ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

milling

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -milling-, *milling*, mill
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: Longdo Dictionary
milling(adj) (คน) จำนวนมหาศาล เช่น Do you imply that in the dark, amid yelling, bottle throwing and insults, while faced with thousands of milling people, the police could sort out the four groups and could then apply the appropriate kinds of restraint? You must be dreaming., When he was 24 and 25 so many songs came to him that he began to write everywhere-in cars, trains, and in backstage rooms with milling people.

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
milling(n) การสีข้าว, Syn. grinding, grist

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
milling(มิล'ลิง) n. การสีข้าว, การโม่แป้ง, การบด, การทำกระดาษ, ขอบที่เป็นร่องของเหรียญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Millingขบวนการบด [การแพทย์]
Milling (Metal-work)การกัด (งานโลหะ) [TU Subject Heading]
Milling cuttersมีดกัด [TU Subject Heading]
Milling Machinesเครื่องบดผสม [การแพทย์]
Milling-machinesเครื่องกัด [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
milling(n) corrugated edge of a coin

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Milling

n. The act or employment of grinding or passing through a mill; the process of fulling; the process of making a raised or intented edge upon coin, etc.; the process of dressing surfaces of various shapes with rotary cutters. See Mill. [ 1913 Webster ]


High milling, milling in which grain is reduced to flour by a succession of crackings, or of slight and partial crushings, alternately with sifting and sorting the product. --
Low milling, milling in which the reduction is effected in a single crushing or grinding. --
Milling cutter, a fluted, sharp-edged rotary cutter for dressing surfaces, as of metal, of various shapes. --
Milling machine, a machine tool for dressing surfaces by rotary cutters. --
Milling tool, a roller with indented edge or surface, for producing like indentations in metal by rolling pressure, as in turning; a knurling tool; a milling cutter.
[ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I'll race you to the mill!ฉันท้าแข่งว่ายน้ำ! Wild Reeds (1994)
Mr. Gandhi, who has been attending the London Round Table Conference on Indian lndependence journeyed north to visit a cotton mill.คานธีผู้ร่วมประชุม โต๊ะกลมในลอนดอน เรื่องเอกราชของอินเดีย เดินทางขึ้นเหนือเยี่ยมโรงงานปั่นฝ้าย Gandhi (1982)
Although not dressed for the Lancashire climate Mr. Gandhi received a warm welcome from mill workers before heading back south for a final meeting with Mr. MacDonald.แม้จะแต่งกายไม่เหมาะกับสภาพอากาศ แต่เขาได้รับการต้อนรับ อย่างอบอุ่นยิ่งจากคนงาน ก่อนที่จะลงใต้ Gandhi (1982)
This apple is like a wheel on a water mill.แอปเปิ้ลนี้เป็นเหมือนล้อบนโม่น้ำ Idemo dalje (1982)
The more money we collect, the better will the mill work for our newlyweds.เงินที่เราสะสมมากขึ้น โรงสีจะดีกว่าสำห- รับคู่บ่าวสาวของเรา Idemo dalje (1982)
I'm not a foreman in one of your mills that you can command.ฉันไม่ใช่คนงานที่คุณสั่งได้ Titanic (1997)
Like a mill pond. Not a breath of wind.ยังกะในบ่อ ลมไม่กระดิกเลย Titanic (1997)
Hand over my now decaying, fucking grotesque corpse really expect them to hand over five mill cash?วางมาบนมือที่ตายแล้วของฉัน ในสุสานวิปลาสแห่งนี้ หวังว่าพวกเขาจะจ่ายนะ 5 ล้านเงินสดนะ eXistenZ (1999)
Just warehouses and a paper mill. That fart smell of steam.ก็ได้ Fight Club (1999)
Just so you gentlemen can turn right around and resell it... to some Carolina paper mill for a tidy profit ?เพื่อที่คุณจะขายต่อให้โรงงาน... ...เอากำไรเหนาะๆ ยังงั้นหรือ The Legend of Bagger Vance (2000)
The bowl-rite bowling equipment company down on old mill road.โบว์-ไรท์ บริษัทผลิตอุปกรณ์โบว์ลิ่ง... ที่ถนนโอลมิลล์ Inspector Gadget 2 (2003)
I knew not one constituent of the paper mills wanted to have the river polluted.ผมรู้ว่าไม่มีใครในโรงงานกระดาษ อยากทำให้แม่น้ำเน่า The Corporation (2003)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
millingThousands of people were milling around in the square.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กางของ(n) Millingtonia hortensis Linn., See also: cork tree, species of plants, Syn. กาซะลอง, ปีบ, Example: ดอกแห้งของกางของใช้ประสมยาสูบ, Count Unit: ต้น, ดอก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไขว่[khwai] (adv) EN: busily ; helter-skelter ; back and forth ; milling around ; confusedly  FR: activement ; va-et-vient
ระดับการสี[radap kān sī] (n, exp) EN: milling degree

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
milling
millington

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
milling

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
研磨[yán mó, ㄧㄢˊ ㄇㄛˊ,  ] milling; to grind; to polish by grinding; to abrade; whetstone; pestle #30,181 [Add to Longdo]
磨机[mó jī, ㄇㄛˊ ㄐㄧ,   /  ] milling machine [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Ausfräsung { f }milling groove [Add to Longdo]
Fräse { f }; Fräsmaschine { f }milling machine [Add to Longdo]
Fräser { m }milling cutter [Add to Longdo]
Frässpindel { f }milling spindle [Add to Longdo]
Fräswerkzeug { n }milling cutter [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
フライス[furaisu] (n) milling cutter (fre [Add to Longdo]
フライス盤[フライスばん, furaisu ban] (n) milling machine (fre [Add to Longdo]
ミーリング[mi-ringu] (n) milling [Add to Longdo]
ミリングマシン[miringumashin] (n) milling machine [Add to Longdo]
縮絨[しゅくじゅう, shukujuu] (n, vs) fulling (cloth); milling [Add to Longdo]
精白率[せいはくりつ, seihakuritsu] (n) degree of milling (of rice) [Add to Longdo]
製粉[せいふん, seifun] (n, vs) milling; grinding into flour [Add to Longdo]
製粉機[せいふんき, seifunki] (n) milling machine; a mill [Add to Longdo]
製粉業[せいふんぎょう, seifungyou] (n) the flour(-milling) industry [Add to Longdo]
目白押し(P);めじろ押し[めじろおし, mejirooshi] (n) jostling; milling about; (P) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top