ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

นักโบราณคดี

   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -นักโบราณคดี-, *นักโบราณคดี*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักโบราณคดี[N] archeologist, Example: ณรงค์เป็นนักโบราณคดีที่เชี่ยวชาญเรื่องขอม, Count unit: คน, Thai definition: ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการศึกษาค้นคว้าเกี่ยวกับโบราณสถานและโบราณวัตถุ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
The Nazis have teams of archaeologists running around the world looking for religious artefacts.พวกนาซีได้จัดทีมนักโบราณคดี ส่งไปทั่วโลก มองหาวัตถุทางศาสนา Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
He's a French archaeologist.เป็นนักโบราณคดีชาวฝรั่งเศส. Indiana Jones and the Raiders of the Lost Ark (1981)
This is Indiana Jones, famous archaeologist.นี้เป็นอินเดียน่าโจนส์นักโบราณคดีที่มีชื่อเสียง Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Well, I thought archaeologists were always funny little men searching for their mommies.ดีฉันคิดว่านักโบราณคดีได้เสมอชายน้อยตลก ค้นหา mommies ของพวกเขา Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
Dr.Jones, the eminent archaeologist?Dr.Jones, นักโบราณคดีที่มีชื่อเสียง? Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
I seem to remember that in Honduras you were accused of being a grave robber rather than an archaeologist.ฉันดูเหมือนจะจำได้ว่าในฮอนดูรัส คุณถูกกล่าวหาว่าเป็นโจรปล้นหลุมฝังศพ มากกว่าที่นักโบราณคดี Indiana Jones and the Temple of Doom (1984)
They'll be discovered by some future archaeologist, and he won't know what to make of them.สักวันจะต้องโดนขุดค้นพบ โดยนักโบราณคดี The Time Machine (2002)
This is probably less familiar. It was discovered by archeologists--นี่อาจจะไม่คุ้นเท่าไหร่ ถูกค้นพบโดยนักโบราณคดี... Mona Lisa Smile (2003)
We weren't sure, until a couple of weeks ago, when a team of archaelogists discovered a series of cave paintings, in Western Argentina.เราไม่รู้ จนเมื่อหลายสัปดาห์ก่อน มีนักโบราณคดี... พบภาพเขียนชุดนึง ทางตะวันตกของอาร์เจนติน่า. 100 Million BC (2008)
Jen is a geologist and a site surveyor, not an anthropologist, archeologist, or Unitologist.เจน เป็นนักธรณีวิทยา นักสำรวจ ไม่ใช่นักมนุษย์วิทายา นักโบราณคดี หรือ ยูนิสโตโลจิส Dead Space: Downfall (2008)
The archeologist?ที่เป้นนักโบราณคดีหรือเปล่า \ ใช่ Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
If you want to be a good archeologist, you got to get out of the library!ถ้าคุณอยากเป็นนักโบราณคดีที่ดี คุณต้องออกจากห้องสมุด Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
นักโบราณคดี[n.] (nak bōrānnakhadī) EN: archeologist   FR: archéologue [m]

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
archeologist[N] นักโบราณคดี

English-Thai: Nontri Dictionary
archaeologist(n) นักโบราณคดี

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
archaeologist (n ) นักโบราณคดี

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top