ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*freeware*

F R IY1 W EH2 R   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: freeware, -freeware-
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freewareฟรีแวร์ของฟรีหมายถึง ซอฟต์แวร์ต่าง ๆ ที่แม้จะจดทะเบียนลิขสิทธิ์เอาไว้ แต่ก็ยินยอมให้มีการคัดลอกเอาไปใช้ได้อย่างเสรี โดยไม่คิด เงิน (ต่างกับ public domain ซึ่งไม่มีการจด ทะเบียนใด ๆ เลย ใครจะคัดลอกหรือนำไปใช้ ก็สามารถทำได้ทั้งสิ้น)

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
freewareฟรีแวร์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
freewareฟรีแวร์ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
freewareฟรีแวร์ ซอฟต์แวร์ที่แจกจ่ายให้ผู้อื่นใช้โดยไม่คิดมูลค่า [คอมพิวเตอร์]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The idea of sharing our software or giving it away for free disappeared with Kevin Flynn.Die Idee Software als Shareware oder gar als Freeware zu verteilen, ist mit Kevin Flynn verschwunden. TRON: Legacy (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ฟรีโปรแกรม[frī prōkraēm] (n, exp) EN: freeware  FR: logiciel gratuit [ m ] ; programme gratuit [ m ] ; gratuiciel [ m ] ; freeware [ m ]
โปรแกรมฟรี[prōkraēm frī] (n, exp) EN: freeware  FR: programme gratuit [ m ] ; logiciel gratuit [ m ] ; logiciel libre [ m ] ; gratuiciel [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
FREEWARE F R IY1 W EH2 R

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
免费软件[miǎn fèi ruǎn jiàn, ㄇㄧㄢˇ ㄈㄟˋ ㄖㄨㄢˇ ㄐㄧㄢˋ, / ] freeware [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Freeware { f } [ comp. ]freeware [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フリーウェア[furi-uea] (n) { comp } freeware [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
フリーウェア[ふりーうえあ, furi-uea] freeware [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 freeware
   n 1: software that is provided without charge

From The Jargon File (version 4.4.7, 29 Dec 2003) [jargon]:

 freeware
  n.
 
   [common] Freely-redistributable software, often written by enthusiasts and
   distributed by users' groups, or via electronic mail, local bulletin
   boards, {Usenet}, or other electronic media. As the culture of the Internet
   has displaced the older BBS world, this term has lost ground to both {open
   source} and {free software}; it has increasingly tended to be restricted to
   software distributed in binary rather than source-code form. At one time,
   freeware was a trademark of Andrew Fluegelman, the author of the well-known
   MS-DOS comm program PC-TALK III. It wasn't enforced after his mysterious
   disappearance and presumed death in 1984. See {shareware}, {FRS}.
 

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Freeware /freːvaːrə/ 
  freeware

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top