ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

突出

   
18 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -突出-, *突出*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
突出[tū chū, ㄊㄨ ㄔㄨ, ] prominent; outstanding; to give prominence to; to protrude; to project, #1,527 [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ, / ] slipped disc; vertebral herniation; prolapsed disc [Add to Longdo]
腰椎间盘突出[yāo zhuī jiān pán tū chū zhèng, ㄧㄠ ㄓㄨㄟ ㄐㄧㄢ ㄆㄢˊ ㄊㄨ ㄔㄨ ㄓㄥˋ, / ] herniated lumbar disc [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
突出[とっしゅつ, tosshutsu] (n,vs,adj-no) projection; protrusion; (P) [Add to Longdo]
突出[つきだし, tsukidashi] (n) {comp} projection; protrusion [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The horse won't collapse like I did when you fell, so you'd roll under the train, would be cut into pieces, your eyeballs gauged out, your limbs dismembered and your head chopped off.[CN] 我摔下来会滚在一旁马摔下来随时会摔到车底 把你撞成三十六块眼睛都突出来 手脚分开,头飞向那边 The Millionaires' Express (1986)
Yes, well, rather.[CN] 是,相当突出 Brazil (1985)
I do believe you need to project more.[JA] さらに突出する必要がある Welcome Back, Jim Gordon (2015)
- You lie to gain an advantage.[CN] 人说谎 是为了突出自己的优势 Fanny and Alexander (1982)
Contrasting the degenerate taste of the loud-mouths of culture.[CN] 一反自吹自擂的文人 那种崎形的虚假的审美观 这儿有发达的突出的肌肉 Mephisto (1981)
that you have given prominence not so much to the many cause celebes and sensational trials in which I have figured, but rather to those incidents which have given room for those faculties of deduction and logical synthesis which I have made my special province.[CN] 不过我还是要说 偶尔还得润色一下 你应该加以突出的 不光是那些著名的案件和轰动一时的审判 The Copper Beeches (1985)
You and your sister are doing well at school.[CN] 听说 你和妹妹在学校都表现良好 勤奋学习 留心听讲 成绩突出 Fanny and Alexander (1982)
You died gloriously in the performance?[CN] 你在舞劇裡死得很突出 Samsara (1988)
- on his bilateral overhangs... - Stretch marks on his love handles.[JA] 両側の突出の最近の線条 Skinny Dipper (2014)
Sergeant, do you think you're outstanding?[CN] 沙展,你是不是觉得自己很突出 Project A (1983)
-Remember how they used to stick out?[CN] - 还记得以前突出的样子吗? Brazil (1985)
You know what clinched it for me?[JA] - 何が私にとって突出してたかわかる? Blue Jasmine (2013)

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
突出[つきだし, tsukidashi] projection, protrusion [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top