ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ทิ้งท้าย

   
11 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ทิ้งท้าย-, *ทิ้งท้าย*
Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทิ้งท้าย[V] come to a pondering end, Example: เขาทิ้งท้ายเอาไว้อย่างเป็นปริศนา, Thai definition: ปล่อยทีเด็ดตอนลงท้าย
ทิ้งท้าย[ADV] finally, See also: in conclude, Example: ครูอ้วนกล่าวทิ้งท้ายถึงชุดหางเครื่องในอนาคตว่า การดีไซน์ยังไม่ทิ้งของเก่าเท่าใด

ไทย-ไทย: พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๕๔
ทิ้งท้ายก. ปล่อยทีเด็ดตอนลงท้าย.

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
WORD IS THAT S. BAILED ON B.'s PARTYคำพูดที่ S ทิ้งท้ายไว้ ในงานเลี้ยงของ B Pilot (2007)
What the hell kind of wolf throw-down crap is that, anyway?คำทิ้งท้ายของหมาป่านั่นหมายความว่าไง By the Light of the Moon (2010)
I had to ask myself why would Michael suddenly be backing this?ฉันถามตัวเองว่า ทำไมไมเคิลอยู่ๆ ก็พูดทิ้งท้ายแบบนี้? Betrayals (2011)
I'VE JUST ONE MORE THING TO SAY.ฉันมีอีกสิ่งหนึ่งทิ้งท้าย Skyfall (2012)
I didn't know what to do, so I cleaned up the mess and I dumped the body down the street.ฉันไม่รู้ว่าจะทำยังไง ฉันเลยทำความสะอาด และเอาศพเธอไปทิ้งท้ายถนน The Method in the Madness (2012)
I'll leave you with this:ผมขอทิ้งท้ายไว้ว่า Pilot (2013)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทิ้งท้าย[v.] (thingthāi) EN: add ; wind up with   

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
periodic(เพียร'ออด'ดิค) adj. เป็นช่วง ๆ ,เป็นครั้งเป็นคราว,เป็นเวลา,เกี่ยวกับประโยคทิ้งท้าย., See also: periodically adv., Syn. intermittent

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top