ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ascending

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ascending-, *ascending*, ascend
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ascending(adj) ขึ้น, Syn. ascendant, rising

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
ascending orderเรียงลำดับขึ้นหมายถึง การเรียงลำดับจากต่ำไปหาสูง เช่น จาก 0 ถึง 100 หรือจาก A ถึง Z ตรงข้ามกับ descending order หรือเรียงลำดับลงดู descending order เปรียบเทียบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
ascending aortaเอออร์ตาส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending colonไส้ใหญ่ส่วนขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending myelitisไขสันหลังอักเสบลามขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending neuritisประสาทอักเสบลามขึ้น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
ascending seriesอนุกรมเพิ่ม [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
ascending sortการเรียงลำดับขึ้น [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ascending; assurgentขึ้นบน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Ascendingข้างบน, ลามขึ้น, เพิ่มความดัง, ลามขึ้น, ช่วงขวา [การแพทย์]
Ascending Phaseขาขึ้น [การแพทย์]
Ascending Routeการลามขึ้น [การแพทย์]
Ascending Systemระบบขึ้นข้างบน, ระบบประสาทรับความรู้สึกนำขึ้น [การแพทย์]
Ascending Typeชนิดลุกลามขึ้นบน [การแพทย์]

WordNet (3.0)
ascending(adj) moving or going or growing upward, Ant. descending
rise(n) the act of changing location in an upward direction, Syn. ascent, ascending, ascension

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Ascending

a. Rising; moving upward; as, an ascending kite. -- As*cend"ing*ly, adv. [1913 Webster]


Ascending latitude (Astron.), the increasing latitude of a planet. Ferguson. --
Ascending line (Geneol.), the line of relationship traced backward or through one's ancestors. One's father and mother, grandfather and grandmother, etc., are in the line direct ascending. --
Ascending node having, that node of the moon or a planet wherein it passes the ecliptic to proceed northward. It is also called the northern node. Herschel. --
Ascending series. (Math.) (a) A series arranged according to the ascending powers of a quantity. (b) A series in which each term is greater than the preceding. --
Ascending signs, signs east of the meridian.
[1913 Webster]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
And you'll be singing As your spirit ascendsเธอก็จะร้องเพลง ขณะวิญญาณออกจากร่าง The Little Prince (1974)
"Whatever moral ascendancy the West held was lost here today.ความเฟื่องฟูที่ตะวันตกเคยมี ได้สูญสิ้นไปแล้วที่นี่ในวันนี้ Gandhi (1982)
It feels as though we have ascended a medieval stone fortress... towering above the center of Asia.รู้สึกเหมือนกำลังปีนขึ้นบน ปราการหินแบบยุคกลาง ที่ตระหง่านอยู่เหนือภูมิภาคเอเชียกลาง Seven Years in Tibet (1997)
She asked as she was being killed by the conspirators that you wreak her vengeance when you ascend the throneShe asked as she was being killed by the conspirators that you wreak her vengeance when you ascend the throne The Great Jang-Geum (2003)
In what year did Louis Quatorze ascend to the throne of France?ปีอะไรที่หลุยส์ กาตอร์ช ขึ้นครองราชในฝรั่งเศษ The Day After Tomorrow (2004)
When we get to the top, we'll secure ropes. The rest of you come up on ascenders.เมื่อเราขึ้นไปข้างบน เราจะมัดยึดเชือกไว้ นายพักผ่อนซะแล้วจะต้องปีนขึ้นไป The Cave (2005)
To ascend, discard all notion of descending, sever it at its very rootอัดมันที่หัว แล้วมันก็จะร่วงไปเอง House of Fury (2005)
Suffers from severe ascending muscle weakness.ทนทุกข์จากโรคกล้ามเนื้ออ่อนแอ ที่กำลังแย่ลง 97 Seconds (2007)
He has been planning for this from the moment he ascended to the throne!พระองค์วางแผนนี้ มาระยะหนึ่งตั้งแต่พระองค์ขึ้นครองบังลังค์ Lee San, Wind of the Palace (2007)
Now you must prepare to ascend to the throne.ตอนนี้เจ้าต้องเตรียมขึ้นครองราชย์ได้แล้ว Lee San, Wind of the Palace (2007)
From the right, the levels ascend from 1 to 4.จากทางขวา ไล่มาตั้งแต่ 1 ถึง 4 Resident Evil: Degeneration (2008)
Our late Emperor Liu had ascended to heaven amid his great agendaเมื่อพระเจ้าเล่าปี่สวรรคตแล้ว Three Kingdoms (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ascendingA balloon ascending into the sky.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
โด่ง[dong] (adj) EN: rising ; ascending ; high  FR: montant ; haut ; ascendant ; élevé

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
ascending

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ascending

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
升结肠[shēng jié cháng, ㄕㄥ ㄐㄧㄝˊ ㄔㄤˊ,    /   ] ascending colon (anat.); first section of large intestine #80,750 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
aufsteigend; emporsteigend; steigend { adj } | aufsteigender Ordnungsbegriffascending | ascending key [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
上昇[じょうしょう, joushou] (n, vs, adj-no) rising; ascending; climbing; (P) #3,699 [Add to Longdo]
上り(P);登り;昇り[のぼり, nobori] (n) (1) ascent; climbing; ascending (path); climb; (2) (上り only) (See 上り列車) up-train (e.g. going to Tokyo); (n, adj-no) (3) northward (towards Tokyo); (P) #3,708 [Add to Longdo]
昇降[しょうこう, shoukou] (n, vs) ascending and descending; going up and down [Add to Longdo]
昇順[しょうじゅん, shoujun] (adj-na, n) ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] (n) { comp } ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] (n) { comp } sort (in ascending order) [Add to Longdo]
上行結腸[じょうこうけっちょう, joukoukecchou] (n) ascending colon [Add to Longdo]
上昇気流[じょうしょうきりゅう, joushoukiryuu] (n) (1) ascending air current; updraft; (2) upward trend; rise in popularity, influence, etc. [Add to Longdo]
竪堀;縦堀[たてぼり, tatebori] (n) (See 横堀・よこぼり) ascending trench or pathway cut into a naturally-occurring slope [Add to Longdo]
登坂[とはん, tohan] (n, vs) climbing a slope (hill); ascending a hill [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
昇順[しょうじゅん, shoujun] ascending-order [Add to Longdo]
昇順キー[しょうじゅんキー, shoujun ki-] ascending key [Add to Longdo]
昇順整列[しょうじゅんせいれつ, shoujunseiretsu] sort (in ascending order) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top