ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

*young plant*

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: young plant, -young plant-
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
young plantไม้พันธุ์, กล้าไม้ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A young plant... that grow sideways... can be reshaped this way or that wayต้นไม้ ที่โตตามข้างๆ มันสามารถเปลี่ยนรูปร่างตัวเองไปมาได้ Rice Rhapsody (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
young plantThe snow keeps the young plants snug and warm.
young plantThe young plants are potted during the winter.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
พันธุ์ไม้[N] seedling, See also: young plant, Syn. พืชพันธุ์ไม้, พันธุ์พืช, Example: คุณตาชอบเสาะหาพันธุ์ไม้แปลกๆ ที่หายากๆ มาปลูกที่บ้าน, Count unit: ต้น, พันธุ์, Thai definition: เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ต่อไป
กล้าไม้[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้า, Example: โดยทั่วไปสภาพความหนาแน่นของไม้นั้นพบว่า มีลูกไม้และกล้าไม้หนาแน่นตอนเชิงเขาหรือลาดเขา แต่จะมีไม้ใหญ่บริเวณที่เป็นยอดเขา, Count unit: ต้น, Thai definition: พืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
กล้า[N] seedling, See also: sprout, young plant, Syn. ต้นกล้า, กล้าไม้, Example: กำนันกำลังนำทีมลูกบ้านพร้อมกล้าไม้ในมือคนละต้นและจอบเสียบจะไปปลูกป่า, Count unit: ต้น, Thai definition: ต้นข้าวที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกที่อื่น, โดยอนุโลม เรียกพืชที่เพาะไว้สำหรับย้ายไปปลูกในที่อื่น
ดีบัว[N] young plant in the lotus seed, Thai definition: ต้นอ่อนซึ่งอยู่ในเม็ดบัว มีรสขม
ต้นกล้า[N] young plant, See also: sprout, Syn. หน่อ, กล้า, ต้นอ่อน, Example: ชาวสวนเพาะต้นกล้าแยกไว้ต่างหาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กล้า[n.] (klā) EN: rice sprout ; paddy sprout ; seedling ; young plant   FR: plant de riz [m]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
栽子[zāi zi, ㄗㄞ ㄗ˙, ] seedling; young plant [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top