ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

scalp

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -scalp-, *scalp*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
scalp(n) หนังศีรษะ
scalp(vt) ถลกหนังศีรษะ
scalp(vt) ชักชวน, See also: โน้มน้าว, ชักจูง, Syn. tout
scalpel(n) มีดผ่าตัด
scalper(n) ผู้ค้ากำไร, Syn. dealer

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scalp(สแคลพฺ) n. หนังหัวคน, หนังหัวสัตว์, หนังหัวคนที่รวมทั้งผม , ยอดเขาหัวโล้น. vt., vi. ถลกหนังหัว, ซื้อขาย (หุ้น) เพื่อหวังผลกำไร, ขาย (ตั๋ว) ในราคาสูงกว่าราคาที่กำหนดไว้, See also: scalper n.

English-Thai: Nontri Dictionary
scalp(n) เครื่องหมายแห่งชัยชนะ, หนังหัว
scalp(vt) ซื้อขายโดยหวังกำไร, ถลกหนังหัว
scalpel(n) มีดผ่าตัด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
scalpหนังหัว, หนังศีรษะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scalpelมีดชำแหละ, มีดผ่าตัด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scalpriform-รูปสิ่ว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Scalp dermatosesโรคผิวหนังที่หนังศีรษะ [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
scalp(n) the skin that covers the top of the head
scalp(v) sell illegally, as on the black market
scalp(v) remove the scalp of
scalpel(n) a thin straight surgical knife used in dissection and surgery
scalper(n) someone who buys something and resells it at a price far above the initial cost

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Scalp

v. t. [ imp. & p. p. Scalped p. pr. & vb. n. Scalping. ] 1. To deprive of the scalp; to cut or tear the scalp from the head of. [ 1913 Webster ]

2. (Surg.) To remove the skin of. [ 1913 Webster ]

We must scalp the whole lid [ of the eye ]. J. S. Wells. [ 1913 Webster ]

3. (Milling) To brush the hairs or fuzz from, as wheat grains, in the process of high milling. Knight. [ 1913 Webster ]

Scalp

n. [ Cf. Scallop. ] A bed of oysters or mussels. [ Scot. ] [ 1913 Webster ]

Scalp

n. [ Perhaps akin to D. schelp shell. Cf. Scallop. ] 1. That part of the integument of the head which is usually covered with hair. [ 1913 Webster ]

By the bare scalp of Robin Hodd's fat friar,
This fellow were a king for our wild faction! Shak. [ 1913 Webster ]

2. A part of the skin of the head, with the hair attached, cut or torn off from an enemy by the Indian warriors of North America, as a token of victory. [ 1913 Webster ]

3. Fig.: The top; the summit. Macaulay. [ 1913 Webster ]


Scalp lock, a long tuft of hair left on the crown of the head by the warriors of some tribes of American Indians.
[ 1913 Webster ]

Scalp

v. i. To make a small, quick profit by slight fluctuations of the market; -- said of brokers who operate in this way on their own account. [ Cant ] [ 1913 Webster ]

Scalpel

n. [ L. scalpellum, dim. of scalprum a knife, akin to scalpere to cut, carve, scrape: cf. F. scalpel. ] (Surg.) A small knife with a thin, keen blade, -- used by surgeons, and in dissecting. [ 1913 Webster ]

Scalper

n. 1. One who, or that which, scalps. [ 1913 Webster ]

2. (Surg.) Same as Scalping iron, under Scalping. [ 1913 Webster ]

3. A broker who, dealing on his own account, tries to get a small and quick profit from slight fluctuations of the market. [ Cant ] [ 1913 Webster ]

4. A person who buys and sells the unused parts of railroad tickets. [ Cant ] [ 1913 Webster ]

[ 1913 Webster ]

Scalping

a. & n. from Scalp. [ 1913 Webster ]


Scalping iron (Surg.), an instrument used in scraping foul and carious bones; a raspatory. --
Scalping knife, a knife used by North American Indians in scalping.
[ 1913 Webster ]

Scalpriform

a. [ L. scalprum chisel, knife + -form. ] (Anat.) Shaped like a chisel; as, the scalpriform incisors of rodents. [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Scalp me, shrink my head, and roast it on the stake... if that ain't exactly what happened.ถลกหนังหัวฉัน แล้วเอาไปย่างเอ้า ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นจริง The Legend of Bagger Vance (2000)
And Helena Boyd, 26 years old-- also stable with obvious nasal fracture facial lacs and a chunk of missing scalp.และเฮเลน่า บอยด์ อายุ 26 ปี สัญญาณชีพคงทีกับจมูกแตกเห็นได้ชัดเจน มีเลือดคั่งบริเวณใบหน้าและหนังศรีษะถลกเป็นหย่อมๆ Kung Fu Fighting (2007)
The aftershave, the pumiced scalp.ครีมหลังโกนหนวด หัวพ่อ Ghosts (2008)
Muffled heart sounds and large scalp lac.เสียงหัวใจเต้นเบา และมีรอยแยกขนาดใหญ่ที่หนังศรีษะ Dream a Little Dream of Me: Part 1 (2008)
I have a distinctive red birthmark on my scalp that matches a certain friend of the family.ฉันมีลักษณะตำหนิแต่กำเนิดอยู่บนหนังหัวซึ่งเหมือนเพื่อนของครอบครัวจำนวนมาก Birthmarks (2008)
In fact, you can assist us in removing his scalp.อันที่จริงคุณสามารถช่วยเราได้ ในการถลกหนังศรีษะ Dream Logic (2009)
She scalped the poor kid.เธอผ่าเด็กที่น่าสงสาร The Real Ghostbusters (2009)
Whatever... and let's say they scalped Letitia's son and killed him.อะไรก็เหอะ - - และสมมติว่า พวกเขาแล่ลูกของเลทิเชีย The Real Ghostbusters (2009)
On her scalp.ลงบนหนังศีรษะ The Uncanny Valley (2010)
Onto the scalp of her latest victim.ติดกับหนังศีรษะของเหยื่อรายสุดท้าย The Uncanny Valley (2010)
Because I have had annoyingly dry scalp since...เพราะว่าผมเคยรำคาญมันอยู่บ้างตั้งแต่... . Chuck Versus the Tooth (2010)
Wow, okay, was he scalped?ว้าว เขาถูกถลกหนังหัวเหรอ? The Body and the Bounty (2010)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
scalpMy scalp is very itchy.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
มีดผ่าตัด[mīt phātat] (n) EN: surgical knife ; scalpel  FR: scalpel [ m ]
ถลกหนังหัว[thalok nang hūa] (v, exp) EN: scalp ; take sb.'s scalp  FR: scalper

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
scalp
scalps
scalped
scalpel
scalper
scalpels
scalpers
scalping

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
scalp
scalps
scalped
scalpel
scalpels
scalping

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
头皮[tóu pí, ㄊㄡˊ ㄆㄧˊ,   /  ] scalp #15,511 [Add to Longdo]
黄牛票[huáng niú piào, ㄏㄨㄤˊ ㄋㄧㄡˊ ㄆㄧㄠˋ,    /   ] scalped tickets [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
[かたな(P);とう, katana (P); tou] (n) (1) (single-edged) sword; katana; (2) (arch) dagger; knife; (3) (とう only) (arch) scalpel; (P) #3,050 [Add to Longdo]
メス[mesu] (n) scalpel (dut #7,284 [Add to Longdo]
スカルプトリートメント[sukaruputori-tomento] (n) scalp treatment [Add to Longdo]
ダフ屋[ダフや, dafu ya] (n) (ticket) scalper ("dafu" is "fuda" backwards) [Add to Longdo]
レーザーメス[re-za-mesu] (n) (See メス) laser scalpel [Add to Longdo]
円刃刀[えんじんとう, enjintou] (n) round-edged scalpel [Add to Longdo]
黒木蔦[くろきづた;クロキヅタ, kurokiduta ; kurokiduta] (n) (uk) Caulerpa scalpelliformis (species of green alga) [Add to Longdo]
仁座鯛[にざだい;にざだひ;ニザダイ, nizadai ; nizadahi ; nizadai] (n) (uk) scalpel sawtail (Prionurus scalprum, species of tang found from Japan to Taiwan) [Add to Longdo]
頂門の一針[ちょうもんのいっしん, choumonnoisshin] (n) painful reproach (like a needle stuck in one's scalp) [Add to Longdo]
電気メス[でんきメス, denki mesu] (n) electrical scalpel [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top