ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

พลั้งพลาด

   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -พลั้งพลาด-, *พลั้งพลาด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พลั้งพลาด[V] err, See also: make a mistake, make a slip, Syn. พลาด, ผิดพลาด, พลาดพลั้ง, เผลอผิด, Example: ดนัยไม่ใช่คนไม่มีคุณธรรม เพียงเขาพลั้งพลาดไปเท่านั้น

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
พลั้งพลาด(-พฺลาด) ก. ผิดพลาดไปโดยไม่ตั้งใจหรือไม่ทันคิด, พลาดพลั้ง ก็ว่า.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
But it can kind of rub people the wrong way sometimes.แต่นั่นทำให้ผู้คนรู้สึกเคืองๆ เป็นวิธีที่พลั้งพลาดไปในบางหน The Beautiful Day in the Neighborhood (2009)
Anything goes wrong, we just take her to the doctor.เผลอพลั้งพลาดขึ้นมา ก็พาไปหาหมอไง Out of the Chute (2011)
Han Long was killed because of his own failings.หานหลงตาย เพราะความพลั้งพลาดของเขาเอง The Four (2012)
♪ something wrong#ที่พลั้งพลาดไป# Love, Love, Love (2013)
♪ I said something wrong#ฉันเอ่ยคำใดที่พลั้งพลาดไป# Love, Love, Love (2013)
"Omitted, all the voyage of their life "is bound in shallows and in miseries.""หากรั้งรอลีลาจนพลั้งพลาด ชีวันอาจเกยฝั่งนาวาพาระทม" Rules Don't Apply (2016)
♪ Here's to the mess we make ♪แด่ความพลั้งพลาดทุกคราว La La Land (2016)
♪ Here's to the mess we make ♪แด่ความพลั้งพลาดทุกคราว La La Land (2016)
♪ Here's to the mess ♪ ♪ We make ♪แด่ความพลั้งพลาด ทุกคราว La La Land (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
พลั้งพลาด[v. exp.] (phlang phlāt) EN: err ; make a mistake ; make a slip   

English-Thai: Nontri Dictionary
lapse(n) การหมดอายุ,การพลั้งพลาด,การถลำตัว,การละเมิด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top