*joyous* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


70 ผลลัพธ์ สำหรับ *joyous*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: joyous, -joyous-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
joyous(adj) สนุกสนาน, See also: เบิกบาน, มีความสุข, Syn. joyful, merry, Ant. joyless, sad, unhappy

Hope Dictionary
joyous(จอย'เอิส) adj. เบิกบานใจ, ปลื้มปีติ, ดีอกดีใจ, รื่นเริง., See also: joyousness n., Syn. merry, festive

Nontri Dictionary
joyous(adj) ยินดี, ปีติ, สนุกสนาน, ร่าเริง, เบิกบาน

WordNet (3.0)
joyous(adj) full of or characterized by joy, Ant. joyless
gleefully(adv) in a joyous and gleeful manner, Syn. joyfully, joyously, Ant. joylessly
joy(n) the emotion of great happiness, Syn. joyousness, joyfulness, Ant. sorrow

Collaborative International Dictionary (GCIDE)
Joyousa. [ OE. joyous, joious, joios, F. joyeux.See Joy. ] Glad; gay; merry; joyful; also, affording or inspiring joy; with of before the word or words expressing the cause of joy. [ 1913 Webster ]

Is this your joyous city? Is. xxiii. 7. [ 1913 Webster ]

They all as glad as birds of joyous prime. Spenser. [ 1913 Webster ]

And joyous of our conquest early won. Dryden.

Syn. -- Merry; lively; blithe; gleeful; gay; glad; mirthful; sportive; festive; joyful; happy; blissful; charming; delightful.

-- Joy"ous*ly, adv. -- Joy"ous*ness, n. [ 1913 Webster ]


ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Reports are pouring in from all over the globe... that an impostor is shamelessly impersonating Santa Claus... mocking and mangling this joyous holiday. รายงานกำลังส่งเข้ามา จากทุกแห่งบนโลก นั่นมันพวกนักต้มหน้าด้าน ปลอมตัวเป็นซานต้า ลบหลู่และทำลายชื่อเสียง เป็นวันหยุดที่ดีแท้ๆ The Nightmare Before Christmas (1993)
Such a joyous moment Sayuri. You're finally getting what you deserve. เธอควรได้รับในสิ่งที่เธอคู่ควร น่ารักจริงๆ Memoirs of a Geisha (2005)
Like joyous music ringing in your ears เหมือนดั่งเพลงสนุกที่คุ้นหู Like Stars on Earth (2007)
Joyous births... การกำเนิดที่น่าปิติยินดี Home Is the Place (2009)
It was a joyous occasion until... มันเป็นช่วงเวลารื่นรมย์ จนกระทั่ง... Being Alive (2009)
In your joyous offerings... ในงานฉลองของท่าน... Delicate Things (2010)
And her joyous return... และการกลับมาของนาง Delicate Things (2010)
Joyous news. ข่าวดีนิ Great and Unfortunate Things (2010)
And to think that this joyous occasion began in horror. และพอคิดว่าเรื่องน่ายินดีนี้ เริ่มต้นมาจากความสยดสยองแล้ว Furt (2010)
Today was supposed to be a joyous day. I have nothing to say. วันนี้น่าจะเป็นวันที่น่ายินดีแท้ๆ ฉันไม่รู้จะพูดยังไง Episode #1.18 (2010)
Recently, a certain somebody has jeopardized our joyous lives. เร็วๆนี้ ใครคนหนึ่ง ทำให้ชีวิตอันแสนสุขของพวกเรา ตกอยู่ในอันตราย Shrek Forever After (2010)
A thousand pardons. I mean not to intrude on such a joyous occasion. ขอประทานอภัยอย่างยิ่ง ข้าไม่ได้ตั้งใจมาขัดจังหวะงานที่น่ารื่นเริงยิ่ง Your Highness (2011)
We need as many joyous ents as possible. เราอยากจัดงานรื่นเริงบ่อยเท่าที่จะจัดได้ในเมืองนี้น่ะ Monsters in the End (2011)
Sing and dance together and be joyous, but let each one of you be alone,  ร้องเพลง เต้นรำและเบิกบานกัน แต่ก็ปล่อยให้ทั้งสองมีเวลาส่วนตัวของตัวเอง Over My Dead Body (2011)
I think that we should focus on the more joyous and the pageant aspect of this holiday season. ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องน่ายินดีมากกว่านี้นะ และเรื่องการแข่งขัน ของช่วงวันหยุดนี้ Extraordinary Merry Christmas (2011)
And he found himself a place to stay and he determined to live a simple, joyous life in the years now left to him. และได้ค้นพบที่พักพิง และมุ่งมั่นว่าจะใช้ชีวิตที่เรียบง่าย มีความสุขกับอีกหลายปีที่เหลือ Seven Psychopaths (2012)
A simple, joyous life was not what was left to him. ชีวิตที่เรียบง่ายและเป็นสุข ไม่ใช่สิ่งที่เหลือไว้ให้มัน Seven Psychopaths (2012)
It is joyous occasion, to find you yet alive. มันเป็นโอกาสที่สนุกสนาน, เพื่อหาคุณยังมีชีวิตอยู่ Sacramentum (2012)
For the righteous, a revelation is a joyous event, the realization of a divine truth. สำหรับคนชอบธรรม การเปิดเผยทำให้มีความสุข สำนึกในความเป็นจริงของพระเจ้า Revelations (2012)
I mean, his household was a joyous place. บ้านเขาชื่นมื่นมาก American Hustle (2013)
Enthralled. Joyous. Dreamboat living. หลงใหล มีความสุข ล่องไปในเรือแห่งความฝัน Hush Hush (2013)
Of the city orphanage to share in the joyous day with... ในเมือง มาร่วมวันสนุกสนานกับ.. Spirit of the Goat (2014)
Joyously, says the report. อย่างรื่นเริงยินดี รายงานว่าเช่นนั้น Risen (2016)
Joyous news. น่ายินดี Kingsglaive: Final Fantasy XV (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
joyousMay happiness and joy come to you as you celebrate this joyous day.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
สบายใจ(v) be happy, See also: be pleasure, be joyous, Syn. สุขใจ, พอใจ, บันเทิงใจ, เพลิดเพลินใจ, Ant. กังวลใจ, ทุกข์ใจ
รื่น(v) be happy, See also: be joyful, be joyous, be merry, be jubilant, be pleased, Syn. ระรื่น, สดชื่น, Ant. ห่อเหี่ยว, Example: หลังจากเล่าจบแล้ว ใบหน้าห่อเหี่ยวของแกก็รื่นขึ้น
มีชีวิตชีวา(v) be jolly, See also: be merry, be mirthful, be jubilant, be joyous, Syn. ครึ้กครื้น, รื่นเริง, เบิกบานใจ, สดชื่น, กระปรี้กระเปร่า, Example: บ้านกลับมีชีวิตชีวาอีกครั้งเพราะเสียงร้องหลานชายคนใหม่ของครอบครัว, Thai Definition: มีความสดชื่นรื่นเริงกระฉับกระเฉง, ไม่เป็นทุกข์
เพลิน(adv) jubilantly, See also: joyously, merrily, Syn. เพลิดเพลิน, Example: ฉันเดินซื้อของเพลินจนลืมเวลานัดหมาย, Thai Definition: อย่างสนุกสบายใจ, อย่างที่ไม่น่าเบื่อ
เอิกเกริก(adj) joyous, See also: joyful, pleasant, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: ตำบลต่างๆ ได้จัดให้มีการประชุมทำบุญเป็นงานเอิกเกริกใหญ่ เรียกว่า บุญบั้งไฟ
เอิกเกริก(adv) joyously, See also: joyfully, pleasantly, Syn. ครึกครื้น, สนุกสนาน, Example: เจ้าชายทรงฉลองวันคล้ายวันประสูติอย่างเอิกเกริก
ชุ่มใจ(v) be joyful, See also: be joyous, be cheerful, be refreshing, Syn. อิ่มเอิบใจ, ชุ่มอกชุ่มใจ, Example: ฉันชุ่มใจเมื่อเห็นดอกไม้สวย
ครื้นครึก(v) be merry, See also: be hilarious, be festive, be jolly, be mirthful, be gay, be joyous, be jubilant, Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน, Example: งานเลี้ยงวันนี้ครื้นครึกสนุกสนานมาก
ครื้นเครง(v) be jolly, See also: be merry, be gay, be hilarious, be roisterous, be boisterous, be gay, be joyous, be jubila, Syn. ครึกครื้น, รื่นเริง, สนุกสนาน, Ant. เศร้าโศก, สลดใจ, Example: ระหว่างการเดินทางพวกเราครื้นเครงไปกับการร้องเพลงเป็นอย่างมาก
ความชุ่มชื่น(n) refreshment, See also: cheerfulness, delight, joyousness, invigorating, merriment, Syn. ความสดชื่น, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ธารน้ำใสให้ความชุ่มชื่นแก่ทุกชีวิต
ความสนุกสนานร่าเริง(n) enjoyment, See also: alertness, cheer, joyousness, liveliness, merriment, Syn. ความสนุกสนาน, ความร่าเริง, Ant. ความสลดใจ, ความทุกข์ใจ, Example: ประเพณีไทยมีการละเล่นที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริงมากมาย
โสมนัส(v) be happy, See also: be joyful, be pleased, be joyous, be glad, be lighthearted, Syn. ความสุขใจ, ความเบิกบาน, ชื่นชมโสมนัส, Ant. โทมนัส, Example: ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีต่อประชาธิปไตยต่างก็โสมนัส เมื่อมีข่าวว่านักการเมืองในระบอบประชาธิปไตยทำอะไรที่ไม่ดี
สุขสม(v) be happy, See also: be satisfied, be exhilarated, be joyous, be merry, be overjoyed, be smiling, Ant. ระทมทุกข์, Thai Definition: มีความสุข

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ดีใจ[dījai] (adj) EN: happy ; glad ; pleased ; in high spirits ; delighted ; joyous  FR: content ; heureux ; enchanté ; ravi ; satisfait
งานมงคล[ngān mongkhon] (n, exp) EN: auspicious ceremony ; propitious ceremony ; happy event ; joyous occasion  FR: cérémonie propitiatoire [ f ]
เอิกเกริก[oēkkaroēk] (adj) EN: boisterous ; joyous ; joyful ; pleasant  FR: grandiose ; enthousiaste ; tapageur
สบายใจ[sabāijai] (v) EN: be happy ; be pleasure ; be joyous ; feel content
สบายใจ[sabāijai] (adj) EN: contented heart ; happy ; pleasure ; joyous  FR: heureux ; détendu
โสมนัส[sōmmanat] (v) EN: be glad ; be happy ; be joyful ; be pleased ; rejoice ; be light-hearted ; be joyous  FR: être heureux ; être joyeux
ยินดี[yindī] (adj) EN: pleased ; glad ; happy ; joyous  FR: enchanté ; content ; ravi

CMU Pronouncing Dictionary
joyous

Oxford Advanced Learners Dictionary
joyous
joyously
joyousness

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
欢乐[huān lè, ㄏㄨㄢ ㄌㄜˋ,   /  ] gaiety; gladness; glee; merriment; pleasure; happy; joyous; gay #3,536 [Add to Longdo]
[huān, ㄏㄨㄢ, / ] joyous; happy; pleased #5,204 [Add to Longdo]
喜悦[xǐ yuè, ㄒㄧˇ ㄩㄝˋ,   /  ] happy; joyous #6,685 [Add to Longdo]
[yóu, ㄧㄡˊ, ] distant; joyous; satisfied [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
Freude { f }joyousness [Add to Longdo]
erfreulichjoyous [Add to Longdo]
freudig { adv }joyously [Add to Longdo]
fröhlichjoyous [Add to Longdo]
unglücklichunjoyous [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
喜ばしい[よろこばしい, yorokobashii] (adj-i) delightful; joyous; happy; (P) [Add to Longdo]
欣欣然;欣々然[きんきんぜん, kinkinzen] (adj-t, adv-to) quite joyous; quite cheerful; quite happy [Add to Longdo]
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] (n) { comp } exclusions [Add to Longdo]
目出度い(ateji)(P);芽出度い(ateji);愛でたい[めでたい, medetai] (adj-i) (1) (uk) happy; auspicious; propitious; joyous; (2) (See おめでたい) naive; (P) [Add to Longdo]

COMPDICT JP-EN Dictionary
排除要素[はいじょようそ, haijoyouso] exclusions [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0557 seconds, cache age: 10.438 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม