ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-汤匙

   
12 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: 汤匙, -汤匙-, *汤匙*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
汤匙[tāng chí, ㄊㄤ ㄔˊ, / ] soup spoon; tablespoon, #25,178 [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
♫ The dish ran away with the spoon.[CN] 碟子跟汤匙跑掉了 Funny Face (1957)
-One?[CN] 一汤匙 All About Eve (1950)
You're fighting a swamp with a... teaspoon.[CN] 你在奋战沼泽 用... 一根汤匙 The Big Combo (1955)
# Just a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 只要一汤匙糖就能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
# That a spoonful of sugar[CN] 一汤匙糖可以 Mary Poppins (1964)
# For a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 因为一汤匙糖能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
Cream the shortening with sugar, then add a tablespoon of flour.[CN] 奶油,酥油加糖,然后加一大汤匙面粉 Sorry, Wrong Number (1948)
I suppose that means that I was born with a silver spoon, doesn't it?[CN] 所以这就表示我含着银汤匙出生,是吗? Raw Deal (1948)
# Just a spoonful of sugar helps the medicine go down[CN] 只要一汤匙糖能帮助你把药喝下去 Mary Poppins (1964)
-No, two, please.[CN] 不,两汤匙 All About Eve (1950)
Spoons?[CN] -汤匙? Far and Away (1992)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top