Longdo Dict -- https://dict.longdo.com/ flatly แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
ภาษาที่แสดงประเภทคำอ่านที่แสดง


25 ผลลัพธ์ สำหรับ flatly  F L AE1 T L IY0
ภาษา

หรือลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ: -flatly-, *flatly*, flat

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Then he says flatly that he will lead a raid tomorrow on the Dharasana Salt Works. และเขียนว่าเขาจะไป ที่โรงงานเกลือธารสนาพรุ่งนี้ Gandhi (1982)
And what's worse, every time I confront her she flatly denies it, even after I provided her with evidence from the Nanny Cam. และสิ่งที่แย่กว่า คือทุกครั้งที่ฉันถามเรื่องนี้กับเธอ เธอปฏิเสธมันอย่างโต้ง ๆ แม้ว่าหลังจากนั้นฉันจะป้องกัน โดยการติดกล้องแอบดูไว้อย่างชัดเจน The Nanny Diaries (2007)
( Flatly ) We're being immature and selfish and Emma deserves better. ( Flatly ) เรายังวัยรุ่น และเห็นแก่ตัว และเอมม่าสมควรได้รับสิ่งที่ดีกว่า Married to the Job (2012)
Halley stated flatly that the comet would return at the end of 1758, from a particular part of the sky, following a specific path. ฮัลเลย์กล่าวอย่างเด็ด ขาดว่าดาวหางจะกลับมา ในตอนท้ายของ 1758 จากส่วนใดส่วนหนึ่งของท้องฟ้า ต่อไปนี้เป็นเส้นทางที่เฉพาะเจาะจง When Knowledge Conquered Fear (2014)
[ Flatly ] Yeah. We understand. ใช่ เราเข้าใจ The Grey Hat (2014)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
flatlyHe flatly refused her requests for help.
flatlyHe flatly refused to let me in.
flatlyHe flatly turned down our request.
flatlyHe rejected my offer flatly.
flatlyHe rejected our demand flatly.
flatlyHis secretary flatly denied leaking any confidential information.
flatlyI don't intend to flatly reject suicide but I really wish parents would not make their children join in with them.
flatlyShe flatly refused to let him in.
flatlyShe flatly severed it.
flatlyTo my surprise, her reply was flatly negative.
flatlyWhy don't you try expressing your opinion a little more gently? Think about how he feels getting told flatly that he's being cut loose.
flatlyYou should have refused his request flatly.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ราบเรียบ(adv) smoothly, See also: flatly, evenly, levelly, Ant. ขรุขระ, Example: เรือลำนั้นเคลื่อนไปข้างหน้าอย่างราบเรียบ, Thai Definition: อย่างราบเสมอกัน

CMU Pronouncing Dictionary
FLATLY F L AE1 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary
flatly (a) flˈætliː (f l a1 t l ii)

EDICT JP-EN Dictionary
きっぱり(P);きっぱりと[kippari (P); kipparito] (adv, adv-to, vs) (on-mim) clearly; plainly; decisively; distinctly; flatly; (P) [Add to Longdo]
びしっと[bishitto] (adv) (1) (on-mim) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well) [Add to Longdo]
びしり[bishiri] (adv-to) (1) (on-mim) (See びしっと) with a snap; (break) cleanly; (2) (reject) sternly; flatly; (3) smartly (e.g. of dressing up well). [Add to Longdo]
峻拒[しゅんきょ, shunkyo] (n, vs) refusing flatly; rejecting sternly [Add to Longdo]
全面否定[ぜんめんひてい, zenmenhitei] (n, vs) total denial; complete denial; denying totally (flatly, outright) [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.1234 seconds, cache age: 92.607 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม