ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

louré

   
28 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -louré-, *louré*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
coloured(คัล'เลอดฺ) adj. มีสี,เกี่ยวกับชนชาติที่สีผิวหนังไม่เป็นสีขาว,เกี่ยวกับชนชาตินิโกร,ลวง,มีอคติ,มีใจโอนเอียง,ต่อแต้ม (คำพูด), Syn. prejudiced
parti-colouredadj. หลากสี,หลากหลาย หลายแบบ
party-colouredadj. หลากสี,สลับส'
peach-colouredn. สีแดงอมเหลือง

English-Thai: Nontri Dictionary
coloured(adj) มีสี,สีคล้ำ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เบญจรงค์[n.] (benjarong) EN: traditional five-coloured Thai ceramics ; Thai porcelain with designs in five colours   
บอบช้ำ[adj.] (bøpcham) EN: bruised ; sore ; battered ; heavy   FR: contusionné ; douloureux ; grave
ชมพู[adj.] (chomphū) EN: pink ; rose coloured   FR: rose ; rosé
ด่าง[adj.] (dāng) EN: faded ; discoloured   
ด่างพร้อย[adj.] (dāngphrøi) EN: stained ; spotted ; tarnished ; blemish ; speckled ; discoloured ; mottled ; piebald   
ดินสอสี[X] (dinsø sī) EN: coloured pencil ; pastel   FR: crayon de couleur [m]
เจ็บ[adj.] (jep) EN: painful   FR: douloureux
เจ็บปวด[adj.] (jeppūat) EN: painful ; anguished ; hurt ; offended ; bitter ; distressful ; sore   FR: douloureux ; endolori
จอสี[n. exp.] (jø sī) EN: coloured screen   FR: écran couleur
กระดาษสี[n. exp.] (kradāt sī) EN: coloured paper ; colored paper (Am.)   FR: papier de couleur [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
LOUREIRO    L UH0 R EH1 R OW0
LOURENCO    L AW0 R EH1 N K OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
loured    (v) lˈauəd (l au1 @ d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
オロイド[, oroido] (n) oroide (gold-coloured copper-zinc alloy) [Add to Longdo]
カラーインク[, kara-inku] (n) colored ink; coloured ink [Add to Longdo]
カラートタン[, kara-totan] (n) (abbr) colored steel sheet; coloured steel sheet [Add to Longdo]
カラード[, kara-do] (n) colored; coloured; (P) [Add to Longdo]
ブロンズ色[ブロンズいろ, buronzu iro] (n,adj-no) bronze (coloured) [Add to Longdo]
ベージュ色[ベージュいろ, be-ju iro] (n,adj-no) beige (coloured) [Add to Longdo]
綾糸[あやいと, ayaito] (n) colored thread; coloured thread; thread of cat's cradle; heddle thread [Add to Longdo]
黄金色[こがねいろ, koganeiro] (n,adj-no) golden; gold-colored; gold-coloured; honey-colour [Add to Longdo]
黄飯[おうはん, ouhan] (n) yellow rice meal (coloured with essence of gardenia fruit) [Add to Longdo]
黄味がかった[きみがかった, kimigakatta] (adj-f) yellowish; cream-coloured; cream-colored [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top