Search result for

*ต้นคอ*

(80 entries)
(0.0132 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: ต้นคอ, -ต้นคอ-
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ต้นคอ[N] nape, See also: nape of the neck, Syn. ก้านคอ, Example: เธอรวบผมสูงเผยให้เห็นต้นคอระหง, Thai definition: ส่วนของคอที่ถัดไหล่ขึ้นไปถึงบริเวณก้านคอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ต้นคอน. ส่วนโคนของลำคอด้านหลัง.
กระเรียนน. ชื่อนกขนาดใหญ่ชนิด Grus antigone (Linn.) ในวงศ์ Gruidae ขนลำตัวสีเทา หนังหัวและต้นคอสีแดง คอยาว ขายาว ปีกกว้าง หางกว้างและสั้น เวลาบินคอเหยียดตรง หากินตามที่ราบลุ่ม กินพืช แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก, กาเรียน ก็เรียก.
กริว ๑(กฺริว) น. เต่า เช่น เขียนกริวขึ้นขี่ที่ต้นคอ (ขุนช้างขุนแผน), จริว หรือ ตริว ก็ว่า. (ดู ตะพาบ ๑, ตะพาบน้ำ).
ไขสันหลังน. ประสาทส่วนกลางที่ต่อเนื่องจากประสาทส่วนปลาย มีความยาวจากระดับต้นคอถึงระดับเอว.
คอต่อน. ส่วนคอที่ต่อกับท้ายทอย, ต้นคอที่ต่อจากท้ายทอย.
ชิงเกิลน. ชื่อทรงผมผู้หญิงที่ซอยผมด้านหลังไล่ระดับกันลงมาถึงต้นคอ เรียกว่า ผมชิงเกิล.
ตะเบ็งมานน. วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวจากด้านหลังไขว้ขึ้นมาด้านหน้า แล้วเอาชายทั้ง ๒ ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ, ตะแบงมาน ก็ว่า.
ตะแบงมานน. วิธีห่มผ้าแถบแบบหนึ่ง โดยคาดผ้าอ้อมตัวจากด้านหลังไขว้ขึ้นมาด้านหน้า แล้วเอาชายทั้ง ๒ ไขว้ไปผูกที่ต้นคอ, ตะเบ็งมาน ก็ว่า.
ตะโหงก ๒ก้อนเนื้อที่ต้นคอของสัตว์บางชนิดเช่นวัว, หนอก ก็ว่า.
ทาม ๑น. อุปกรณ์ที่มีลักษณะเป็นแผ่นคล้ายเข็มขัด ปลาย ๒ ข้างเป็นห่วงคาดอยู่ที่ต้นคอของวัวหรือควาย ปลายนั้นมีเชือกขึ้นไปผูกปลายตะโกกหรือแอกทั้ง ๒ ข้าง, เชือกหนังทำเป็นบ่วงสำหรับคล้องคอช้างที่จับใหม่ แล้วโยงมาผูกกับคอช้างต่อ, สายเชือกหรือหนังที่รั้งพวงมาลัยสวมคอม้าไปผูกกับรถ.
ผมชิงเกิลน. ทรงผมผู้หญิงที่ซอยผมด้านหลังไล่ระดับกันลงมาถึงต้นคอ.
ผมบ๊อบน. ทรงผมผู้หญิงที่ตัดปลายด้านหลังให้เสมอกัน ยาวราวระดับต้นคอ.
ฝักบัว ๑น. ชื่อฝีชนิดหนึ่ง ขึ้นตามหลังและต้นคอ มีลักษณะเหมือนฝักบัว มีหัวหลายหัว
ฝีฝักบัวน. ชื่อฝีชนิดหนึ่ง ขึ้นตามหลังและต้นคอ มีลักษณะเหมือนฝักบัว มีหัวหลายหัว.
หนอก ๑(หฺนอก) น. ก้อนเนื้อที่ต้นคอของสัตว์บางชนิดเช่นวัว, ก้อนเนื้อที่นูนขึ้นมาที่ต้นคอของคนบางคน เช่น เธออ้วนจนคอเป็นหนอก, เนื้อใต้ท้องน้อย เช่น นุ่งผ้าขัดหนอก.
ไหปลาร้าน. ชื่อไหชนิดหนึ่ง มีขอบรอบปากสำหรับหล่อนํ้าและมีฝาปิด ใช้หมักปลาร้า, หลุมข้างคอถัดกระดูกไหปลาร้าขึ้นไป, เรียกกระดูกทั้งคู่ที่อยู่ต้นคอข้างหน้า ว่า กระดูกไหปลาร้า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
rib, cervicalซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retrocollic; nuchal-ต้นคอ, -หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cervical ribซี่โครงต้นคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nucha; napeต้นคอ, หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nuchal; retrocollic-ต้นคอ, -หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
nape; nuchaต้นคอ, หลังคอ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Buffalo Humpไขมันพอกเป็นหนอกบริเวณไหล่ด้านหลัง,ไขมันเพิ่มสูงที่บริเวณลำตัว,ไขมันพอกมากที่บริเวณไหล่และใต้ต้นคอลงมา,หนอก,หลังเป็นหนอก,หลังนูนขึ้นมา,หลังเป็นโหนก [การแพทย์]
Cervical Groupกลุ่มต้นคอ [การแพทย์]
Cervical Spine, Fractureกระดูกต้นคอหัก [การแพทย์]
Cervical Vertebral Canalกระดูกสันหลังส่วนต้นคอ [การแพทย์]
Fractures, Jeffersonส่วนวงแหวนของกระดูกต้นคออันที่1หัก [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
I would bite your neck a little bit.ผมอาจจะขบต้นคอคุณเล็กน้อย New York, I Love You (2008)
You think when the Company's breathing down your neck,นายคิดว่าเมื่อคอมพานีหายใจรดต้นคอนาย Shut Down (2008)
I have him by the neck, shaking...ฉันจับเขาเอาไว้ที่ต้นคอ ตัวสั่น... Timebomb (2009)
But how am I supposed to do that... with the future breathing down my neck?แต่อย่างไรกันล่ะ ที่ผมหวังจะให้เป็นแบบนั้น... กับอนาคตที่หายใจ รดต้นคอเราอยู่? White to Play (2009)
He had a favorite spot out in the pasture under a cork tree.ที่ที่โปรดปรานของเขาไม่ใช่ในทุ่งหญ้า แ่ต่เป็นใต้ต้นคอร์ก The Blind Side (2009)
That way we can work off our own net without Pillar breathing down our necks.จากนั้นเราก็จะออกจากระบบเรา โดยไม่มีพิลล่า มาคอยหายใจลดต้นคอเราอยู่ Day 8: 12:00 p.m.-1:00 p.m. (2010)
The pigs at the IRS are breathing down my neck, and I need money now.ไอ้หมูอ้วนที่กรมสรรพากร กำลังหายใจรดต้นคอฉันอยู่ และฉันต้องการเงิน เดี๋ยวนี้ Bad Blood (2010)
They all have one, same spot, top of the neck there.ก็พบเหมือนกัน จุดเดียวกัน ที่ต้นคอ Pain (2010)
Aye. That be the cold breath of fate I feel down my nape.ได้เลย ข้ารู้สึกถึง ลมหายใจมัจจุราชรดต้นคอข้าอยู่ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
- My neck is beginning to hurt.- ต้นคอข้าเริ่มจะเมื่อยแล้ว Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Gregor never said a word, he just grabbed his brother by the scruff of his neck and shoved his face into the burning coals.เกรย์กอร์ไม่พูดอะไรออกมาสักคำเดียว เขาแค่จับตัวน้องชาย คว้าที่ต้นคอ ผลักหน้าของเขา เข้าหาถ่านที่ลุกไหม้ Cripples, Bastards, and Broken Things (2011)
Oh, no, no, no, he's got a little scratch on the back of His neck, but... he's not in love with Allison.ไม่ ไม่ ไม่สิ เขามี รอยเล็บอยู่บนต้นคอด้านหลัง แต่... เขาไม่ได้รักอยู่กับอัลลิสัน Formality (2011)
Yeah, it would be a lot easier if Homeland Security wasn't breathing down my neck.ใช่ค่ะ.. และมันจะง่ายกว่านี้มาก ถ้ากระทรวงความมั่นคง ไม่มาหายใจรดต้นคอฉันแบบนี้ Talk to the Hand (2011)
I can sweep the hair from the nape of my neck without setting you off.ฉันสามารถที่จะกวาผมไปจากต้นคอได้ โดยไม่ต้องหมุนคอเลย The Big Sleep No More (2011)
Victim also shows signs of defensive wounds on his arms and his neck.เหยื่ิอมีแผลป้องกันตัว บน แขนและต้นคอของเขา Mea Makamae (2011)
Simon is breathing down my neck.ไซมอนกำลังหายใจ รดต้นคอฉันอยู่ Tower Heist (2011)
I'M SURE WE'LL HAVE ONE OR TWO CLOSE SHAVES.เราจะมีเวลาหายใจรดต้นคอกันเยอะเลย Skyfall (2012)
Okay, anytime a man shows a woman how to do something from behind, it's just an excuse for him to get really close and breathe on her neck.โอเค บางทีผู้ชายแสดงให้ผู้หญิงดูเวลาทำบางอย่าง จากข้างหลัง มันก็แค่ข้ออ้าง ให้เขาเข้าไปใกล้แล้วหายใจรดต้นคอเธอ The Landlord (2012)
I can't take a shit without lurch breathing down my neck.ผมไม่สามารถทำห่าอะไร โดยไม่มีใครมาหายใจรดต้นคอได้เลย Do the Wrong Thing (2012)
Hickeys?รอยจูบที่ต้นคอ The Rager (2012)
And here I thought they wanted a caboose for the conga line.ฉันก็นึกว่าพวกเขาต้องการแค่ คนส่ายสะโพกสำหรับเต้นคองก้า Illusion (2012)
But I didn't come here to talk about the razor-sharp barbs guarding my cervix.แต่ฉันไม่ได้ถ่อมานี่ เพื่อจะมาพูดเรื่องมีดโกนเเหลมๆ ที่ฉันไว้ใช้ป้องกันต้นคอหรอกนะ Lights Out (2013)
Um, I know most people around here prefer you to feed from the neck, but I asked you to drink from my wrist.อืม ฉันรู้ว่าผู้คนมากมายที่นี่ ยอมให้คุณดื่มเลือดจากต้นคอ แต่ฉันขอให้เธอดื่มจากข้อมือของฉันไง จำได้มั้ย? American Gothic (2013)
We can't be sure, because the clinic doesn't have any spinal tap kits, but the symptoms-- high fever, neck pain, photophobia-เราไม่แน่ใจ ที่นี่ไม่มีเครื่องมือเจาะน้ำไขสันหลังมาตรวจ แต่อาการไข้สูง ปวดต้นคอ Outbreak (2013)
You have a federal prosecutor breathing rather heavily down Peter Burke's neck, do you not?นายมีพวกอัยการหายใจรดต้นคอ ของปีเตอร์อยู่ไม่ใช่หรือไง At What Price (2013)
According to the doctors at the hospital, all 6 victims were hit with kill shots directly to the head, base of neck, and heart.ตาที่หมอในโรงพยาบาลบอก เหยื่อทั้ง 6 คนถูกยิงที่จุดตาย ยิงที่หัว ต้นคอ และหัวใจ Final Shot (2013)
You put your left hand on the back of the lady's head.วางมือซ้ายเจ้าที่ต้นคอของผู้หญิง No One (2016)
...and as all the contenders are in there, and they're closing hand over fist.ผู้ท้าชิงทั้งหมดอยู่ตรงนี้ครับ หายใจรดต้นคอกันเลยทีเดียว Patriots Day (2016)
Why don't you offer him a cold beverage... or a neck massage or something?ทำไมไม่ชวนเขาดื่มน้ำเย็นๆ หรือเสนอนวดต้นคอให้เขาอะไรยังงี้ล่ะ Legally Blonde (2001)
I crawled onto my grandparents'bed andl stabbed my grandfather in the neck.ผมย่างขึ้นไปบนเตียง และแทง ปู่เข้าที่ต้นคอ Ken Park (2002)
Will you massage my neck?นวดต้นคอให้ผมได้ใหม Eating Out (2004)
When I suck on her neck... her legs shake like crazy.ตอนที่ผมจูบที่ต้นคอของเธอน่ะ... ขาเธอสั่นเป็นเจ้าเข้าเลยนะ Everybody Has a Little Secret (2004)
But it won't be enough in itself. Liverpool are breathing down their necks.แต่แค่นั้นยังไม่พอ ยังมีลิเวอร์พูลหายใจรดต้นคออยู่ Goal! The Dream Begins (2005)
The two cars hitting the turns neck to neck.ผ่านดค้งมาได้แบบหายใจรดต้นคอกันมาเลย Initial D (2005)
There are 200 people out there waiting for me to lead a conga line.แขกสองร้อยคนกำลังรอ ให้ฉันไปเปิดฟลอร์เต้นคองก้า Now You Know (2007)
back of his skullis completely disconnected from his first cervical vertebrae.กะโหลกศรีษะเค้าแยกออกจาก กระดูกต้นคอข้อที่ 1 A Change Is Gonna Come (2007)
the moms have these odd bruises on the back of their necks.พวกแม่ๆจะมีรอยช้ำแปลกๆอยู่ตรงหลังต้นคอ The Kids Are Alright (2007)
And Shakira is breathing down my neck. So I wanna dance.และชาคิร่าก็กำลังหายใจรดต้นคอฉันอยู่ เพราะงั้นฉันก็เลยอยากจะเต้น Music and Lyrics (2007)
the little hairs on the back of your neck?คุณขนลุกที่ต้นคอเมื่อไหร่ แปลว่า The Instincts (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
แห่งต้นคอ[adj.] (haeng tonkhø) FR: nucal
ต้นคอ[n.] (tonkhø) EN: nape   FR: nuque [f]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
conga[N] เต้นคองกา, See also: การเต้นประเภทหนึ่งของละตินอเมริกา
nape[N] ต้นคอ, See also: ด้านหลังของคอ
nip and tuck[SL] ใกล้จะทันกัน, See also: เกือบทันกัน, ใกล้กันมาก, รดต้นคอ
scruff[N] หลังคอ, See also: ต้นคอ, Syn. neck, nape

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
scruff(สครัฟ) n. หลังคอ,ต้นคอกะรุ่งกะริ่ง,มอมแมม,ไม่มีค่า,น่าดูถูก
shingle(ชิง'เกิล) n. แผ่นมุงหลังคาหรือทำผนัง,ทรงผมตัดสั้น,ป้ายเล็ก ๆ ,หินกลมเล็ก ๆ หรือกรวดตามหาดทราย,หาดทรายที่มีหินหรือกรวดดังกล่าว vt. มุงหลังคา,ปิดด้วยแผ่นดังกล่าว,ตัดผมให้สั้นโดยไล่ขึ้นไปจากต้นคอ., See also: shingler n.

English-Thai: Nontri Dictionary
nape(n) ต้นคอ
scruff(n) ต้นคอ
thymus(n) ต่อมเล็กใกล้ต้นคอ

German-Thai: Longdo Dictionary
Nacken(n) |der, pl. Nacken| ต้นคอ, หลังคอ, ท้ายทอย, See also: S. Genick
Genick(n) |das, pl. Genicke| ต้นคอ, หลังคอ

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top