Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ equally แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
longdo-survey

×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


45 ผลลัพธ์ สำหรับ equally  IY1 K W AH0 L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -equally-, *equally*, equal

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
equally(adv) อย่างเท่าเทียมกัน, See also: อย่างเท่ากัน, อย่างเสมอกัน, อย่างทัดเทียมกัน, อย่างทัดเทียม, อย่างเท่าๆ กัน, Syn. evenly, identically, uniformly

Nontri Dictionary
equally(adv) โดยเท่ากัน, โดยเสมอภาคกัน, โดยเท่าเทียมกัน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Now, that's Bava. Different, but equally good. ตอนนี้ที่ Bava แตกต่างกัน แต่ที่ดีอย่างเท่าเทียมกัน Pulp Fiction (1994)
Split the deposit equally between the Macao and the Panama accounts. แยกบัญชีฝากเท่ากัน ระหว่างที่มาเก๊าและปานามานะครับ The Jackal (1997)
Finally, his equally exhausted wife, forced to share a bed with this genius, convinces him to take a bath, to relax. ในที่สุด ภรรยาผู้อ่อนล้าเช่นเดียวกับเขา ผู้จำต้องร่วมเตียงกับอัจฉริยะผู้นี้ เธอแนะนำให้เขาไปอาบน้ำ เพื่อผ่อนคลาย Pi (1998)
As far as life is concerned you and the sweet potato are equally meaningless. ในเวลาที่ชีิวิตมีเรื่องที่ต้องกังวล เธอและมันเทศ มันก็ไม่มีความหมายเท่ากัน Platonic Sex (2001)
I'll assume the other ships were lost under equally pointless circumstances. สันนิษฐานว่าลำอื่นๆ พังไปแล้ว ภายใต้ภาวะเช่นเดียวกันนี้ The Matrix Revolutions (2003)
Our noble houses may be separated by a great ocean but we are equally committed to the survival of the bloodlines. บ้านชนชั้นสูงอาจจะแตกออกได้โดยมหาสมุทรที่ทรงพลัง แต่เราได้รับมอบหมายที่เท่าเทียมกับเพื่อการอยู่รอดของสายเลือด Underworld (2003)
But equally if it's the only part it's not going to work. แต่ถ้าแยกมันออกมาต่างหาก มันก็ใช้การไม่ได้เหมือนกัน The Corporation (2003)
I, Melman Mankowitz being of sound mind and on sound body have divided my estate equally among the three of you. ฉัน, เมลเมน เมนโควิทซ์ ได้ยินเสียงของใจและกาย แบ่งมีทรัพย์สินของฉันอย่างเท่ากัน ให้ทั้งสามคน Madagascar (2005)
And if it's a trick, then it's equally impressive. แต่ถึงแม้มันเป็นแค่กล.. มันก็ยังน่าประทับใจอยู่ดี The Illusionist (2006)
To John Casey and his many quiches, which are equally as great. Mm-hm. แล้วก็จอห์นที่เอาพายมา แจ๋วเหมือนกันนะ Chuck Versus the Helicopter (2007)
Oh, well, I am equally as shocked, because when she said she foundsomething amazing in brooklyn, your gallery never entered my mind. โอ้ อืม ฉันก็ช็อกพอ ๆ กัน เพราะว่า เมื่อหล่อนพูด หล่อนเจออะไรบางอย่างที่บรูคลิน ฉันไม่คิดว่าจะเป็นแกลเลอรี่คุณเลย Bad News Blair (2007)
Equally fascinating is, why are you here? ฉันจะให้คุณอยู่คนเดียว ถ้าคุณอยากจะชนะพนัน แต่คุณแพ้ Alone (2007)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
equallyCollege students should study hard, but equally they should also make time for an active social life.
equallyDivide the pile of documents equally, and take them one by one to either side of the room.
equallyIt is a toss-up whether to drink sake or whiskey, too much of either results equally in drunken revelry.
equallySki on equally weighted parallel skis.
equallyThe company is equally owned by the two groups.
equallyThe property was divided equally among the heirs.
equallyThere are so-called primitive cultures in the jungles of the Amazon and on the island of New Guinea, and there are so-called advanced cultures in Europe, Asia, and Africa; but the languages of these cultures are all equally advanced and complex.
equallyThe two groups share equally in the company.
equallyThey are equally matched in their knowledge of English.
equallyThey are equally matched in their knowledge of French.
equallyWe're trying to make sure that the work is shared out equally.
equallyWhether you pick the Lions or Tigers to win, the results will be a toss-up because both teams are equally strong.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
พอกัน(adv) equally, Syn. เท่ากัน, เสมอกัน, ทัดเทียมกัน, เท่าเทียมกัน, Example: การนั่งรถไฟสายเหนือและสายตะวันออกเฉียงเหนือก็ลำบากพอกัน
พอๆ กัน(adv) even, See also: equally, likely, Syn. เท่าเทียมกัน, เสมอกัน, พอกัน, เท่าๆ กัน, Example: ดาวเกตุนั้นมีสีน้ำเงินเข้มกว่าดาวมฤตยู แต่พอมีขนาดพอๆ กันจึงทำให้ดูเหมือนกับว่าดาวทั้งสองเป็นดาวแฝด
เสมอบ่าเสมอไหล่(adv) equally, See also: pari passu, Syn. เทียบเท่ากัน, เทียมบ่าเทียมไหล่, เท่าเทียมกัน, Ant. เหลื่อมล้ำกัน, Example: ผู้นำลงไปทำงานกับประชาชนอย่างเสมอบ่าเสมอไหล่ และคงเส้นคงวา

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
เฉลี่ย[chalīa] (v) EN: spread ; average ; distribute ; share ; distribute evenly ; divide equally ; balance out to ; make on average ; estimate an average ; go fifty-fifty  FR: partager ; répartir
ถัว[thūa] (v) EN: take the mean ; divide equally ; share out equally ; average

CMU Pronouncing Dictionary
EQUALLY IY1 K W AH0 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
equally (a) ˈiːkwəliː (ii1 k w @ l ii)

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
不相上下[bù xiāng shàng xià, ㄅㄨˋ ㄒㄧㄤ ㄕㄤˋ ㄒㄧㄚˋ, ] equally matched; about the same, #28,056 [Add to Longdo]
莫不然[mò bù rán, ㄇㄛˋ ㄅㄨˋ ㄖㄢˊ, ] equally true for (all the rest); the same thing applies (for everyone) [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
いずれ菖蒲か杜若[いずれあやめかかきつばた, izureayamekakakitsubata] (exp) equally beautiful [Add to Longdo]
医食同源[いしょくどうげん, ishokudougen] (exp) medicine and one's daily diet are equally important for a healthy body [Add to Longdo]
何れ劣らぬ[いずれおとらぬ, izureotoranu] (adj-pn) equally competent [Add to Longdo]
纏る[まつる, matsuru] (v5r, vt) to blindstitch the inside of a fold with (equally spaced) threadings (i.e. pulling shoe lacing tight) [Add to Longdo]
盗人上戸[ぬすびとじょうご;ぬすっとじょうご, nusubitojougo ; nusuttojougo] (n) (1) person who likes alcohol and sweets equally well; (2) person who can drink much alcohol without becoming tipsy [Add to Longdo]
等しく;斉しく;均しく[ひとしく, hitoshiku] (adv, vs) equally; evenly; similarly; alike [Add to Longdo]
同列に論じる[どうれつにろんじる, douretsunironjiru] (exp, v1) to discuss in the same terms; to treat equally [Add to Longdo]
平分[へいぶん, heibun] (n, vs) bisection; dividing equally [Add to Longdo]
平文[へいぶん;ひらぶん, heibun ; hirabun] (n) (1) plain text; unciphered text; (2) divided equally [Add to Longdo]
満遍なく;万遍無く;万遍なく;満遍無く[まんべんなく, manbennaku] (adv) equally; thoroughly; all over; uniformly; without exception; all around [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1094 seconds, cache age: 21.869 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม