ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

chinaware

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -chinaware-, *chinaware*
Possible hiragana form: ちなわれ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
chinaware(n) เครื่องลายคราม, Syn. china

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
chinawaren. เครื่องกระเบื้องถ้วยชาม,สิ่งประดับเครื่องลายคราม

English-Thai: Nontri Dictionary
chinaware(n) เครื่องลายคราม,เครื่องถ้วยชาม,เครื่องสังคโลก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
chinaware; chinaเครื่องถ้วยกระเบื้อง [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
chinawareเครื่องลายคราม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องลายคราม(n) Chinaware, See also: Chinese blue and white pottery, Chinese porcelain, Syn. เครื่องปั้นดินเผา, เครื่องเคลือบ, เครื่องถ้วยชาม, Example: ในสมัยนี้มีการเขียนสีและเขียนลายไทยทับบนเครื่องลายครามจีนด้วย, Thai Definition: เครื่องกระเบื้องที่เขียนลงลายคราม
เครื่องกระเบื้อง(n) chinaware, See also: porcelain, Syn. เครื่องลายคราม, เครื่องเคลือบ, Count Unit: ชิ้น, ชุด
เครื่องเคลือบ(n) porcelain, See also: chinaware, Syn. เครื่องลายคราม, Example: สินค้าส่งออกที่สำคัญของไทยในสมัยสุโขทัยขณะนั้นคือเครื่องเคลือบซึ่งมีชื่อเป็นที่รู้จักกันว่า สังคโลก

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
chinaware (n) tʃˈaɪnəwɛəʳr (ch ai1 n @ w e@ r)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[cí, ㄘˊ, ] chinaware; porcelain; china, #8,545 [Add to Longdo]
瓷器[cí qì, ㄘˊ ㄑㄧˋ, ] chinaware; porcelain, #12,982 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
南京焼き[なんきんやき, nankinyaki] (n) Nanking porcelain; chinaware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 China ware \China ware\, chinaware \chinaware\n.
   dishes made of china; porcelain; -- so called in the 17th
   century because brought from the far East, and differing from
   the pottery made in Europe at that time; also, loosely,
   crockery in general.
   [WordNet 1.5]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 chinaware
   n 1: dishware made of high quality porcelain [syn: {chinaware},
      {china}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top