Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ bear แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


157 ผลลัพธ์ สำหรับ bear  B EH1 R
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -bear-, *bear*

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Longdo Unapproved TH - TH
bears fishedหมีขนสีแดง, ตัวใหญ่เป็นนักล่ากลุ่มปลาsalmonที่วายทวนน้ำไปวางไข่ทุกๆปี

Longdo Approved EN-TH
teddy bears(n) พี่หมีเท็ดดี้ เป็นคำที่ใช้เรียกคนรัก

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
bear(vt) ทน, See also: อดทน, ทนทาน, Syn. endure
bear(vt) ให้กำเนิด, See also: คลอดลูก, Syn. born
bear(vt) จดจำไว้ใน่ใจ, See also: ระลึก
bear(vt) พยุง, See also: ค้ำ, หนุน, ส่งเสริม
bear(vt) รับผิดชอบ, Syn. accept
bear(vt) ถือ, See also: นำไป, Syn. carry
bear(vt) ส่งผ่าน(ความคิด), Syn. transmit
bear(vt) ประพฤติตัว, See also: ปฏิบัติตัว, Syn. behave
bear(vi) มุ่งหน้าไปทางใดทางหนึ่ง, See also: บ่ายหน้า, Syn. veer, turn
bear(n) หมี

Hope Dictionary
bear(แบร์) { bore, borne/born, bearing, bears } vt., vi. ค้ำ, รับ, พยุง, หนุน, แบก, รับภาระ, พบ, ทรงไว้, อดทน, ทาน, ทน, มี, ออกลูก, มีลูก, มีความรู้สึก, ถือ, พัด, พา, กด, ดัน, ให้, แสดง, ไปทาง, วางท่าทาง n. หมี, คนหยาบคาย, คนงุ่มง่าม, ชื่อดาวที่อยู่ทางทิศเหนือ (Great Bear ดาวจระเข้, Little B
bearable(แบร์'ระเบิล) adj. ออกลูกได้, สามารถให้ผล, ซึ่งทนได้
beard(เบียร์ด) n. เครา, หนวด, หนวดสัตว์, ขนแหลมที่รวงข้าว, กลุ่มขนบนผลของพืช vt. ดึงหรือถอนเคราหรือหนวด
bearer(แบ'เรอะ) n. ผู้แบก, ผู้รับ, เครื่องมือขนส่ง, ผู้ถือจดหมาย, ผู้ถือจดหมายสั่งของหรือรับเงิน, ผู้ประจำตำแหน่ง, คนใช้, Syn. messenger
bearing(แบ'ริง) n. ความอดทน, ที่รองรับ, ตำแหน่ง, ทิศทาง, การออกผล, การอ้างอิง, ความสัมพันธ์, ความสามารถ, การให้ผล, ผล, ผลผลิต, Syn. endurance, yield
bearish(แบ'ริช) adj. คล้ายหมี, หยาบ, งุ่มง่าม, อารมณ์ร้าย, Syn. clumsy
bluebeard nชายที่มีเมียหลายคนไว้หลายแห่ง
bugbearn. แหล่งความกลัว, ผีที่กินเด็กซุกซน., See also: bugbearish adj. ดูbugbear
childbearingn. การคลอด -adj. ซึ่งตั้งครรภ์, สามารถคลอดลูกได้
colorbearern. ผู้แบกหรือถือธงหรือเครื่องหมาย

Nontri Dictionary
bear(n) หมี
bear(vi, vt) แบก, พยุง, หนุน, รับ, ค้ำ, มีผล, ออกลูก, ทน, อดทน
beard(n) หนวดเครา
bearded(adj) มีหนวดมีเครา
beardless(adj) ไม่มีหนวด, ไม่มีเครา
bearer(n) คนหาม, ผู้รับ, ผู้ถือจดหมาย
bearing(n) การหาม, การทำให้เกิดผล, กิริยาท่าทาง
bearish(adj) คล้ายหมี, งุ่มง่าม, หยาบคาย, อารมณ์ร้าย
bugbear(n) ผี
forbear(vi, vt) อดกลั้น, หักห้าม, ระงับ, ละเว้น, อดทน, ข่มใจ

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
bear witnessเป็นพยาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
beardขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
beardedมีขนเครา [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
bearerผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearer policyกรมธรรม์จ่ายผู้ถือ [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearer shareหุ้นที่ออกให้แก่ผู้ถือ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearingแบริง [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing๑. ตลับลูกปืน๒. รองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing capฝารองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
bearing clearanceระยะห่างรองลื่น [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Bear Brand Full Protienตราหมีโปรทีนสูง [การแพทย์]
Bear Hopเต้นหมี [การแพทย์]
Bear marketตลาดหมี, Example: ภาวะตลาดหุ้นที่ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไปมีระดับที่ลดต่ำลงอย่างต่อเนื่องเป็นเวลายาวนาน และปริมาณการซื้อขายก็มีน้อย เปรียบเสมือนการเคลื่อนไหวของหมีที่อืดอาดเชื่องช้า [ตลาดทุน]
Bear Walkเดินหมี [การแพทย์]
bearingbearing, มุมแบริง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Bearing Area, Stress, Primaryบริเวณสำคัญที่รองรับแรง [การแพทย์]
Bearing Capacityขีดความสามารถทนได้, ความจุทนได้, Example: ภาระบรรทุกสูงสุดที่วัสดุสามารถรับได้โดยไม่ เสียหาย เช่น ผิวพื้นที่ฝังกลบขยะ [สิ่งแวดล้อม]

Longdo Unapproved EN-TH
bearหมี, กำเนิด, อดทน, รับรู้, เเบกของ
Image:
bearหมี

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Oh, I can't bear to see you like this because I love you so much. ฉันทนเห็นคุณเป็นเเบบนี้ไม่ได้ เพราะว่าฉันรักคุณมาก Rebecca (1940)
Rebecca's dead. She can't speak. She can't bear witness. รีเบคคาตายเเล้ว หล่อนพูดไม่ได้ เป็นพยานไม่ได้ทําร้ายคุณไม่ได้อีกแล้ว Rebecca (1940)
Let's see if the details bear him out. ลองดูว่ารายละเอียดแบกเขาออก ในขณะที่ร่างกายกระแทกพื้น, 12 Angry Men (1957)
He said to me, and bear in mind we were a few hundred miles behind enemy lines,  บางคนไม่กี่ร้อยไมล์หลังของ ศัตรู How I Won the War (1967)
Now, bear in mind, we had him on the run, Jerry. ตอนนี้จำไว้ เรามีเขาในการทำงาน, เจอร์รี่ เราต้องการที่จะยืนอยู่ทั้งคืน แน่นอน How I Won the War (1967)
I well remember - and bear in mind, I was platoon sergeant - it therefore was behove of me to keep morale up - so I said, more as a laugh, cos it wasn't tense or below par... ฉันยังจำได้และจำใจ ฉันเป็นจ่าทหาร มันจึงเป็นของฉันเพื่อให้ กำลังใจในการทำงาน How I Won the War (1967)
Okay, fine. Just bear with me, will you? -ได้รอผมเเป๊บนะ Jaws (1975)
Make him into a bear rug! ทำให้เขากลายเป็นพรมหมี First Blood (1982)
If we bear their blows, they are the vandals. ถ้าเรายอมรับการทำร้าย พวกเขาจะกลายเป็นคนป่าเถื่อน Gandhi (1982)
And that I find hard to bear even in prison. และมันเป็นสิ่งที่รับได้ยาก แม้จะอยู่ในคุก Gandhi (1982)
Your Big Grandpa is getting on in age How can I bear to let him roam about in Jiang Hu again? ท่านปู่ของเจ้าแก่แล้วนะ เจ้าจะให้ข้าปล่อยเค้าไปร่อนเร่อีกครั้งได้หรือ? Return of the Condor Heroes (1983)
I can bear it no longer! ฉันทนต่อไปอีกไม่ไหวแล้วนะ! Labyrinth (1986)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
bearA bear can climb a tree.
bearA bear is a friendly beast in comparison with a tiger.
bearA bear will not touch a dead body.
bearAfter examining the bear at leisure, I made a rush on him.
bearAlthough I don't think Sara is the sort of girl to bear grudges.
bearAmericans have the right to bear arms.
bearAs long as a bear is relatively inactive, and is not exposed to wind, it does not burn excessive energy in cold weather.
bearAt the sudden appearance of a bear, the kids made believe they were dead.
bearBeams bear the weight of the roof.
bearBear down in one's studies.
bearBear his advice in mind.
bearBearing in mind the durability in washing and various factors this is what we arrived at:

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
รองรับ(v) support, See also: bear, prop, Syn. รอง, รับ, Example: ประติมากรรมนูนมีพื้นรองรับ สามารถดูได้เฉพาะด้านหน้าและด้านเฉียงเท่านั้น, Thai Definition: อยู่ข้างใต้และรับน้ำหนัก
พกพา(v) bear, See also: carry, take, bring, Example: เขาโดนตำรวจแจ้งข้อหาพกพาอาวุธปืนในที่สาธารณะและทำร้ายผู้อื่น, Thai Definition: นำวัสดุ สิ่งของหรืออาวุธไปในระหว่างเดิน
ทนทายาด(adv) endurably, See also: bearably, continuously, Syn. ทนทรหด, Example: เขาดำรงตำแหน่งนานกว่าคนอื่นๆ คืออยู่ทนทายาดมาได้ถึงหนึ่งปีห้าเดือน
หนวดเครา(n) beard, Example: เขาเม้มปากจนหนวดเครากลายเป็นกระจุกเดียวกัน
อด(v) bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai Definition: กลั้นเอาไว้
ออกรวง(v) produce grains, See also: bear grains, yield, Example: นาข้าวของฉันกำลังออกรวงเหลืองอร่ามไปทั้งผืนนา, Thai Definition: ใช้กับต้นข้าวที่กำลังออกรวงข้าวให้เก็บเกี่ยว
เทียบ(v) compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบเคียง, Example: สวัสดิการสำหรับผู้สูงอายุไทยยังนับว่าอยู่ในระดับต่ำเมื่อเทียบกับในหลายๆ ประเทศ
เทียบเคียง(v) compare with, See also: bear comparison with, Syn. เปรียบเทียบ, เทียบ, Example: มนุษย์เรามักจะเอาความคิดความสามารถและพฤติกรรมของเราเข้าไปเทียบเคียงกับคนอื่นอยู่ตลอดเวลา
จำไว้(v) remember, See also: bear in mind, keep in mind, Syn. จดจำไว้, Example: ฉันจะจำไว้ว่าเธอพูดกับฉันอย่างไม่ไยดีเช่นนี้, Thai Definition: กำหนดไว้ในใจหรือท่องขึ้นใจไม่ลืม
อดทน(v) endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai Definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
อากัปกิริยา[ākapkiriyā] (n) EN: manner ; behaviour = behavior (Am.) ; bearing  FR: tenue [ f ] ; maintien [ m ] ; manière [ f ]
แบก[baēk] (v) EN: shoulder ; carry on the back ; bear  FR: porter sur l'épaule ; transporter
บังเกิด[bangkoēt] (v) EN: give birth to ; bear ; conceive  FR: produire ; fournir
บังเกิดผล[bangkoēt phon] (v, exp) EN: bear fruit ; have an effect ; be successful  FR: porter ses fruits
ดำรงฐานะ[damrong thāna] (v, exp) EN: maintain one's status ; sustain ; hold ; bear ; lead
ดาวจระเข้[dāo Jorakhē] (n, prop) EN: the Great Bear  FR: Grande Ourse [ f ]
อึด[eut] (v, exp) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive  FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[feūnthon] (v) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear  FR: endurer ; supporter ; tolérer
หัวปีท้ายปี[hūapī thāi pī] (adv) EN: bearing one child at the beginning of a year and another child towards the end of the same year
จองหอง[jønghøng] (adj) EN: arrogant ; overbearing ; haughty ; supercilious ; proud  FR: arrogant ; hautain ; orgueilleux ; dédaigneux ; dominateur ; fier ; prétentieux

CMU Pronouncing Dictionary
BEAR B EH1 R
BEARE B IH1 R
BEARA B EH1 R AH0
BEARY B IH1 R IY0
BEARS B EH1 R Z
BEARD B IH1 R D
BEARS' B EH1 R Z
BEARCE B ER1 S
BEARER B EH1 R ER0
BEAR'S B EH1 R Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
bear (v) bˈɛəʳr (b e@1 r)
beard (v) bˈɪəʳd (b i@1 d)
bears (v) bˈɛəʳz (b e@1 z)
beards (v) bˈɪəʳdz (b i@1 d z)
bearer (n) bˈɛəʳrər (b e@1 r @ r)
bearded (v) bˈɪəʳdɪd (b i@1 d i d)
bearers (n) bˈɛəʳrəz (b e@1 r @ z)
bearing (v) bˈɛəʳrɪŋ (b e@1 r i ng)
bearish (j) bˈɛəʳrɪʃ (b e@1 r i sh)
Bearsden (n) bˈɛəʳzdən (b e@1 z d @ n)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[hú, ㄏㄨˊ, ] beard; what?, why?, how?; surname Hu; non-Han people, esp. from central Asian; also called Persians or Barbarians, #2,843 [Add to Longdo]
[hú, ㄏㄨˊ, / ] beard; mustache, #2,843 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; necessary; must, #3,000 [Add to Longdo]
[xū, ㄒㄩ, / ] beard; mustache, #3,000 [Add to Longdo]
[xióng, ㄒㄩㄥˊ, ] bear; to scold; to rebuke; brilliant light; to shine brightly; surname Xiong, #3,714 [Add to Longdo]
忍受[rěn shòu, ㄖㄣˇ ㄕㄡˋ, ] bear; endure, #6,909 [Add to Longdo]
胡子[hú zi, ㄏㄨˊ ㄗ˙, / ] beard; moustache or whiskers; facial hair, #9,962 [Add to Longdo]
轴承[zhóu chéng, ㄓㄡˊ ㄔㄥˊ, / ] bearing (mechanical), #11,806 [Add to Longdo]
举止[jǔ zhǐ, ㄐㄩˇ ㄓˇ, / ] bearing; manner; mien, #15,240 [Add to Longdo]
背负[bēi fù, ㄅㄟ ㄈㄨˋ, / ] bear; carry on the back; have on one's shoulder, #15,881 [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Bärenzwinger { m }bear pit [Add to Longdo]
Bearbeiten { n } eines Dokumentsediting a document [Add to Longdo]
Bearbeiter { m }arranger [Add to Longdo]
Bearbeiter { m }processor [Add to Longdo]
Bearbeitung { f }adaptation [Add to Longdo]
Bearbeitung { f }editing [Add to Longdo]
Bearbeitung { f }processing [Add to Longdo]
Bearbeitungsgebühr { f }; Bearbeitungsentgelt { n }arrangement fee; processing fee [Add to Longdo]
bearbeiten; behandeln | bearbeitend; behandelndto work on | working on [Add to Longdo]
bearbeiten; abarbeiten | bearbeitend; abarbeitend | bearbeitet; abgearbeitetto process | processing | processed [Add to Longdo]
bearbeiten; editieren; redigieren | bearbeitend; editierend; redigierend | bearbeitet; editiert; redigiert | bearbeitetto edit; to redact | editing; to redacting | edited | edits [Add to Longdo]
bearbeiten (mit)to ply (with) [Add to Longdo]
bearbeitendmachining [Add to Longdo]
bearbeitetmachined [Add to Longdo]
bearbeitetwrought [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
いろは歌留多(ateji);伊呂波ガルタ;伊呂波歌留多(ateji);以呂波歌留多(ateji)[いろはガルタ, iroha garuta] (n) playing cards bearing proverbs in the traditional ordering of the Japanese syllabary [Add to Longdo]
お使い;御使い;御遣い;お遣い;お使(io)[おつかい, otsukai] (n) (1) (pol) (See 使い・つかい・1) errand; mission; going as envoy; (2) (pol) messenger; bearer; errand boy; errand girl; (3) (pol) (hon) familiar spirit [Add to Longdo]
ころ軸受け[ころじくうけ, korojikuuke] (n) roller bearing [Add to Longdo]
ならない(P);ならぬ;ならん;なりません[naranai (P); naranu ; naran ; narimasen] (exp) (1) (usu. ...てならない or ...でならない) cannot help (doing, etc.); cannot resist; cannot bear not to; (2) (usu. ...てはならない or ...ではならない) must not ...; should not ...; (3) (usu. ...なくてはならない, ...なければならない, or ...ねばならない) must ...; have to ...; ought to ....; (P) [Add to Longdo]
ひげを生やす;鬚を生やす[ひげをはやす, higewohayasu] (exp, v5s) to grow a beard [Add to Longdo]
もさもさ;モサモサ[mosamosa ; mosamosa] (vs) (1) hairy (person); thickly bearded person; (2) slow person; dull person [Add to Longdo]
やり切れない(P);遣り切れない[やりきれない, yarikirenai] (adj-i) unbearable; intolerable; too much; (P) [Add to Longdo]
アメリカ熊[アメリカぐま, amerika guma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus) [Add to Longdo]
アメリカ黒熊[アメリカくろくま;アメリカクロクマ, amerika kurokuma ; amerikakurokuma] (n) (uk) American black bear (Ursus americanus) [Add to Longdo]
アラスカ羆[アラスカひぐま;アラスカヒグマ, arasuka higuma ; arasukahiguma] (n) (uk) Kodiak bear (Ursus arctos middendorffi); Alaskan brown bear [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
ベアラ[べあら, beara] bearer [Add to Longdo]
ベアラサービス[べあらさーびす, bearasa-bisu] bearer service [Add to Longdo]
運搬クラス[うんぱんクラス, unpan kurasu] bearer class [Add to Longdo]
情報チャネル[じょうほうチャネル, jouhou chaneru] bearer channel (in ISDN), communication channel [Add to Longdo]

JDDICT JP-DE Dictionary
加工[かこう, kakou] Bearbeitung, Verarbeitung [Add to Longdo]
翻案[ほんあん, hon'an] Bearbeitung (Text) [Add to Longdo]
脚色[きゃくしょく, kyakushoku] Bearbeitung_fuer_Buehne=Film [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1139 seconds, cache age: (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม