*evenly* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


79 ผลลัพธ์ สำหรับ *evenly*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: evenly, -evenly-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
evenly(adv) อย่างเท่าเทียม, See also: อย่างเท่าๆ กัน, อย่างเสมอกัน, Syn. equally

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I took out of ours evenly... to make up for his full end... 'cause I want to pay off and get rid of this motherfucker right now. จะได้จบเรื่องไอ้เวรนี่ เพราะฉันอยากจะจ่ายมัน ให้พ้นหน้าไปซะที Heat (1995)
Someone who divides their time, fairly evenly, between batting cages and bars. ใช่ คนที่ทำอยู่ 2 อย่าง ไม่ไปสนามเบสบอล ก็ไปบาร์ Good Will Hunting (1997)
I shouldn't let anyone notice that. Got to pluck evenly. Stupid... นี่ฉันไม่ได้สังเกตเลย โง่จริง ๆ เลย My Girl (2005)
- Unlike the first launch this fuel will burn evenly giving us the right amount of thrust needed to launch... - ไม่เหมือนอันแรกที่ปล่อย... ...เชื้อเพลิงจะเผาผลาญสม่ำเสมอ... ...เพื่อให้ผลรวมของแรงดัน พอที่จะปล่อย... The Astronaut Farmer (2006)
Prepare to taste the most succulent, evenly-marinated beef that you have ev... เตรียมลิ้มรสให้มากที่สุด ฉันหมักเนื้ออย่างสม่ำเสมอ ถ้าคุณมี American Duos (2007)
Your weight is evenly distributed ให้น้ำหนักนายกระจายเท่ากัน The Legend (2008)
Both caucasoid. Evenly distributed pigment granules. เป็นคนผิวขาวทั้งคู่ กระทั่งย้อมผมสีเดียวกัน I Had a Dream (2008)
Well, look how evenly they're spaced out. ดูสิ พวกเขายืนเว้นระยะห่างเท่า ๆ กัน Masterpiece (2008)
Evenly-spaced circular impact bruises to the right temporal and sphenoid region, continuing here along the frontal and parietal bones. วงกลมระยะห่างเท่าๆกันบนบาดแผลทางด้านขวาบริเวณกระดูกขมับและสเฟียนอยด์ ต่อเนื่องไปยังกระโหลกด้านหน้าและด้านข้าง The Tough Man in the Tender Chicken (2009)
The blade that made these cuts is thicker, evenly tapered and sharp on both edges, like a dagger. รอยคมที่ใช้ตัดมีขนาดหนากว่า และแคบเรียวกว่า และคมทั้งสองด้านเหมือนกับกริช The Witch in the Wardrobe (2010)
As you can see, the weight is evenly distributed and there's minimal scarring. ดูสิครับ น้ำหนักกระจายเท่ากันทั้งสองข้าง และมีแผลนิดเดียว Bad Teacher (2011)
Your weight should be evenly distributed. You gotta throw off the back foot. กระจายน้ำหนักให้เท่ากัน ให้แรงส่งมาจากเท้าหลัง Bad Teacher (2011)
Place these evenly around the room. วางมันลงทั่วห้อง Crying Wolf (2011)
According to our polls, the campus is almost evenly divided. ผลโพลชี้ให้เห็นว่าวิทยาลัยแทบจะถูกแบ่ง ออกเป็น 2 ฝ่ายเลยทีเดียว Intro to Political Science (2011)
You were my best friend. Why shut me out? (Breathing unevenly) นายเป็นเพื่อนรักของฉัน กันฉันออกไปทำไม? ฟังนะ เอมมิลี่ ฉันบอกแล้วว่ามัน.. There Goes the Neighborhood: Part 1 (2011)
She made sure her visitation days were evenly divided. เธอทำตารางเวลาวันเยี่ยมเยียน แม้มันจะถูกแบ่งไว้แล้ว School of Hard Knocks (2011)
There's lipping on each of the stacked cans, evenly spaced like stairs. มันมีขอบบนถังที่มาต่อกันแต่ละอัน ทำให้ความกว้างมันเหมือนขั้นบันได The Partners in the Divorce (2012)
Split it evenly! อย่าพยายามมาหาเรื่องยุ่งกับฉันอีก History of the Salaryman (2012)
It's not very often we've seen a crowd in one city so evenly divided, Jim. เม: มันไม่บ่อยมาก เราได้เห็นฝูงชนในเมืองหนึ่ง ... แบ่งเท่า ๆ กันเพื่อให้จิม Grudge Match (2013)
All right? We're gonna split the $500, 000. Evenly. เราจะแยก $ 500.000 เท่า ๆ กันระหว่างสี่ของเรา We're the Millers (2013)
So evenly matched. ดังนั้นก้ำกึ่ง Rush (2013)
Three sets of evenly spaced linear breaks. รอยแตก3รอย มีระยะห่างเท่าๆกัน The Friend in Need (2013)
Now, Dr. Hodgins found three dents on the suitcase, evenly spaced, that are different from the dents caused by the rocks. ดร.ฮอดจิ้นพบรอยตอก3รอย ที่กระเป๋า, ระยะห่างเท่ากัน แต่รอยเหล่านี้ แตกต่างออกไป มันเกิดจากก้อนหิน The Friend in Need (2013)
Now the trick is to keep your weight evenly distributed. ตอนนี้เคล็ดลับคือการให้น้ำหนักของคุณ กระจายอย่างสม่ำเสมอ Dead to Rights (2013)
They were evenly matched. คู่ต่อสู้ที่สมน้ำสมเนื้อ Truth: Part 1 (2013)
Otherwise it would have been more evenly distributed. มิฉะนั้นก็จะได้รับการ กระจายอย่างเท่าเทียมกัน The Clean Room (2014)
The idea was that they should be divided up evenly among Hydra's most powerful leaders. เราคิดไว้ว่าควรจะแบ่งให้ผู้นำที่ ทรงอำนาจที่สุดของไฮดร้าอย่างเสมอภาค Closure (2015)
They're lucky to get through the day without wetting themselves or attacking a teacher because their pencils are unevenly sharpened. พวกเขาโชคดีแล้ว ที่เรียนรอดทั้งวันโดยไม่ฉี่ราด หรือทำร้ายครูเพราะความหงุดหงิดน่ะ Fallen (2016)
- Spread it on evenly. ทาลงไปให้ทั่ว The Great Wall (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
evenlyThe money will be probably be split evenly between those two.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน
พอฟัด(v) well-matched, See also: be just equal, evenly match, Syn. พอฟัดพอเหวี่ยง, พอวัดพอเหวี่ยง, Example: นักมวยคู่นี้พอฟัดกัน โอกาสแพ้ชนะพอๆ กัน, Thai Definition: สู้ไหว, พอสู้กัน
พอฟัดพอเหวี่ยง(v) well-matched, See also: be just equal, evenly match, Syn. พอฟัด, พอวัดพอเหวี่ยง, Example: เจ้าบ่าวเจ้าสาวคู่นี้พอฟัดพอเหวี่ยงกัน แต่งงานกันแล้วคงจะอยู่กันได้นาน, Thai Definition: สู้ไหว, พอสู้กัน
วัดวา(v) be equal to, See also: be on a par, be evenly matched, be roughly on the same level, Syn. เทียบ, เปรียบ, Example: ความยากลำบากของคุณก็พอวัดวากับของผม, Thai Definition: พอเท่าๆ กัน, พอเสมอกัน
ตะกุกตะกัก(adv) jerkily, See also: evenly, Syn. ติดๆ ขัดๆ, กุกกัก, กุกๆ กักๆ, Ant. สะดวก, เรียบ, คล่อง, Example: เครื่องยนต์เดินตะกุกตะกัก เพราะมีอายุการใช้งานนานถึง 10 ปีแล้ว, Thai Definition: ไม่สะดวก, ไม่ราบรื่น
ไม่สม่ำเสมอ(adv) irregularly, See also: erratically, intermittently, unevenly, Syn. ไม่บ่อยนัก, เป็นพักๆ, Example: คนไข้กินยาไม่สม่ำเสมอทำให้อาการป่วยไม่ดีขึ้น
ก้ำกึ่ง(adj) well-matched, See also: well-balanced, evenly matched, Example: นักมวยทั้งสองคนนี้มีฝีมือก้ำกึ่งกันมาก, Thai Definition: เกือบเท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ไล่เลี่ยกัน
ก้ำกึ่ง(v) be well-matched, See also: be equal in strength, be well-balanced, be evenly matched, Example: ความสามารถของเขาทั้งสองคนก้ำกึ่งกันอยู่, Thai Definition: เกือบเท่าๆ กัน, พอๆ กัน, ไล่เลี่ยกัน
พลอมแพลม(adv) (be visible) intermittently, See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain), Syn. วาบแวบ, Example: ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น, Thai Definition: ไม่สม่ำเสมอ
พลอมแพลม(adv) (be visible) intermittently, See also: unevenly, sparsely, scantily, lightly, in a drizzle (of rain), Syn. วาบแวบ, Example: ในบ้านมืดสนิท มีเพียงตะเกียงส่องแสงพลอมแพลมพอให้เห็นทางเท่านั้น, Thai Definition: ไม่สม่ำเสมอ

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
แบ่งเฉลี่ยเท่า ๆ กัน[baeng chalīa thao-thao kan] (v, exp) EN: distribute evenly
เฉลี่ย[chalīa] (v) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty  FR: partager ; répartir
เฉลี่ยน้ำหนัก[chalīa nāmnak] (v, exp) EN: distribute the weight evenly
ไม่สม่ำเสมอ[mai samamsamoē] (adv) EN: irregularly ; erratically ; intermittently ; unevenly  FR: irrégulièrement ; par intermittence
วัดวา[watwā] (v) EN: be equal to ; be on a par ; be evenly matched ; be roughly on the same level

CMU Pronouncing Dictionary
evenly
unevenly

Oxford Advanced Learners Dictionary
evenly
unevenly

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yún, ㄩㄣˊ, / ] even; evenly (divided); uniform #7,644 [Add to Longdo]
参差不齐[cēn cī bù qí, ㄘㄣ ㄘ ㄅㄨˋ ㄑㄧˊ,     /    ] unevenly matched (成语 saw); scraggly; jagged #24,500 [Add to Longdo]
势均力敌[shì jūn lì dí, ㄕˋ ㄐㄩㄣ ㄌㄧˋ ㄉㄧˊ,     /    ] balance of power (成语 saw); evenly matched adversaries #32,544 [Add to Longdo]
调匀[tiáo yún, ㄊㄧㄠˊ ㄩㄣˊ,   / 調 ] to blend (cooking); to mix evenly #33,212 [Add to Longdo]
旗鼓相当[qí gǔ xiāng dāng, ㄑㄧˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄉㄤ,     /    ] lit. two armies have equivalent banners and drums (成语 saw); fig. evenly matched; roughly comparable (opponents) #44,210 [Add to Longdo]
阳平[yáng píng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ,   /  ] evenly rising tone, the second tone of putonghua #53,260 [Add to Longdo]
均摊[jūn tān, ㄐㄩㄣ ㄊㄢ,   /  ] to share equally; to distribute evenly #69,232 [Add to Longdo]
两虎相争[liǎng hǔ xiāng zhēng, ㄌㄧㄤˇ ㄏㄨˇ ㄒㄧㄤ ㄓㄥ,     /    ] two tigers fighting (成语 saw); fierce contest between evenly matched protagonists #123,428 [Add to Longdo]
均湿[jūn shī, ㄐㄩㄣ ㄕ,  湿 /  ] to moisten evenly (e.g. in tanning leather) [Add to Longdo]
均热[jūn rè, ㄐㄩㄣ ㄖㄜˋ,   /  ] to heat evenly (e.g. in smelting metal) [Add to Longdo]
[jì, ㄐㄧˋ, ] stack grain stalks evenly [Add to Longdo]
阳平声[yáng píng shēng, ㄧㄤˊ ㄆㄧㄥˊ ㄕㄥ,    /   ] evenly rising tone, the second tone of putonghua [Add to Longdo]

DING DE-EN Dictionary
ausgeglichen { adv }evenly [Add to Longdo]
gleichmäßig verteiltevenly distributed [Add to Longdo]
uneben { adv }unevenly [Add to Longdo]
ungleichmäßig { adv }unevenly [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
伸ばす(P);延ばす(P)[のばす, nobasu] (v5s, vt) (1) (esp. 伸ばす) to grow long (beard, hair, etc.); (2) to lengthen; to extend; to stretch; (3) (esp. 伸ばす) to reach out; to hold out; (4) to straighten; to smooth out; (5) to spread evenly (dough, cream, etc.); (6) to dilute; to thin out; (7) (esp. 延ばす) to postpone; (8) to prolong; (9) to strengthen; to develop; to expand; (P) #18,016 [Add to Longdo]
刈りそろえる;刈り揃える[かりそろえる, karisoroeru] (v1) (obsc) to crop; to shear; to cut or trim something evenly; to make all the same length [Add to Longdo]
実力伯仲[じつりょくはくちゅう, jitsuryokuhakuchuu] (n) (the two persons' sides) being evenly matched in ability [Add to Longdo]
勢力伯仲[せいりょくはくちゅう, seiryokuhakuchuu] (n) (the two sides) being evenly-matched in influence or power [Add to Longdo]
勢力拮抗[せいりょくきっこう, seiryokukikkou] (n, vs) struggle for supremacy between evenly-matched forces (parties) [Add to Longdo]
戦力拮抗[せんりょくきっこう, senryokukikkou] (n, vs) struggle for supremacy between evenly-matched armies (teams) [Add to Longdo]
等しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv, vs) equally; evenly; similarly; alike [Add to Longdo]
等黄卵[とうおうらん, tououran] (n) (See 端黄卵) homolecithal egg (egg having a yolk that is evenly distributed throughout) [Add to Longdo]
馴染ませる[なじませる, najimaseru] (v1) (1) (uk) (See 馴染む) to blend; to mix thoroughly and evenly; (2) to make fit in; to domesticate [Add to Longdo]
半分こ[はんぶんこ, hanbunko] (n, vs) halfsies; splitting evenly between two people [Add to Longdo]
斑なく;ムラ無く;斑無く[むらなく(斑なく;斑無く);ムラなく(ムラ無く), muranaku ( han naku ; han naku ); mura naku ( mura naku )] (adv) (uk) evenly; equably; in an uniform and orderly fashion [Add to Longdo]
負けず劣らず[まけずおとらず, makezuotorazu] (adv, adj-no) evenly balanced or talented; nip and tuck [Add to Longdo]
偏在[へんざい, henzai] (n, vs) uneven distribution; unfair distribution; maldistribution; unevenly distributed [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0352 seconds, cache age: 19.272 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม