ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

จบการศึกษา

   
20 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -จบการศึกษา-, *จบการศึกษา*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
After graduation, we moved to the Midwest ... and stayed with her family as long as we could, almost a full afternoon.หลังจบการศึกษา เราย้ายไปตะวันตกกลาง และอยู่กับครอบครัวของเธอ นานที่สุดเท่าที่เราทำได้ อยู่ได้จนเกือบตลอดบ่าย Field of Dreams (1989)
That's why I need you to protect me.- แค่ฤดูร้อนแรก หลังที่พวกเราจบการศึกษา Deep Throat (1993)
And then the light came.- พวกคุณฉลองอะไร ? - จบการศึกษา Deep Throat (1993)
It's the baccalaureate. You don't care about it?เรื่องจบการศึกษาไง นายไม่สนเหรอ? Wild Reeds (1994)
Then he winds up in gladiator academies like Chino and Tracy.เจนจบการศึกษาได้ปริญญาคุก Heat (1995)
You graduated from high school in 1979 almost two full years early.คุณจบการศึกษาจาก โรงเรียนมัธยมในปี 1979 เกือบสองปีเต็มต้น Contact (1997)
Awarded full scholarship, M.I.T graduated magna cum laude.ที่ได้รับรางวัลทุนการศึกษา เต็ม เอมไอที จบการศึกษาเกียรตินิยม Contact (1997)
You know, graduation, everyone scattering, moving on.พอจบการศึกษา ทุกคนก็แยกย้ายกันไป Never Been Kissed (1999)
Your education is over.จบการศึกษาแล้ว The Legend of Bagger Vance (2000)
I graduated first in my class from Princeton.ผมจบการศึกษาครั้งแรกจากปริ้นซ์ตั้น Legally Blonde (2001)
Um. Me and my brother were in a car accident on the day of his graduation.อืม ฉันกับพี่ชายประสบอุบัติเหตุรถชน ในวันจบการศึกษาของเขา Raise Your Voice (2004)
The way he spends more time on your school festival than his graduation exhibition,ยิ่งเขาทุ่มแทให้กับงานของ รร.มากกว่า งานแสดงผลงานจบการศึกษาของเขาอีกนะ My Little Bride (2004)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จบการศึกษา[v. exp.] (jop kānseuksā) EN: graduate   FR: être diplômé ; obtenir son diplôme ; terminer ses études ; sortir de l'université ; sortir de l'école

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
graduate from[PHRV] จบการศึกษาจากโรงเรียน วิทยาลัย มหาวิทยาลัย
graduate from[PHRV] จบการศึกษาจากมหาวิทยาลัย
graduate with[PHRV] จบการศึกษาพร้อมกับ
graduate[VI] เรียนจบ, See also: จบการศึกษา, ได้รับปริญญา

German-Thai: Longdo Dictionary
Fachhochschule(n) |die, pl. Fachhochschulen| มหาวิทยาลัยที่เน้นการเรียนด้านปฏิบัติ เมื่อจบการศึกษาจะได้รับวุฒิที่เทียบเท่าปริญญาตรีที่เมืองไทย ในขณะที่ในมหาวิทยาลัยทั่วไป (Universität)จะได้วุฒิที่เทียบเท่ากับปริญญาโท
beglaubigen(vt) |beglaubigte, hat beglaubigt, etw.(A)| ให้การรับรอง, ยืนยัน, พิสูจน์ว่าจริง เช่น Die Kopie des Abschlusszeugnisses muß beglaubigt werden. สำเนาใบประกาศนียบัตรจบการศึกษาต้องได้รับการรับรอง
Abschlussprüfung(n) |die, pl. Abschlussprüfungen| สอบไล่, สอบจบ, การสอบจบการศึกษา,

Are you satisfied with the result?


Discussions

About our ads
We know you don’t love ads. But we need ads to keep Longdo Dictionary FREE for users. Thanks for your understanding! Click here to find out more.
Go to Top