Search result for

sperm

(108 entries)
(0.0184 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sperm-, *sperm*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sperm[N] ตัวอสุจิ, See also: น้ำกามผู้ชาย, Syn. seed, semen
spermous[ADJ] เหมือนอสุจิ
sperm oil[N] น้ำมันหล่อลื่นได้จากไขปลาวาฬ
spermatic[N] เกี่ยวกับน้ำอสุจิ
spermaceti[N] ไขปลาวาฬ
spermicide[N] สารทำลายหรือฆ่าอสุจิ
sperm whale[N] ไขปลาวาฬ
spermatozoon[N] ตัวอสุจิ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
sperm(สเพิร์ม) n. น้ำกามของผู้ชาย,ตัวอสุจิ,ไขปลาวาฬ,=sperm whale (ดู) ,=sperm oil (ดู), See also: spermatoid adj. spermous n.
sperm oiln. น้ำมันสีเหลืองจากปลาวาฬ (sperm whale) ใช้เป็นน้ำมันหล่อลื่น
sperm whalen. ปลาวาฬจมูกรูปสี่เหลี่ยม/เป็นแหล่งสำคัญของไขปลาวาฬในอุตสาหกรรม
spermaceti(สเพอ'มะเซท'ทิ) n. ไขปลาวาฬ (จากหัวปลาวาฬ) ใช้ในการทำเครื่องสำอางและอื่น
spermatic(สเพอแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับน้ำกาม,ให้กำเนิด,เกี่ยวกับลูกอัณฑะ,เกี่ยวกับอวัยวะที่ให้กำเนิดตัวอสุจิ, See also: spermatically adv., Syn. seminal
spermatozoon(สเพอมะโทโซ'อัน) n. ตัวอสุจิ., Syn. spermatozoon pl. spermatozoa
gymnospermn. พืชที่มีเมล็ดที่เผยออก (คือรังไข่ ถูกหุ้มในรังไข่) พืชจำพวกสน
oligospermiaภาวะอสุจิน้อย
oosperm(โอ'อะสเพิร์ม) n. ไข่ที่ปฏิสนธิแล้ว,ไข่ที่ได้รับเชื้อแล้ว
zygosperm(ไซ'โกสเพิร์ม) n. =zygospore

English-Thai: Nontri Dictionary
sperm(n) น้ำกาม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
sperm๑. น้ำอสุจิ, น้ำกาม [มีความหมายเหมือนกับ semen ๒ และ sperma]๒. ตัวอสุจิ [มีความหมายเหมือนกับ spermatozoa (พหู.); spermatozoon (เอก.)] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spermสเปิร์ม [มีความหมายเหมือนกับ antherozoid; male gamete; microgamete; spermatozoid; spermatozoon] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
sperm cell; spermatozoonตัวอสุจิ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
spermaน้ำอสุจิ, น้ำกาม [มีความหมายเหมือนกับ semen ๒ และ sperm ๑] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spermacrasiaภาวะขาดตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spermagoniumสเปอร์มาโกเนียม [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spermatangiumสเปอร์มาแทนเจียม [มีความหมายเหมือนกับ antheridium] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
spermatic๑. -น้ำอสุจิ, -น้ำกาม๒. -ตัวอสุจิ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spermatic cordสายรั้งอัณฑะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
spermatidสเปอร์มาทิด [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
spermตัวอสุจิ, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ของสัตว์มีขนาดเล็กมาก และมีลักษณะต่าง ๆ กันในสัตว์แต่ละชนิด ตัวอสุจิสามารถเคลื่อนที่ได้  ส่วนมากมีหางยาวช่วยในการเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Sperm banksคลังอสุจิ [TU Subject Heading]
sperm bankssperm banks, ธนาคารอสุจิ [ชีวจริยธรรม]
sperm cellเซลล์อสุจิ, เซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ โดยทั่วไปประกอบด้วย ส่วนหัว เป็นส่วนที่บรรจุนิวเคลียส ส่วนลำตัวเป็นส่วนที่บรรจุไมโตคอนเดรีย และส่วนหางมีโครงสร้างเป็นแฟลเจลลัม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
sperm nucleusสเปิร์มนิวเคลียส, นิวเคลียสของละอองเรณูมี 2 นิวเคลียส นิวเคลียสหนึ่งเข้าไปผสมกับเซลล์ไข่แล้วจะเจริญเป็นเอ็มบริโอ ส่วนอีกนิวเคลียสหนึ่งไปผสมกับโพลาร์นิวเคลียส แล้วจะเจริญเป็นเอนโดสเปิร์ม [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spermatidสเปอร์มาทิด, เซลล์ซึ่งเปลี่ยนแปลงมาจากสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สองและจะเปลี่ยนแปลงต่อไปเป็นตัวอสุจิ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spermatocyteสเปอร์มาโทไซต์, เซลล์ซึ่งเจริญมาจากสเปอร์มาโทโกเนียมในระยะก่อนที่จะเปลี่ยนแปลงไปเป็นตัวอสุจิ สเปอร์มาโทไซต์มี 2 ระยะ คือ สเปอร์มาโทไซต์ระยะแรก และสเปอร์มาโทไซต์ระยะที่สอง [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Spermatogenesisการสร้างอสุจิ [TU Subject Heading]
spermatogenesisกระบวนการสร้างอสุจิ, กระบวนการเปลี่ยนแปลงภายในอัณฑะของสัตว์เพื่อสร้างตัวอสุจิ ซึ่งเป็นเซลล์สืบพันธุ์เพศผู้ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
spermatogoniumสเปอร์มาโทโกเนียม, เซลล์ภายในอัณฑะของสัตว์ซึ่งต่อไปจะเปลี่ยนแปลงไปเป็นสเปอร์มาโทไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Because that's where they put the pill in it coming out at the same hole that the sperm pill went inเนื่องจากที่ที่พวกเขาวางเม็ดใน \ Ncoming ออกที่เดียวกันหลุมที่อสุจิเม็ดไปใน Gas Pills (2008)
I can feel my sperm dying inside... of me, one at a time.รู้สึกว่า อสุจิในตัวฉัน มันจะเฉาตาย ทีละตัว Made of Honor (2008)
The mature sperm is showing definite signs of structural abnormalities.สเปิร์มที่โตเต็มวัยแล้วแสดงผลชัด ของความผิดปกติ Pathology (2008)
He was a sperm donor. Medical records couldn't be cleaner.เขาเกิดมาจากสเปิร์มบริจาค บันทึกผู้บริจาคอาจไม่สมบูรณ์ House Divided (2009)
I'd say you were pregnant, but I don't think Chase's body is mature enough to produce sperm.แต่ผมคิดว่าไม่ใช่เชส ซึ่งปกติผลิตได้แต่อสุจิ House Divided (2009)
Well, I really thought about telling you, but I didn't really know where we were at. And to be honest, you know, from the time that we started having trouble getting pregnant, you weren't exactly supportive. Well, you know, I always find it almost impossible to believe that you say that, because between the fertility doctors and the injections and the woman who chanted over my sperm...but I didn't really know where we were at. you weren't exactly supportive. because between the fertility doctors and the injections Did You Hear About the Morgans? (2009)
Then they mixed their sperm together and used a turkey baster.แล้วพวกเขาก็ผสมสเปิร์มเข้าด้วยกัน Pilot (2009)
Ask Jeeves said a hot tub is the perfect temperature for sperm.- ในเว็บบอกว่าอ่างน้ำร้อน Preggers (2009)
Apparently my sperm shoot through the egg like bullets.เห็นได้ชัดว่าสเปิร์มของผม ยิงทะลุไข่เหมือนกระสุนปืน - คุณเชื่อไหมล่ะ? Spanish 101 (2009)
Get a coffee, hold some waitress hostage with a monologue about your sperm.ทำไมคุณไม่ไปดื่มกาแฟ จับสาวเสริฟเป็นตัวประกัน แล้วก็พล่ามเรื่องสเปิร์มของคุณซะล่ะ Spanish 101 (2009)
I'll show you some sperm, buddy.พูดงี้คุณจะได้เห็นดีแน่ Spanish 101 (2009)
They may look like sperm on corn smut, but I assure you they are magically scrumptious.พวกมันเหมือนกับสเปิร์มในหนังสือโป๊ แต่ผมรับรองว่าพวกมันอร่อยเหลือเชื่อเลยล่ะ The Dwarf in the Dirt (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
spermI had an artificial insemination with sperm from my husband.
spermThe sperm whale can dive to a depth of 1,000 meters.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
สเปิร์ม[N] sperm, Count unit: ตัว, Thai definition: เชื้อตัวผู้ที่ผสมกับไข่ในการขยายพันธุ์
น้ำเชื้อ[N] semen, See also: sperms, seminal fluid, Syn. น้ำอสุจิ, Example: ปัจจุบันมีธนาคารทรัพยากรสืบพันธุ์ที่เก็บรักษาน้ำเชื้อ ไข่ และตัวอ่อนของสัตว์ป่าที่หายากและใกล้สูญพันธุ์เพื่อใช้ประโยชน์ในการศึกษาวิจัย
น้ำอสุจิ[N] semen, See also: sperms, seminal fluid, Syn. น้ำกาม, น้ำเชื้อ, Example: ตำรวจนำน้ำอสุจิที่ตรวจพบในช่องคลอดของเธอไปตรวจเพื่อหาคนร้าย
สเปอร์ม[N] sperm, Syn. เชื้อ, น้ำเชื้อ, อสุจิ, Thai definition: เชื้อตัวผู้ที่ผสมกับไข่ในการขยายพันธุ์, Notes: (อังกฤษ)
เชื้อ[N] sperm, See also: semen, Syn. น้ำเชื้อ, Example: พวกนิติเวชพบเชื้ออสุจิในช่องคลอดของเธอ
อสุจิ[N] sperm, See also: semen, Syn. น้ำอสุจิ, น้ำกาม, สเปิร์ม, น้ำเชื้อ, Example: ท่อปัสสาวะในชายยังเป็นทางผ่านของน้ำอสุจิด้วย, Notes: (บาลี)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อสุจิ[n.] (asuji) EN: sperm ; semen   FR: sperme [m] ; spermatozoïde [m]
น้ำอสุจิ[n.] (nām asuji) EN: sperm ; semen ; seminal fluid   FR: sperme [m] ; liquide séminal [m]
น้ำเชื้อ[n.] (nāmcheūa) EN: semen ; sperms ; seminal fluid   FR: sperme [m]
น้ำกาม[n.] (nāmkām) EN: semen ; sperm ; seminal fluid   FR: sperme [m]
น้ำรัก[n.] (nām rak) EN: semen   FR: sperme [m]
พืชชั้นสูง[n. exp.] (pheūt chansūng) EN: multicellular plant ; angiosperm   FR: angiosperme [f]
สเปิร์ม[n.] (sapoēm) EN: sperm   FR: sperme [m]
ตัวอสุจิ[n. exp.] (tūa asuji) FR: spermatozoïde [m]
วาฬหัวทุย[n. exp.] (wān hūa) EN: Sperm Whale   
วาฬหัวทุยแคระ[n. exp.] (wān hūa thui khrae) EN: Dwarf Sperm Whale   

CMU English Pronouncing Dictionary
SPERM    S P ER1 M
SPERMS    S P ER1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sperm    (n) (s p @@1 m)
sperms    (n) (s p @@1 m z)
spermaceti    (n) (s p @@2 m @ s e1 t ii)
spermicide    (n) (s p @@1 m i s ai d)
sperm-whale    (n) - (s p @@1 m - w ei l)
spermatozoa    (n) (s p @@2 m @ t @ z ou1 @)
spermicides    (n) (s p @@1 m i s ai d z)
sperm-whales    (n) - (s p @@1 m - w ei l z)
spermatozoon    (n) (s p @@2 m @ t @ z ou1 @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Samenzelle {f}sperm cell [Add to Longdo]
Samenbank {f}sperm bank [Add to Longdo]
Sperma {n}; Samen {m}sperm; semen [Add to Longdo]
Sperma {n}cum; jizz [slang] [Add to Longdo]
Spermium {n} | Spermien {pl}spermatozoa | spermatozoon [Add to Longdo]
Spermienzahl {f}sperm count [Add to Longdo]
Spermatogenese {f}; Reifung der Samenzellen [med.]spermatogenesis [Add to Longdo]
Spermizid {n}; Spermen abtötendes Mittel [med.]spermicide; sperm-killing contraceptive [Add to Longdo]
Pottwale {pl} [zool.]sperm whales [Add to Longdo]
Pottwal {m}; Pottfisch; Caschelott [zool.]sperm whale; great sperm whale; spermaceti whale; trumpet whale; cachalot (Physeter macrocephalus) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
カルピス[, karupisu] (n) (1) Calpis (Japanese milk-based soft drink); (2) (col) sperm; semen; cum; (P) [Add to Longdo]
サーメン[, sa-men] (n) (col) sperm; semen; cum [Add to Longdo]
スパームバンク[, supa-mubanku] (n) sperm bank [Add to Longdo]
スペルマ[, superuma] (n) (col) sperm (ger [Add to Longdo]
ツヅラフジ科;葛藤科[ツヅラフジか(ツヅラフジ科);つづらふじか(葛藤科), tsudurafuji ka ( tsudurafuji ka ); tsudurafujika ( kattou ka )] (n) Menispermaceae (moonseed family of plants) [Add to Longdo]
外乳[がいにゅう, gainyuu] (n) perisperm [Add to Longdo]
鯨蝋;鯨ろう[げいろう;くじらろう, geirou ; kujirarou] (n) spermaceti (waxy substance found in the head cavities of sperm whales) [Add to Longdo]
顕微受精[けんびじゅせい, kenbijusei] (n) intra-cytoplasmic sperm injection; ICSI [Add to Longdo]
[むらさき, murasaki] (n) (1) purple; violet; (2) (uk) Lithospermum erythrorhizon (species of gromwell); (3) (See 醤油) type of soy sauce; (P) [Add to Longdo]
紫根[しこん, shikon] (n) (See 紫) gromwell root (of species Lithospermum erythrorhizon) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
精囊[jīng náng, ㄐㄧㄥ ㄋㄤˊ, ] spermatophore [Add to Longdo]
精子[jīng zǐ, ㄐㄧㄥ ㄗˇ, ] sperm; spermatozoon [Add to Longdo]
精子密度[jīng zǐ mì dù, ㄐㄧㄥ ㄗˇ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ, ] sperm count [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Gamete \Gam"ete\ (g[a^]m"[=e]t; g[.a]*m[=e]t"; the latter
   usually in compounds), n. [Gr. gameth` wife, or game`ths
   husband, fr. gamei^n to marry.] (Biol.)
   A sexual cell or germ cell having a single set of unpaired
   chromosomes; a conjugating cell which unites with another of
   like or unlike character to form a new individual. In Bot.,
   gamete designates esp. the similar sex cells of the lower
   thallophytes which unite by conjugation, forming a zygospore.
   The gametes of higher plants are of two sorts, {sperm} (male)
   and {egg} (female); their union is called fertilization, and
   the resulting zygote an oospore. In Zool., gamete is most
   commonly used of the sexual cells of certain Protozoa, though
   also extended to the germ cells of higher forms.
   [Webster 1913 Suppl.]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sperm \Sperm\, n.[F. sperme, L. sperma, Gr. ???, ???, from ????
   to sow. Cf. {Spore}.] (Physiol.)
   The male fecundating fluid; semen. See {Semen}.
   [1913 Webster]
 
   {Sperm cell} (Physiol.), one of the cells from which the
    spermatozoids are developed.
 
   {Sperm morula}. (Biol.) Same as {Spermosphere}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sperm \Sperm\, n.[Contr. fr. spermaceti.]
   Spermaceti.
   [1913 Webster]
 
   {Sperm oil}, a fatty oil found as a liquid, with spermaceti,
    in the head cavities of the sperm whale.
 
   {Sperm whale}. (Zool.) See in the Vocabulary.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 sperm
   n 1: the male reproductive cell; the male gamete; "a sperm is
      mostly a nucleus surrounded by little other cellular
      material" [syn: {sperm}, {sperm cell}, {spermatozoon},
      {spermatozoan}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 spermo- , sperm-
 
 1. (önek) tohum, sperm.
 
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top