ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

採掘

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -採掘-, *採掘*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采掘[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
採掘[さいくつ, saikutsu] (n,vs) mining; (P) [Add to Longdo]
採掘[さいくつけん, saikutsuken] (n) mining rights [Add to Longdo]
採掘[さいくつし, saikutsushi] (n) miner [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was no one in the mine when it blew up.採掘が爆発した時、中には誰もいなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I will allow you to mine the dragonglass and forge weapons from it.[JA] 私は竜結晶を採掘して武器を作る事を許可する The Queen's Justice (2017)
We are mining for these little chaps.[JA] 我々は、これらの欠片を 採掘している。 Pan (2015)
They left behind sophisticated mining equipment and a drone platforms.[JA] 素晴らしい採掘装置と 無人の機器を残したまま Star Trek Beyond (2016)
Connects to the clay pits, you see.[JA] 採掘場に繋がってるんだ Crimson Peak (2015)
I will allow you to mine the dragonglass and forge weapons from it.[JA] 竜結晶の採掘と武器の製造を許可する The Spoils of War (2017)
We need to mine it and turn it into weapons.[JA] 採掘して武器にしなくてはならない Stormborn (2017)
You can tell us all about phosphate mining.[JA] リン鉱石採掘の話しも... Allied (2016)
Size and location of unexplored deposits.[JA] 未採掘の鉱脈の埋蔵量と場所です End of the World (2015)
Diamonds everywhere.[JA] 奴隷労働 ダイヤモンドの採掘 The Legend of Tarzan (2016)
We need to find it, we need to mine it, we need to make weapons from it.[JA] それを見つけ、採掘し 武器を作る Dragonstone (2017)
We gonna properly secure this well before a production platform come in right after us and starts pumping oil.[JA] 我々は生産基地用に ここを安全にしようとしてる 後から採掘しにくる連中のためだ Deepwater Horizon (2016)
So BP company men Vidrine and/or Kaluza are hoping that we have tamed this bitch and are ready to displace drilling mud 1800 hours.[JA] 会社は私達が試掘を順調に終えたと期待して 採掘泥を18: Deepwater Horizon (2016)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
採掘[さいくつ, saikutsu] Abbau, Bergbau, Foerderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top