ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

迟顿

   
3 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -迟顿-, *迟顿*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
迟顿[chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ, / ] inactive; obtuse [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
These things don't move so well.[CN] 这些家伙动作都很迟顿 Zombie Strippers! (2008)
Other's words and sweet caresses... always will be cold and dull... for my love is once and for all for you.[CN] {\fs14\1cHFF9933}其他人的话语和甜蜜的爱抚, {\fs14\1cHFF9933}我总是觉得那么冷淡和迟顿, {\fs14\1cHFF9933}因为我对你的爱从始至终属于你。 Battle of Warsaw 1920 (2011)

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

迟顿 (chí dùn)

 


  

 
迟顿
  • (chí dùn, ㄔˊ ㄉㄨㄣˋ) inactive; obtuse [CE-DICT-Simplified]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

  • Suggest your own translation to Longdo

    Discussions

  • About our ads
    We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
    Go to Top