Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ SECRETE แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
34 ผลลัพธ์ สำหรับ secrete  S IH0 K R IY1 T
หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -secrete-, *secrete*

NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
secrete[VT] หลั่ง, See also: ปล่อยออก, ไหล, Syn. emit, excrete, discharge
secrete[VT] ซ่อนเร้น, See also: หลบเร้น, ปิดบัง, แอบซ่อน, Syn. hide, conceal, cover
Hope Dictionary
secrete(ซีคริท') vt. ปล่อยออก,คัดหลั่ง,ซ่อน,ซ่อนเร้น,ปิดบัง
Nontri Dictionary
secrete(vt) ปิดบัง,ซ่อนเร้น,ซุกซ่อน,ปล่อยออก
ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
secreteหลั่ง, คัดหลั่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles ** ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด **
12 hours or so. He said they had poison gas... they secrete in small amounts. ประมาณ 12 ชั่วโมง เขาว่ามันมีแก๊สพิษ Signs (2002)
There's another way to secrete that much protein. Do it naturally. อีกวิธีที่จะทำราหลั่งโปรตีนออกมามากขนาดนั้นก็คือ ปล่อยตามธรรมชาติ Primer (2004)
A species which secretes a psychoactive compound. เป็นชนิดที่หลั่งสารประกอบมีฤิทธิ่ต่อจิตใจ The Dreamscape (2008)
He breathes,he pulsates,he seizes,he hemorrhages,he secretes and he speaks. Hello,stan. เขาสามารถหายใจ หัวใจเต้น เลือดพุ่ง หลั่งของเหลว และพูดได้ Rise Up (2008)
Certain species of parasite have been known to naturally secrete opiates. ในบางทีปรสิต บางสายพันธุ์ที่รู้จักกัน มีอนุพันธุ์ฝิ่นตามธรรมชาติ ที่ไม่มีใครรู้ก็ได้ Snakehead (2009)
It secretes a remarkable immune-boosting enzyme. ยังเป็นความลับอยู่ เป็นเอ็นไซม์ที่เร่งสร้าง ภูมิคุ้มกันอย่างน่าทึ่ง Snakehead (2009)
Yeah, they secrete it in their sweat or something. ใช่ พวกเขาหลั่งมัน ออกมากับเหงื่อหรืออะไรบางอย่าง Lonelyhearts (2011)
To secrete one kind of to be called to promote estrus raw silk hormone. เยี่ยมมาก Spellbound (2011)
He secretes pheromones I need to gain entrance into the Temple. ฟีโรโมนของเขา เปิดทางเข้าวิหารได้ The Ceremony (2013)
"Its muscles secrete a highly concentrated acid, allowing them to burn and slice through their victims." ร่างกายของมันปล่อยกรดเข้มข้นออกมา กรดนั้นจะเผาไหม้เเล้วผ่าเหยื่อของมัน Nameless (2013)
The Musai's lips secrete a kind of psychotropic substance for which there's no medicinntidote. ริมฝีปากของมูไซจะหลั่งชนิดของสารออกฤทธิ์ต่อประสาท ซึ่งมันไม่ใช่ Medicinntidote Kiss of the Muse (2013)
Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แอบดู[v. exp.] (aēp dū) EN: peep at ; peek at ; steal a glance at   FR: épier ; regarder en douce ; observer secrètement
อาวุธลับ[n. exp.] (āwut lap) FR: arme secrète [f]
ลอบ[adv.] (løp) EN: furtively ; secretly ; on the sly ; stealthily   FR: en cachette ; clandestinement ; secrètement ; furtivement ; sournoisement
เม้ม[v.] (mēm) EN: hide ; conceal ; secrete ; keep back   FR: cacher
เร้น[v.] (ren = rēn) EN: hide ; conceal ; secrete ; stash ; cover up   FR: cacher ; dissimuler
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police ; plainclothesman ; plainclothes policeman ; police in civilian clothes   FR: police secrète [f]
ตำรวจลับ[n. exp.] (tamrūat lap) EN: secret police; security police   FR: police secréte [f]
ถ่ายออก[v. exp.] (thāi øk) FR: excréter ; sécréter
อย่างลับ ๆ[adv.] (yāng lap-lap) FR: secrètement
CMU Pronouncing Dictionary
SECRETE   S IH0 K R IY1 T
SECRETED   S AH0 K R IY1 T AH0 D
Oxford Advanced Learners Dictionary
secrete  (v) sˈɪkrˈiːt
secreted  (v) sˈɪkrˈiːtɪd
secretes  (v) sˈɪkrˈiːts
CC-CEDICT CN-EN Dictionary
分泌[fēn mì, ㄈㄣ ㄇㄧˋ, ] secrete, #6,726 [Add to Longdo]
[, ㄅㄧˋ, ] secrete; pour off, #23,098 [Add to Longdo]
EDICT JP-EN Dictionary
鬼乳;奇乳[きにゅう, kinyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]
魔乳[まにゅう, manyuu] (n) witch's milk (milk secreted by some neonates) [Add to Longdo]
Time: 0.0118 seconds, cache age: 22.682 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม