ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

หญิงโสด

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -หญิงโสด-, *หญิงโสด*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
หญิงโสด[N] unmarried woman, See also: single woman, spinster, Syn. สาวโสด, Example: สังคมควรจะดูแลให้ความคุ้มครองหญิงโสดเพราะพวกเธอไม่ได้มีผู้ชายของตัวเองคุ้มครองดูแลเธอ

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
หญิงโสดน. หญิงที่ยังไม่ได้แต่งงาน, สาวโสด ก็ว่า.

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
spinsterหญิงโสด [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
single womanหญิงโสด [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
feme soleหญิงโสด, หญิงไม่มีสามี (รวมถึงหญิงม่ายและหญิงที่หย่าด้วย) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- I'm sorry.ว่ากันว่าหญิงโสดอายุเกิน 35 The Holiday (2006)
there are explanations that it represents women who are single single woman?พวกเขาเป็นตัวแทนที่อธิบายสิ่งเหล่านั้น ผู้หญิงที่เป็นโสด ผู้หญิงโสดSapuri (2006)
AND VICTIM 5 WAS A 28-YEAR-OLD SINGLE WOMAN,เหยื่อรายที่ห้า เป็นหญิงโสดอายุ28 Zoe's Reprise (2009)
That i like being the strong, single woman on her own,ว่าฉันชอบการเป็นหญิงโสดแข็งแกร่งที่อยู่ด้วยตัวเองได้ Bargaining (2009)
Single, white females...หญิงโสดผิวขาว... Weekend at Bobby's (2010)
He only kills single women. 8 left.เขาฆ่าแต่หญิงโสด เหลือ 8 แห่ง The Internet Is Forever (2010)
Single women should not be in their homes alone.ผู้หญิงโสดไม่ควรอยู่บ้านคนเดียว Divining Rod (2012)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หญิงโสด[n. exp.] (ying sōt) EN: spinster ; unmarried woman ; single woman   FR: célibataire [f] ; femme célibataire [f] ; vieille fille [f]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
spinster(สพิน'สเทอะ) n. หญิงโสด,หญิงที่ยังไม่เคยแต่งงาน,หญิงทึนทึก,สาวแก่,หญิงปั่นด้าย, See also: spinsterhood n. spinsteish adj.

English-Thai: Nontri Dictionary
spinster(n) สาวแก่,สาวทึมทึก,หญิงโสด

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top