Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ COVERING แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


63 ผลลัพธ์ สำหรับ covering  K AH1 V ER0 IH0 NG
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -covering-, *covering*, cover

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
covering(n) สิ่งคุ้มกัน
covering(n) สิ่งที่ปกคลุม, Syn. cover, top

Hope Dictionary
wallcovering(-คัพ'เวอริง) n. แผ่นที่ใช้ปิดฝาผนังเพดานหรืออื่น ๆ

Nontri Dictionary
covering(n) เครื่องคลุม,เครื่องปกปิด

ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
covering set; cover; coveringเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
covering; cover; covering setเซตปก [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]

คลังศัพท์ไทย (สวทช.)
Coveringปกคลุม [การแพทย์]
Covering Agentsสารเคลือบคลุม [การแพทย์]
Coveringsผนังหุ้มรังไข่,คลุม [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Neo Tokyo Broadcasting is exclusively covering the news in spite of martial law in the name of freedom of the press! สถานีโทรทัศน์นิวโตเกียว กำลังรายงานข่าว... ...ภายใต้กฎอัยการศึก ในนามของอิสรภาพแห่งการถูกกดดัน! Akira (1988)
covering myself in tin foil, from head to toe. ...เอากระดาษฟอยล์ปิดทั้งตัว... Punchline (1988)
What a scumbag we're covering now! เราตามประกบใครอยู่รู้มั้ย The Bodyguard (1992)
Someone else is covering him now. แต่ท่านมีคนประกบอยู่แล้ว The Bodyguard (1992)
It's not fair. Their skirts are covering the cracks. มันไม่ยุติธรรม กระโปรงจะครอบคลุมรอยแตกของพวกเขา In the Name of the Father (1993)
They're covering it with tiny little things มีของกระจุกกระจิกอยู่เต็มไปหมด The Nightmare Before Christmas (1993)
There's no need for concern. Our country is quite capable of covering its tracks. ไม่เห็นมีความจำเป็นเลยครับ, ประเทศเราสามารถที่จะควบคุมปัญหานี้ได้สบาย Ghost in the Shell (1995)
Think about it a minute. You have to figure he's either covering his tracks or decoying us. ลองคิดดูสิ ว่าเขาทำเพื่อกลบร่องรอย หรือเพื่อล่อเราออกมา... Ghost in the Shell (1995)
Following a lot of helicopter searching, the team can infiltrate the weapon to a point here, covering the Northern approaches in "Route One". ตามแสงไฟนำทางของเฮลิคอปเตอร์ ทีมสามารถแทรกซึมมาที่จุดนี้ วางกำลังทางด้านเหนือและเส้นทางอีกสายหนึ่ง The Jackal (1997)
#We are covering tonight Top-Story# แล้วสำหรับข่าวสำคัญคืนนี้ The Jackal (1997)
We're here today covering the trial of Brooke Windham. วันนี้เรามาที่นี่เพื่อติดตามคดีของบรู๊ค วินดัม Legally Blonde (2001)
This time I'm covering my son. ครั้งนี้ผมจะปกป้องลูกชายผมเอง. Visitor Q (2001)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
coveringMy bonus doesn't come close to covering all the loan payments I have to make.
covering"Ryu, I can't see any-thi-ng!" "Naturally, that's because I'm covering your eyes."
coveringThose guys are ruthless, covering up their tracks like that after all their wrongdoing.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ผิวนอก(n) surface, See also: covering, face, Syn. เปลือกนอก, Example: ในการตกแต่งวัสดุบางอย่าง เช่น หินทราย ไม้ หรือ ปูน ถ้าจะตกแต่งผิวนอกวัสดุนั้นให้มีคุณค่าขึ้นก็ทำด้วยการลงรัก ปิดทองคำเปลว เป็นต้น, Thai Definition: ส่วนที่หุ้มอยู่ภายนอกสุดของสิ่งต่างๆ
เคลือบฟัน(n) enamel, See also: covering of the crown of a tooth, Example: เขามีเคลือบฟันที่แข็งแรงฟันจึงไม่ผุง่าย, Thai Definition: ผิวนอกของฟันที่หุ้มเนื้อฟันอยู่
เปลือกหุ้ม(n) shell, See also: covering, shield, shelter, Syn. เปลือก, Example: เมื่อตรวจดูด้วยแว่นขยายจะเห็นว่าไข่ส่วนมากมีรูปกลมมีเปลือกหุ้มโดยรอบเรียบและโปร่งใส, Thai Definition: ส่วนนอกที่โอบคลุมของสิ่งต่างๆ ไว้
ตลอดจน(conj) including, See also: covering, and, as well as, along with, Example: ปัจจุบันได้มีการพัฒนาเทคนิคในการสอนตลอดจนตำราวิชาการที่เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ เพื่อถ่ายทอดวิชาดังกล่าวไปสู่ผู้เรียน, Thai Definition: รวมไปถึง
การถม(n) filling, See also: covering, , Syn. การกลบ, การพอก, การทับ, Example: การถมบ่อหรือแอ่งให้ราบเท่าพื้นดินต้องใช้ดินเป็นจำนวนมาก, Thai Definition: การเอาดินหรือสิ่งอื่นๆ ใส่ลงไปในที่ที่เป็นหลุมเป็นบ่อหรือเป็นแอ่งเพื่อให้เต็ม, การกองสุมๆ ไว้ไม่เป็นระเบียบ
การหุ้ม(n) wrapping, See also: covering, plating, coating, Syn. การห่อ, การปกปิด, การคลุม, Thai Definition: การเอาสิ่งที่เป็นแผ่นโอบคลุมอีกสิ่งหนึ่งให้เรียบร้อย
การกลบ(n) filling up, See also: covering up, Syn. การถม, Example: การกลบหน้าดินเป็นการรักษาหน้าดินวิธีหนึ่ง
การครอบ(n) covering, Syn. การคลุม, การปก, Example: พราหมณ์กำลังทำพิธีการครอบหัวโขน

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ใบปะหน้า[baipanā] (n) EN: cover sheet ; cover note ; covering letter
ฝ้า[fā] (n) EN: film covering a wound ; blemish on the skin
จดหมายปะหน้า[jotmāi pa nā] (n, exp) EN: covering letter
เกราะ[krǿ] (n) EN: armour ; cuirass ; defensive covering ; corselet  FR: armure [f] ; cuirasse [f]
ไม้คลุมดิน[māi khlum din] (n, exp) EN: groundcover ; ground covering plants
ไม้คลุมดิน[māi klum din] (n, exp) EN: groundcover ; ground covering plants  FR: plante rampante [f]
นุ่งกระโจมอก[nung krajōm-ok] (v, exp) EN: put on cloth covering the breasts
เปลือกหุ้ม[pleūak hum] (n, exp) EN: shell ; covering ; shield ; shelter
ปูเล[pūlē] (n) EN: sheath covering the inflorescence (especially of the areca palm)
ตลอดจน[taløt jon] (conj) EN: including ; covering ; and ; as well as ; along with  FR: même ; jusqu'à

CMU Pronouncing Dictionary
COVERING K AH1 V ER0 IH0 NG
COVERING K AH1 V R IH0 NG
COVERINGS K AH1 V ER0 IH0 NG Z

Oxford Advanced Learners Dictionary
covering (v) kˈʌvərɪŋ (k uh1 v @ r i ng)
coverings (n) kˈʌvərɪŋz (k uh1 v @ r i ng z)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
满山遍野[mǎn shān biàn yě, ㄇㄢˇ ㄕㄢ ㄅㄧㄢˋ ㄧㄝˇ, / 滿] covering the whole land; over hills and dales, #56,312 [Add to Longdo]
衣子[yī zǐ, ㄧ ㄗˇ, ] covering [Add to Longdo]
载途[zài tú, ㄗㄞˋ ㄊㄨˊ, / ] covering the road; distance (between road locations) [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Abdeckung {f}; Bedeckung {f}; Verhüllung {f} | Abdeckungen {pl}; Bedeckungen {pl}; Verhüllungen {pl}covering | coverings [Add to Longdo]
Begleitbrief {m}; Anschreiben {n}covering letter [Add to Longdo]
Begleitschreiben {n}covering note [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
お包み;御包み[おくるみ, okurumi] (n) covering used to wrap a baby [Add to Longdo]
ウッドカーペット[uddoka-petto] (n) wood carpet; fabric (or linoleum) backed wooden floor covering [Add to Longdo]
カバーリング[kaba-ringu] (n) covering [Add to Longdo]
カバーレター[kaba-reta-] (n) cover letter; covering letter [Add to Longdo]
セメント質[セメントしつ, semento shitsu] (n) cementum (hard connective tissue covering the tooth root); cement [Add to Longdo]
ドブ板;どぶ板;溝板[どぶいた(どぶ板;溝板);ドブいた(ドブ板), dobuita ( dobu ita ; mizo ita ); dobu ita ( dobu ita )] (n) boards covering a ditch (drainage, sewage, etc.) [Add to Longdo]
フォロー(P);フォロウ[foro-(P); forou] (n,vs) (1) follow; (2) (abbr) followup (e.g. netnews); (3) backing-up; covering for; (P) [Add to Longdo]
ヘジャブ;ヒジャーブ[hejabu ; hija-bu] (n) hijab (Muslim head covering for women) (ara [Add to Longdo]
ワ冠[ワかんむり, wa kanmuri] (n) kanji radical "wa" or "covering" at top (radical 14) [Add to Longdo]
雨避け;雨除け;雨よけ[あまよけ, amayoke] (n) tarpaulin; shelter from rain; covering against rain [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.187 seconds, cache age: 159.721 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม