ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

habiter

   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -habiter-, *habiter*
Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาศัย [v.] (āsai) EN: dwell ; inhabit ; live ; lodge ; reside ; settle ; rest ; abide ; stay   FR: habiter ; vivre ; résider ; loger ; gîter
สิง[v.] (sing) EN: dwell ; live   FR: demeurer ; habiter
สู่สม[v.] (sūsom) EN: cohabit ; shack up   FR: vivre en concubinage ; cohabiter
อยู่[v.] (yū) EN: stay ; put up ; lodge ; live ; reside ; dwell ; inhabit   FR: habiter ; vivre ; rester ; demeurer ; loger ; résider ; vivre
อยู่ร่วมกัน[v. exp.] (yū ruam kan) EN: get along   FR: coexister ; cohabiter ; s'entendre
อยู่ที่[v. exp.] (yū thī) EN: live in ; be at   FR: habiter à ; se trouver à

French-Thai: Longdo Dictionary
habiter(vi) |j'habite, tu habites, il habite, nous habitons, vous habitez, ils habitent| อยู่, อาศัย เช่น Il habite à Paris. เขาอาศัยอยู่ที่ปารีส, See also: S. rester,

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

  habiter /abite/ 
   dwell; live

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top