ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unexciting

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unexciting-, *unexciting*, unexcit
Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unexciting    (j) ˌʌnɪksˈaɪtɪŋ (uh2 n i k s ai1 t i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
芸がない;芸が無い[げいがない, geiganai] (exp,adj-i) (See 芸のない) lacking skill; uninspiring; unexciting; dull; unrefined; boring (from being too plain) [Add to Longdo]
芸のない[げいのない, geinonai] (adj-i) (See 芸がない) uninspiring; unexciting; dull; unrefined; uninteresting [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unexciting
   adj 1: not stimulating [syn: {unstimulating}, {unexciting}]
       [ant: {stimulating}]
   2: not exciting; "an unexciting novel"; "lived an unexciting
     life" [ant: {exciting}]

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

unexciting ( AH0 N IH0 K S AY1 T IH0 NG)

 


  

 
unexciting
 • /AH0 N IH0 K S AY1 T IH0 NG/ [CMU]
 • (j) /ˌʌnɪks'aɪtɪŋ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • Go to Top