ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brutalized

B R UW1 T AH0 L AY2 Z D   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutalized-, *brutalized*, brutaliz, brutalize
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTALIZED B R UW1 T AH0 L AY2 Z D
BRUTALIZE B R UW1 T AH0 L AY2 Z
BRUTALIZES B R UW1 T AH0 L AY2 Z IH0 Z
BRUTALIZING B R UW1 T AH0 L AY2 Z IH0 NG
BRUTALIZATION B R UW1 T AH0 L AH0 Z EY2 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brutalized (v) brˈuːtəlaɪzd (b r uu1 t @ l ai z d)
brutalize (v) brˈuːtəlaɪz (b r uu1 t @ l ai z)
brutalizes (v) brˈuːtəlaɪzɪz (b r uu1 t @ l ai z i z)
brutalizing (v) brˈuːtəlaɪzɪŋ (b r uu1 t @ l ai z i ng)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
brutalize(vt) ทำสิ่งที่โหดร้าย, Syn. barbarize

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
brutalize(บรู'ทัลไลซ) {brutalized,brutalizing,brutalizes} vt. กระทำการทารุณโหดร้าย, See also: brutalization n.

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Verrohung {f} | Verrohungen {pl}brutalization | brutalizations [Add to Longdo]
behandelt brutalbrutalizes [Add to Longdo]
brutalisierento brutalize [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Brutalize \Bru"tal*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Brutalized}; p.
     pr. & vb. n. {Brutalizing}.] [Cf. F. brutaliser.]
     To make brutal; beasty; unfeeling; or inhuman.
     [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top