ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

孝敬

   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -孝敬-, *孝敬*
Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
孝敬[xiào jìng, ㄒㄧㄠˋ ㄐㄧㄥˋ, ] to respect; to give presents (to one's elders or superiors), #20,381 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
孝敬[こうけい, koukei] (n) filial piety [Add to Longdo]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Thou hast never, in thy life, shown thy dear mother any courtesy, when she, poor hen, has clucked thee to the wars and safely home loaded with honor.[CN] 你从来不会对你亲爱的母亲表示过一点孝敬 她却像一头的母鸡似的把你养育成人 送你献身疆场又迎接你凯旋 Coriolanus (2011)
I think, he's an ass-licker. He'll come back with something.[CN] 我以为他是马屁精 总会带点东西回来孝敬我们 Once Upon a Time in Anatolia (2011)
It doesn't really have anything to do with respect.[CN] 跟孝敬没关系 Dennis and Dee Get a New Dad (2006)
Someone kind and good to his parents[CN] 善良,孝敬父母的人 If You Are the One (2008)
Just take it as a token of my respect.[CN] 就当是我孝敬你老人家吧 Night and Fog (2009)
It's about time you kids show me some respect.[CN] 你们是时候孝敬我了 Dennis and Dee Get a New Dad (2006)
That I extort money from officials?[CN] 向你們百官濫收孝敬錢是嗎 Flying Swords of Dragon Gate (2011)
Brother Mann, barbeque goose and pork for your daughter again?[CN] 文哥 又来买烧鹅叉烧孝敬宝贝女儿? See piu fung wan (2010)
You should offer them something.[CN] 你... 孝敬一下他们吧 I Love Hong Kong (2011)
thus demonstrating my value as a loving grandson and all-around great guy. You're forging prescriptions now?[CN] 这样我就塑造了一个孝敬孙子 百分百好男人的形象 The D.E.N.N.I.S. System (2009)
Lord Hawk, the fur coat he's wearing was originally my gift for you[CN] 三爷,他身上穿的皮大氅(皮毛大衣) 就是我要孝敬三爷您的 The Taking of Tiger Mountain (2014)
Here's the electricians' union.[CN] 这是电工工会孝敬你的 Remember When (2007)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top