ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

brutalized

B R UW1 T AH0 L AY2 Z D   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -brutalized-, *brutalized*, brutaliz, brutalize
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
If there's nameless despair in executive offices what can there be 60 stories below, where the hungry and the homeless the brutalized and the addicted, fight their daily battle for survival?เธออจะสวย / สวย? พูดเรื่องอะไรน่ะ ดูหนังหน้าเธอสิ นี่มันอะไรกัน Hero (1992)
bloody girl-- brutalized, brutalized girl-- is, um... aiming a gun at me.เด็กสาวเลือดนองไปหมด ได้กระทำการที่โหดร้าย คือ เออ อ.. A New Day in the Old Town (2009)
Brutalized his people, but they were too scared to say anything because destiny said he was their leader.คนของเขาป่าเถื่อน แต่เขากลัวเกิน ที่จะพูดอะไรออกไป เพราะ โชคชะตาบอกว่า เขาคือผู้นำ Better Angels (2010)
Ours got kinda brutalized in a cheese fondue incident, not pretty.ที่บ้านฉันมันบาดเจ็บ ตอนที่ถูชีสฟองดูน่ะ เจ็บสาหัส Scream a Little Dream (2011)
Brutalized beyond our understanding.สิ่งที่โหดร้ายเกินกว่าความเข้าใจของเรา Vengeance, Part 1 (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
BRUTALIZED B R UW1 T AH0 L AY2 Z D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
brutalized (v) brˈuːtəlaɪzd (b r uu1 t @ l ai z d)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Brutalize \Bru"tal*ize\, v. t. [imp. & p. p. {Brutalized}; p.
     pr. & vb. n. {Brutalizing}.] [Cf. F. brutaliser.]
     To make brutal; beasty; unfeeling; or inhuman.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top