ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

unappreciative

   
4 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -unappreciative-, *unappreciative*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
unappreciative[ADJ] ซึ่งไม่รู้จักบุญคุณ, Syn. ungrateful, thankless

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Unappreciative ass. See if I save your ass again.เสียใจจริงเล้ย คอยดูนะเดี๋ยวผมก็ช่วยคุณอีกแหล่ะ Day of the Dead (2008)

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
unappreciative    (j) ˌʌnəprˈiːʃətɪv (uh2 n @ p r ii1 sh @ t i v)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 unappreciative
   adj 1: not feeling or expressing gratitude; "unappreciative of
       nature's bounty"

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

unappreciative

 


  

 
unappreciative
 • ซึ่งไม่รู้จักบุญคุณ[Lex2]
 • (j) /ˌʌnəpr'iːʃətɪv/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • About our ads
  We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
  Go to Top