ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หัวโขน

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หัวโขน-, *หัวโขน*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หัวโขน[N] actor's mask, See also: mask, Example: พอกลับถึงบ้านเขาก็ถอดหัวโขนแขวนไว้ที่ข้างฝา, Thai definition: รูปหัวยักษ์ ลิง ฤษี ที่ใช้สวมเวลาเล่นโขน หรือละคร

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หัวโขนน. รูปหัวยักษ์ ลิง ที่ใช้สวมเวลาเล่นโขนหรือละคร, โดยปริยายหมายถึงตำแหน่งหน้าที่หรือยศถาบรรดาศักดิ์ที่ดำรงอยู่ มักใช้ในสำนวน เช่น สวมหัวโขน ถอดหัวโขน.
หัวโขนดูใน หัว ๑.
หัวโขนน. เรียกขนมชนิดหนึ่งทำด้วยข้าวโพดคั่วคลุกนํ้าตาลที่เคี่ยวจนเหนียว ว่า ข้าวโพดหัวโขน.
หัวโขนดูใน หัว ๑.
หัวโขนน. กุ้งมังกร. (ดู กุ้งมังกร ที่ กุ้ง ๑).

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
How's he holding up as head honcho?เขาสวมหัวโขนแล้วเป็นยังไงบ้าง The Eyes Have It (2009)
You need to give up on your Lions. Pick with your head, not your heart.คือมันต้องถอดหัวโขนออกอะนะ่/N และใช้สมองไม่ใช่หัวใจ Contagion (2011)
Go put on a facial mask.กลับไปสวมหัวโขนซะสิ Episode #1.8 (2013)
♪ And your mask is slippin', so take your bow ♪หัวโขนหลุดจากบ่า คารวะเรา Sing Street (2016)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวโขน[] (hūakhōn) EN: actor's mask ; mask   FR: masque d'acteur [m]

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top