Search result for

*กระทิง*

(33 entries)
(0.0641 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: กระทิง,-กระทิง-, *กระทิง*.
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
กระทิง    [N] Gaur, See also: wild ox, seladang, Syn. วัวกระทิง, Example: กระทิงจัดเป็นสัตว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งของประเทศไทย, Count unit: ตัว, Thai definition: ชื่อวัวป่าชนิด Bos gaurus ในวงศ์ Bovidae ขนยาว ตัวสีดำหรือดำแกมน้ำตาล เว้นแต่ที่ตรงหน้าผากและครึ่งล่างของขาทั้ง 4 เป็นสีขาวเทาๆ หรือเหลืองอย่างสีทอง
กระทิงโทน    [N] male wild ox, See also: a gaur that lives separately from a herb, Syn. กระทิง, Example: มีคนพบกระทิงโทนในป่าทุ่งใหญ่นเรศวร, Count unit: ตัว, Thai definition: กระทิงที่ชอบแยกออกจากฝูงโดยสมัครใจ หรือถูกตัวผู้อื่นไล่ออกจากฝูงให้อยู่โดดเดี่ยว

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
กระทิงน. ชื่อวัวป่าขนาดใหญ่ที่สุดชนิด Bos gaurus Smith ในวงศ์ Bovidae ขนสีดำหรือดำแกมน้ำตาลแซมด้วยขนยาวสีเทาหรือเทาอมดำ ยกเว้นบริเวณหน้าผากมีขนสีเทา และครึ่งล่างของขาทั้ง ๔ เป็นขนสีขาวอมเหลือง ขนเหล่านี้อาจเห็นเป็นสีเหลืองทอง เนื่องจากเหงื่อที่เป็นน้ำมันที่ขับออกมา.
กระทิงโทนน. กระทิงที่ชอบแยกออกจากฝูงโดยสมัครใจหรือถูกตัวผู้อื่นไล่ออกจากฝูงให้อยู่โดดเดี่ยว.
กระทิงน. ชื่อไม้ต้นชนิด Calophyllum inophyllum L. ในวงศ์ Guttiferae ใบและผลคล้ายสารภี แต่ใบขึ้นสันมากและผลกลมกว่า เปลือกเมล็ดแข็ง ใช้ทำลูกฉลากหรือกระบวยของเล่น, กระทึง กากะทิง หรือ สารภีทะเล ก็เรียก.
กระทิงน. ชื่อปลานํ้าจืดในสกุล Mastacembelus วงศ์ Mastacembelidae ลำตัวยาว แบนข้างเล็กน้อย ปลายจะงอยปากบนเรียวแหลมคล้ายปลาหลด แต่มีครีบหลังและครีบก้นยาวต่อเนื่องกับครีบหาง สีสดสวยกว่าและมีขนาดใหญ่กว่า อาศัยอยู่ในแม่นํ้าลำคลองและที่ลุ่ม ที่พบทั่วไปในประเทศไทย เช่น ชนิด M. armatus (Lacepéde), M. favus Hora, และกระทิงไฟ ( M. erythrotaeniaBleeker) ซึ่งมีขนาดยาวได้ถึง ๘๐ เซนติเมตร.
กระทึงดู กระทิง.
กากะทิงดู กระทิง.
ขทิง ๒(ขะ-) น. ต้นกระทิง.
ขทิง ๓(ขะ-) น. ปลากระทิง.
ขทึง ๒(ขะ-) น. ต้นกระทิง.
เตริง(เตฺริง) ก. เหลิง เช่น กระทิงเที่ยวเตริงพนาลี (รามเกียรติ์ ร. ๑).
สารภีทะเลดู กระทิง.

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Bull marketตลาดกระทิง
ภาวะตลาดหุ้นที่ราคาหลักทรัพย์โดยทั่วไปมีระดับสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นระยะเวลายาวนานไม่น้อยกว่า 2-3 เดือน และมีปริมาณการซื้อขายที่มาก มีสภาพคล่องสูง ภาวะตลาดดังกล่าวมีความคึกคักเสมือนอาการเคลื่อนไหวของวัวกระทิง [ตลาดทุน]
Bullfightsการสู้วัวกระทิง [TU Subject Heading]
Gaurกระทิง [TU Subject Heading]
Krathingdang (Trademark)กระทิงแดง [TU Subject Heading]
Mastacembelus armatusปลากระทิงดำ [TU Subject Heading]
Mastacembelus erythrotaeniaปลากระทิงไฟ [TU Subject Heading]
Bull in the Ringกระทิงแหกคอก [การแพทย์]

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กระทิง[n.] (krathing) EN: bison ; seladan ; gaur ; bull ; wild ox   FR: bison [m]
กระทิง[n.] (krathing) EN: Borneo Mahogany ; Alexandrian Laurel   
ปลากระทิง[n.] (plā krathing) EN: spring eel   
ต้นกระทิง[n.] (ton krathing) EN: calophyllum   FR: calophyllum
วัวกระทิง[n. exp.] (wūa krathing) EN: bison ; seladang ; gaur   

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Red Bull (name ) กระทิงแดง

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
bellow    [VI] ส่งเสียงคำรามคล้ายวัวกระทิง
bison    [N] กระทิง, See also: วัวกระทิง, Syn. buffalo
gaur    [N] กระทิง, See also: วัวป่า

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
bison(ไบ'เซิน) n. วัวกระทิงอเมริกา
paseo(พาเซ'โอ) n. การเดินเล่น,พิธีเข้าสู่สนามวัวของนักสู้ วัวกระทิง

English-Thai: Nontri Dictionary
bison(n) วัวกระทิง,วัวป่า

French-Thai: Longdo Dictionary
course de taureaux(phrase) corrida, การแข่งวัวกระทิง

Are you satisfied with the result?

Go to Top