ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝敬

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝敬-, *孝敬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孝敬[xiào jìng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄥˋ, ] to respect; to give presents (to one's elders or superiors), #20,381 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
孝敬[こうけい, koukei] (n) filial piety [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You got a good 'eart But you want that 'alf a crown out o' Eliza ..[CN] 你的心腸還真好 但是你要伊萊莎孝敬 My Fair Lady (1964)
As your folks to send the Chief some money[CN] 托人捎信回家 拿點錢來孝敬咱們老大 Diao nu (1978)
She ought to be good for 'alf a crown for a father that loves 'er.[CN] 她應該孝敬愛她的老爸 My Fair Lady (1964)
Who wouldn't. with that fabulous necklace you and George gave her?[CN] 谁不会有 有了你和乔治孝敬给她的天价项链? What Ever Happened to Aunt Alice? (1969)
Honor thy father and thy mother, that thy days may be long upon the land which the Lord thy God hath given thee.[CN] 孝敬父母 Honor thy father and thy mother, 汝辈方可天赐福寿绵长 that thy days may be long upon the land which the Lord thy God hath given thee. Twins of Evil (1971)
Just some petty presents for you.[CN] 就算我孝敬伯母的一點小意思吧 Threshold of Spring (1963)
Dad, cheers[CN] 爹 我先孝敬您老人家一杯 Xu Mao and his Daughters (1981)
I am quite known in Meng Zhou and everyone pays tribute to me[CN] 弟在孟州也算是有头脸的人 各处店家,赌坊都有闲钱来孝敬 The Delightful Forest (1972)
The eggs cooked in tea and sauce by Xiuzhi, I dare not present them to her father-in-law.[CN] 秀芝煮的茶葉蛋我沒敢拿出來孝敬她的公公 The Herdsman (1982)
You do well, we know about your tricks.[CN] 你孝敬我们 我们保护你 Marketa Lazarová (1967)
I'll pay you a hundred silver taels a month![CN] 我每个月孝敬你一百大洋 The Fearless Hyena (1979)
If you don't make too much trouble for me you are filial to me[CN] 少给我添麻烦 就算你孝敬老子啦 Xu Mao and his Daughters (1981)

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top