*beforehand* แปลว่าอะไร ดูความหมาย ตัวอย่างประโยค หมายความว่า พจนานุกรม Longdo Dictionary แปลภาษา คำศัพท์
×
Dictionaries languagesEnglish Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


91 ผลลัพธ์ สำหรับ *beforehand*
ภาษา
ฝึกออกเสียง
หรือค้นหา: beforehand, -beforehand-

มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
NECTEC Lexitron Dictionary EN-TH
beforehand(adv) ก่อนเวลา, See also: ไว้ก่อน, ล่วงหน้า, Syn. before, Ant. after

Hope Dictionary
beforehandadv., adj. ก่อน, ไว้ก่อน, ล่วงหน้า

Nontri Dictionary
beforehand(adv) ล่วงหน้า, ไว้ก่อน, เสียก่อน

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles
**ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
We must strike in the hustle and the bustle beforehand. พวกเราต้องรีบอย่างด่วนๆเลย The Princess Bride (1987)
We had it ready a week beforehand. เราทำเสร็จก่อนกำหนดหนึ่งสัปดาห์ พวกเขาซื้อโฆษณาเรียบร้อย The Corporation (2003)
A stranger spoke to me beforehand. มีคนแปลกหน้าพูดกับฉันก่อนหน้านั้น Nin x Nin: Ninja Hattori-kun, the Movie (2004)
Why don't we race a little beforehand? ทำไมเราไม่มาแข่งซ้อมมือกันก่อนล่ะ? Initial D (2005)
She's always calling me beforehand, letting me know she's coming. ปกติเธอจะโทรมาล่วงหน้าทุกครั้ง ว่าเธอจะมา Pilot (2005)
You should have thought about that beforehand. คุณควรจะคิดถึงอนาคตข้างหน้า Babel (2006)
Uh, did you want to approve the, uh, uh, models and images beforehand? เอ่อ งั้นคุณก็ต้องอนุมัติแบบและภาพก่อน Pilot (2006)
The blow to the head killed her. She took a brutal beating beforehand. เธอตายเพราะถูกยิง เธอถูกทุบตีก่อนหน้านั้น There's Something About Harry (2007)
You guys planned the act beforehand, right? คุณเอามันไปซ่อมก่อน แล้วโทรหาฉัน นี่ค่ะ First Cup (2007)
We'd agreed to go in beforehand เราตกลงที่จะไปกัน แต่เนิ่นๆ The Ten (2007)
Takes a big man to hate it beforehand. Takes a big man to hate it beforehand. The Itch (2008)
She said she'd give me the script beforehand, that's all I know. เธอบอกว่า เธอจะให้ต้นฉบับเอกสารกับชั้น ล่วงหน้า นั่นคือทั้งหมดที่ชั้นรู้ S.O.B. (2009)
They only take one group per week, so I'm still waiting after I reserved a month beforehand. เขารับแค่กลุ่มเดียวต่อสัปดาห์ ฉันเลยรอหลังจากจองแล้วหนึ่งเดือนน่ะ Episode #1.1 (2009)
But, this is something I deliberately only told Shunsuke-kun beforehand... แต่นี่มัน.. บางอย่างผมเจตนาบอกคุณชุนสุเกะไว้ก่อนแล้ว Episode #1.6 (2009)
Assuming conservative projections of how many Soviet warheads are destroyed beforehand we'll lose all of the East Coast. หากยังคงไว้ซึ่งโครงการเดิม... ... พวกโซเวียตคงจะชิงยิงหัวรบก่อน... ...ซึ่งคำนวณแล้ว ชายฝั่งตะวันออกของเราจะไม่เหลือ Watchmen (2009)
Yet easily avoidable, if Spartacus is presented opportunity to hone his skills beforehand... Yet easily avoidable, if Spartacus is presented opportunity to hone his skills beforehand... Whore (2010)
So you'll follow orders as long as I explain everything beforehand? งั้นนายจะทำตามคำสั่ง ตลอดเวลาที่ฉัน อธิบายทุกอย่างที่ไว้ล่วงหน้าหรอ ? Incursion: Part 1 (2010)
I - I really wanted to tell you beforehand. ผม ผมอยากจะ บอกคุณมาก่อนหน้านี้แล้ว Chuck Versus the Final Exam (2010)
So he had to have studied the terrain beforehand. ถ้าอย่างนั้นเขาก็ได้สำรวจ ภูมิประเทศแถวนี้มาก่อน The Fight (2010)
If you tell your father beforehand, he'll permit it, right? ถ้าบอกคุณพ่อก่อนก็น่าจะได้นะ From Me to You (2010)
Listen, I know that you said that you had plans with Serena tonight, but maybe you can stop by the house for a drink beforehand? คือ ฉันรู้ว่า คืนนี้คุณมีแผนกับเซเรน่า แต่บางที เธอน่าจะ แวะมาดื่มที่สโมสรก่อนนะ The Undergraduates (2010)
He must have stashed the GPS beforehand. เขาต้องเปิด GPS นั้นก่อนที่มันจะหลุดมือเขาไป 2.0 (2010)
Yeah, we could do that, or I could just rewind this to, uh, 15 minutes beforehand. ช่าย เราทำอย่างนั้นแล้ว หรือไม่ ผมก็ ถอยภาพกลับ ซัก ก่อน 15 นาที 2.0 (2010)
I won't let you get a scar. Come to that hospital we went before and call beforehand. ผมไม่ยอมให้คุณเป็นแผลเป็นหรอก ไปที่โรงพยาบาลเดิมแล้วทำนัดไว้นะ Episode #1.2 (2010)
You didn't even tell me beforehand. ถ้าแกจะมา แกก็ควรจะบอกให้เรารู้ Episode #1.2 (2010)
That, you must go, but if you can't, you must tell us beforehand. นั้น, คุณต้องไป, แต่ถ้าคุณไม่สามารถ คุณต้องบอกล่วงหน้า Episode #1.10 (2010)
I should have bought some beforehand. I should have a couple, right? ฉันควรซื้อไว้ก่อนหน้า ฉันควรเตรียมไว้สองชุดไม่ใช่เหรอ? Episode #1.10 (2010)
Blair is having this little engagement toast beforehand, and she invited me. แบลร์จัดงานฉลองหมั้นเล็กๆขึ้น และเธอเชิญผม Shattered Bass (2011)
Shouldn't you guys have some sort of precautions prepared beforehand? คุณก็ควรจะเตรียมพร้อมที่จะป้องกันไว้ก่อนไม่ใช่หรอ? City Hunter (2011)
Uh, you two work out this little act beforehand? พวกคุณซ้อมการแสง กันมาก่อน หริอป่าวค่ะ Kame'e (2011)
The D.N.I. would like a brief word beforehand. D.N.I.อยากจะสรุปคำสั่งก่อนหน้า The Wake-Up Bomb (2011)
A pro recons his target beforehand. มืออาชีพสุ่มดู กำหนดเป้าหมายไว้ก่อน Kill Shot (2011)
Didn't the organization head agree beforehand? คุณไม่ได้เห็นด้วยก่อนหรอครับ? Episode #1.2 (2011)
If you did not want to give me a ride, you just should have told me beforehand. ถ้าไม่อยากมาส่งฉัน นายก็บอกกันก่อนสิ Episode #1.8 (2011)
You should have planned it beforehand. นี่เธอวางแผนนี้ไว้เรียบร้อย ตั้งแต่เริ่มต้นใช่มั้ย Episode #1.9 (2011)
But he sold my cousin Rutherford, whose estate I administer the timber rights beforehand, on June 22nd, 1858. แต่เขาขายสิทธิ์ในป่าไม้พวกนี้ก่อน แล้วขายให้รัทเธอร์ฟอร์ด ญาติผม ซึ่งผมเป็นผู้ดูแลทรัพย์สินให้เขา ตั้งแต่ 22 มิถุนายน 1858 Episode #1.1 (2012)
Because if I mention it beforehand,  เพราะถ้าบอกก่อน Crazy (2012)
I thought I'd grab you beforehand. ตอนสิบโมง ฉันก็เลยอยากมาคุยกับคุณก่อน A Gettysburg Address (2012)
Watch your nutrition. A lot of carbs beforehand. ดูจากโภชนาการของพวกคุณ กินแป้งแยะมากกันมาก่อน De Marathon (2012)
They -- these auctions -- they display the items to the bidders beforehand, right? พวก.. จัดการประมูล เขาจะต้องเอาของมาตั้งโชว์ ให้กับผู้เข้าร่วมได้ดูก่อน.. What's Up, Tiger Mommy? (2012)
We know he breaks into the cars 3 days beforehand. เรารู้ว่าเขาเข้าไปในรถN3 วันก่อนเกิดเหตุ #6 (2013)
Had you called beforehand,  คุฯเคยพูดก่อนทำมั้ย? Fear (2013)
Which means he scoped out this location beforehand. นั่นแปลว่าเขาเคยสำรวจที่นี่มาก่อน Final Shot (2013)
And, at this time if we don't book beforehand, there will be no seats. Let's go someplace else. ถ้าเราไม่จองไว้ก่อนล่วงหน้า ที่ก็จะเต็ม ไปที่อื่นกันเถอะ Episode #1.3 (2013)
You guys didn't plan to meet beforehand right? พวกนายไม่ได้วางแผนมาจะพบกันก่อนใช่มี้ย Episode #1.3 (2013)
It's just that there's something we need to talk about and I thought a little small talk beforehand might be better than diving right in. มันแค่มีเรื่องอะไรบางอย่าง ที่เราจำเป็นต้องคุยกัน และข้าคิดว่ามันเป็นการพูดคุยเล็กๆ ก่อนล่วงหน้า อาจจะดีกว่าการเริ่มลงมือ อย่างไม่ทันตั้งตัว IV. (2014)
He had to be sure that it didn't blow up to the wrong people beforehand. แต่เขาต้องมั่นใจว่าพวกนั้น จะไม่ปากโป้งบอกคนอื่นที่ไม่ควรรู้ก่อน Kingsman: The Secret Service (2014)
take two of these beforehand. กินไอ้นี้สองเม็ดล่วงหน้า John Wick (2014)
So, NASA decided a long time ago, it's a lot easier... to send some of the stuff beforehand... rather than bring it with us. ดังนั้นนาซาตัดสินใจคือเวลานานแล้ว มันง่ายมากที่จะ ส่งบางสิ่งก่อน The Martian (2015)
Yes, and I imagine he'd like us to have the math worked out beforehand. ใช่และฉันคิดว่าเขาต้องการให้เรา มีทางคณิตศาสตร์คิดออกก่อน Hidden Figures (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beforehandBe sure to fill in the blanks from top to bottom beforehand.
beforehandI know better than to climb winter mountains without making all necessary preparations beforehand.
beforehandI'll let you know beforehand.
beforehandLet's get things ready beforehand.
beforehandPlease let me know the schedule beforehand.
beforehandWe'd better make a reservation beforehand.
beforehandWe must make arrangements with them beforehand.
beforehandWe prepared snacks beforehand.
beforehandWe tried to eliminate all danger beforehand.
beforehandYou'd better consult an attorney beforehand.

NECTEC Lexitron-2 Dictionary (TH-EN)
ก่อนหน้า(prep) before, See also: beforehand, Example: ในประเทศสหรัฐอเมริกามีการถอนตัวของนักธุรกิจเกิดขึ้นก่อนหน้าประเทศญี่ปุ่น
ก่อนหน้า(conj) before, See also: beforehand, Ant. ภายหลัง, ทีหลัง, Example: ผู้ต้องสงสัยรีบออกไปก่อนหน้าตำรวจจะเข้ามาสอบสวน
ล่วงหน้า(adv) beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai Definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น
ล่วงหน้า(adv) beforehand, See also: in advance, ahead, Ant. ย้อนหลัง, Example: อยู่ๆ เราก็ได้คนนำทางโดยไม่ได้คิดล่วงหน้า, Thai Definition: ก่อนที่เหตุการณ์หรือการกระทำจะเกิดขึ้น

Volubilis Dictionary (TH-EN-FR)
ก่อนหน้า[kønnā] (adv) EN: before ; beforehand  FR: auparavant ; préalablement ; d'abord
ล่วงหน้า[lūang-nā] (adv) EN: beforehand ; in advance ; ahead ; early  FR: à l'avance ; d'avance ; avant l'échéance

CMU Pronouncing Dictionary
beforehand

Oxford Advanced Learners Dictionary
beforehand

CC-CEDICT CN-EN Dictionary
[yù, ㄩˋ, / ] to advance; in advance; beforehand; to prepare #3,480 [Add to Longdo]
事先[shì xiān, ㄕˋ ㄒㄧㄢ,  ] in advance; before the event; beforehand; prior #5,720 [Add to Longdo]
在此之前[zài cǐ zhī qián, ㄗㄞˋ ㄘˇ ㄓ ㄑㄧㄢˊ,    ] before that; beforehand; previously #11,516 [Add to Longdo]
预先[yù xiān, ㄩˋ ㄒㄧㄢ,   /  ] beforehand; prior #12,181 [Add to Longdo]
[Yù, ㄩˋ, ] abbr. for Henan 河南 Province in central China; variant of 預|预; beforehand; to prepare #12,582 [Add to Longdo]
预祝[yù zhù, ㄩˋ ㄓㄨˋ,   /  ] congratulate beforehand; offer best wishes for #16,559 [Add to Longdo]

Saikam JP-TH-EN Dictionary
前もって[まえもって, maemotte] TH: ล่วงหน้า  EN: beforehand

DING DE-EN Dictionary
zuvorbeforehand [Add to Longdo]

EDICT JP-EN Dictionary
事前[じぜん, jizen] (n, adj-no) (See 事後) prior; beforehand; in advance; before the fact; ex ante; (P) #3,674 [Add to Longdo]
予め[あらかじめ, arakajime] (adv, adj-f) beforehand; in advance; previously; (P) #8,488 [Add to Longdo]
下聞[かぶん, kabun] (n, vs) enquiring beforehand; inquiring beforehand [Add to Longdo]
下聞き[したぎき, shitagiki] (n) enquiring beforehand; inquiring beforehand [Add to Longdo]
口裏を合わせる;口うらを合わせる[くちうらをあわせる, kuchiurawoawaseru] (exp, v1) to arrange beforehand to tell the same story; to get the stories straight [Add to Longdo]
示し合わせる;示し合せる[しめしあわせる, shimeshiawaseru] (v1, vt) to arrange beforehand; to make a sign to each other; to conspire [Add to Longdo]
出来レース[できレース, deki re-su] (n) (abbr) (from 出来合いのレース) fixed game; bid-rigging; put-up job; contest in which the victor is practically known beforehand (e.g. due to unfair conditions or an obvious difference in strength) [Add to Longdo]
前々(P);前前[まえまえ, maemae] (n) beforehand; for a long time; (P) [Add to Longdo]
前もって(P);前以て;前以って[まえもって, maemotte] (adv) in advance; beforehand; previously; (P) [Add to Longdo]
前広[まえびろ, maebiro] (n-adv, n-t) previous; beforehand [Add to Longdo]
調べて置く[しらべておく, shirabeteoku] (v5k) to examine beforehand [Add to Longdo]
予察[よさつ, yosatsu] (n, vs) (obsc) guessing beforehand; conjecture in advance [Add to Longdo]

ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ

Time: 0.0314 seconds, cache age: 22.071 (clear)
ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม