ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

採掘

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -採掘-, *採掘*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
采掘[cǎi jué, ㄘㄞˇ ㄐㄩㄝˊ, / ] excavate, #36,393 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
採掘[さいくつ, saikutsu] (n,vs) mining; (P) [Add to Longdo]
採掘[さいくつけん, saikutsuken] (n) mining rights [Add to Longdo]
採掘[さいくつし, saikutsushi] (n) miner [Add to Longdo]

Tanaka JP-EN Corpus w/ local updates (ตัวอย่างประโยค)
There was no one in the mine when it blew up.採掘が爆発した時、中には誰もいなかった。

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Gerty, what is the status on Harvester 3?[JA] ガーティ 3号採掘機の... Moon (2009)
All harvesters running smoothly.[JA] 採掘は全て順調だ Moon (2009)
But we only have two working harvesters now.[JA] だが現在採掘機は2台だけだ Moon (2009)
And what we're going to do is send a rescue unit... to tend to the stalled harvester and get the base back on its feet.[JA] "救出ユニットを送る" "停止した採掘機を修理し 基地を復旧させる" Moon (2009)
This is incredible![JA] 月面車と採掘機と従業員を Moon (2009)
Great miners and craftsmen of the mountain halls.[JA] 採掘と加工に長けた種族に The Lord of the Rings: The Fellowship of the Ring (2001)
The energy of the sun, trapped in rock, harvested by machine from the far side of the moon.[JA] 岩に閉じ込められた 太陽エネルギーだ 月の裏側から 機械によって採掘する Moon (2009)
I know about the dig.[JA] 採掘のことは知ってるわ Confirmed Dead (2008)
Central has asked me to slow down the harvesters... to ensure you have time to recuperate and get your strength back.[JA] セントターの指示で 採掘機を減速し 君の回復を待つことになった Moon (2009)
Near one of the stalled harvesters...[JA] 停止した採掘機のそばだ Moon (2009)
You had an accident out by one of the harvesters.[JA] 君は採掘機で事故に遭った Moon (2009)
They locked all the exits. Who's looking after the harvesters?[JA] 出口は全てロックされてる 採掘機の世話は誰がしてる? Moon (2009)

Japanese-German: JDDICT Dictionary
採掘[さいくつ, saikutsu] Abbau, Bergbau, Foerderung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top