ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นิสัยส่วนตัว

   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นิสัยส่วนตัว-, *นิสัยส่วนตัว*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
A phone number? Did they live quietly? What were their personal habits?พวกเขาอยู่อย่างเงียบๆไหม นิสัยส่วนตัวของพวกเขาเป็นอย่างไร The Blues Brothers (1980)
I guess the game picked up on my ambition to be like you.ผมเดาว่าเกมเลือกมัน จากอุปนิสัยส่วนตัวของคุณ eXistenZ (1999)
Prison system's a little too crowded for requests based on personality.คุกนี้คงไม่ยอมให้ย้ายกัน เพราะแค่เรื่องนิสัยส่วนตัวหรอก Cute Poison (2005)
It's a sickness. it is.นิสัยส่วนตัว แก้ยาก Metamorphosis (2008)
He is one individual, just as Jeffrey Dahmer was an individual.นั่นคือนิสัยส่วนตัวของเขา, เช่นเดียวกับเจฟฟรีย์ ดาห์เมอร์ นั่นก็นิสัยส่วนตัวของเขา I Smell a Rat (2010)
Penny's annoying personal habits.โดยเน้นนิสัยส่วนตัวที่น่ารำคาญ ของเพนนีเป็นพิเศษ The Boyfriend Complexity (2010)
- What personal habits? - I have a list.นิสัยส่วนตัวอะไรกัน ผมมีรายการอยู่นี่ The Boyfriend Complexity (2010)
This isn't about personality profiles any more.นิสัยส่วนตัวของคุณ ไม่ใช่ประเด็นอีกแล้วละ The Avengers (2012)

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
peculiarity[N] คุณสมบัติเฉพาะ, See also: นิสัยส่วนตัว, คุณลักษณะเฉพาะ

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top