Search result for

servieren

(62 entries)
(0.0283 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -servieren-, *servieren*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา servieren มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *servieren*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
As you can see, ladies and gentlemen, we have gone to great expence to bring you the finest flesh in our empire.Wie ihr seht, scheuten wir keine Kosten, um euch das vornehmste Fleisch des ganzen Reiches zu servierenCaligula (1979)
Dinner will be served in 15 minutes.In einer Viertelstunde servieren wir das Abendessen. Terror Express (1980)
Would you like to make a reservation?Möchten Sie reservierenTerror Express (1980)
- Book a table for three.- Reservieren Sie für drei. Terror Express (1980)
Would you like to make a reservation?Möchten Sie reservierenTerror Express (1980)
Would you like to reserve a table?Möchten Sie einen Tisch reservierenTerror Express (1980)
Book us a table for four.Reservieren Sie für vier. Terror Express (1980)
If you wish, I will have your dinner served in your compartment.Wenn Sie wollen, lasse ich Ihnen das Abendessen im Abteil servierenTerror Express (1980)
We'll keep the beverage service open until we're cleared in:Wir servieren solange Getränke. The Night the Cylons Landed: Part 1 (1980)
Suspend all meal service on flights leaving Los Angeles.Auf allen Flügen aus Los Angeles kein Essen mehr servierenAirplane! (1980)
Any seats tonight?- Kann man für heute reservierenThe Last Metro (1980)
He tried to emasculate me, and I retaliated.Er wollte mich abservieren, ich revanchierte mich! Hopscotch (1980)
I think it's more to preserve them. You see, the beauty is already in the model.Nein, ich denke, Sie wollen etwas konservierenManiac (1980)
But you can add almonds and semolina.Aber wir können Ihnen das Lamm auch mit Mandeln und Gries servierenOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Agnès, remind me arrange a place for you next to me, in the common grave!Agnes, wir lassen uns einen Platz im Massengrab reservierenOn a volé la cuisse de Jupiter (1980)
Please serve at 8. - I can't.Bitte servieren Sie um 8. Seems Like Old Times (1980)
Can you serve?Kannst du servierenSeems Like Old Times (1980)
- I can drive, but I can't serve.- Ich kann fahren, aber nicht servierenSeems Like Old Times (1980)
Call the airport and book three seats on the first flight.Rufen Sie beim Flughafen an, reservieren Sie drei Plätze im nächsten Flug. Contamination (1980)
I called a moment ago to reserve two tickets to Venice. Monsieur and Madame Beretton?Ach, bitte, ich rief vorhin an und ließ 2 Flugtickets nach Venedig reservierenThe Party (1980)
but keeps it for himself, conserves it clinically, mummifies it?sondern es für sich behalten, es sauber konservieren, und mumifizieren. Eine Handvoll Menschen in der Tiefe der Stille (1980)
Serve them!Servieren Sie! The Skin (1981)
We'll be serving breakfast in a few minutes.In ein paar Minuten servieren wir Frühstück. Airplane II: The Sequel (1982)
-It's a soup that can be served hot or cold.Man kann sie warm oder kalt servierenAntonieta (1982)
And voilà! You can serve it as is or heated.Sie können sie warm oder kalt servierenAntonieta (1982)
You probably serve it to me raw.Ihr würdet mir den vermutlich roh servierenThe Challenge (1982)
And they serve it to ya.Dann servieren sie es dir. Dead Men Don't Wear Plaid (1982)
I was taking His Grace his morning coffee, and when I opened the door, my skin stuck to the door handle...Hm? Ich wollte Seiner Hochwürden das Frühstück servieren, und wie ich die Türklinke anfasse, da reißt es mir die Haut ab! Fanny and Alexander (1982)
- Where shall I serve supper? - No supper for me, thank you.Wo darf ich das Abendessen servierenFanny and Alexander (1982)
I shall serve no fries before their time.Ich werde keine Pommes Frites servieren, bevor sie gar sind. Fast Times at Ridgemont High (1982)
You know, Nero had leek served every day... - to deepen his voice.Nero ließ sich täglich Lauch servieren, um eine tiefere Stimme zu bekommen. Sophie's Choice (1982)
And she won't be serving dinner.Und sie wird nicht das Essen servierenWrong Is Right (1982)
Please tell Ophilia, to serve ... without the spoon and the fork forming the sign of the crossSagt bitte der Ofilia daß sie beim Servieren dafür sorgt, daß der Löffel mit dem Messer kein Kreuz bildet! Dracula of Exarcheia (1983)
Uh, okay, book me on it, please, will you?Reservieren Sie mir einen Platz. Steele Away with Me: Part 1 (1983)
This sucker'll do everything but cook your breakfast.Dieses Ding kann alles, außer Frühstück servierenBlue Thunder (1983)
The table's reserved, so don't you worry. Okay.Ich habe einen Tisch reservieren lassen, okay? Le marginal (1983)
Hey, Queen for a Day, wanna try being a waitress?Wie wär's mit ServierenPsycho II (1983)
And, of course, I shall reserve... a very special place fory,ou, my,pretty,.Für dich, du Schöne, werde ich ein besonderes Plätzchen reservierenTwo of a Kind (1983)
Somebody's gotta serve the food.Sie sind ein Snob. Jemand muss servierenTwo of a Kind (1983)
Go and tell them to lay the table.Geht, sagt, man soll im Speisezimmer servierenVassa (1983)
If, uh, you two gentlemen will return to your seats... we're about to serve dinner.Würden Sie bitte auf Ihre Plätze zurückkehren? - Wir servieren das Abendessen. Blue Blooded Steele (1984)
I cannot stand here and pour drinks all day and wait for them to wander over here and drop everything in my lap. Can I? I know.Ich kann nicht den ganzen Tag Drinks einschenken und darauf warten, dass sie mir alles auf dem Silbertablett servierenCharity Begins at Home (1984)
Used to be such a wonderful place to eat until they started serving wine.Das war ein wunderbares Restaurant, bis sie anfingen, Alkohol zu servierenFearless Dotty (1984)
If I give them any trouble, they cut me.Die warteten doch bloß drauf, mich abzuservierenAgainst All Odds (1984)
I suggest next time you call for a reservation at least a week in advance.Reservieren Sie nächstes Mal telefonisch, mindestens eine Woche im Voraus. Beverly Hills Cop (1984)
I'll get you in the back.Ich werde Ihnen hinten was reservieren lassen. Broadway Danny Rose (1984)
How do they feed it to us, in a cage or outside the window?Wie servieren die uns das? In einem Käfig oder auf dem Fensterbrett? Non c'è due senza quattro (1984)
If you served that in prison, you'd have a mutiny!Wenn Sie das im Gefängnis servieren, haben Sie eine Meuterei! Happy Easter (1984)
AND I THANK YOU.(Polizist) Wir observieren ihn seit seiner Rückkehr aus England. The Little Drummer Girl (1984)
I'd like to make a reservation for tonight, please. A double room.Ich möchte gerne ein Doppelzimmer reservierenThe Woman in Red (1984)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
bestellen; reservieren lassen | bestellend | bestellt | er/sie bestellt | ich/er/sie bestellte | er/sie hat/hatte bestelltto bespeak {bespoke; bespoken} [old] | bespeaking | bespoken | he/she bespeaks | I/he/she bespoke | he/she has/had bespoken [Add to Longdo]
buchen; bestellen; vorbestellen; reservieren | buchend; bestellend; vorbestellend; reservierend | gebucht; bestellt; vorbestellt; reserviertto book | booking | booked [Add to Longdo]
freihalten; reservierento keep; to save [Add to Longdo]
konservieren; eindosen; in Büchsen einlegen | konservierend; eindosend; in Büchsen einlegend | konserviert; eingedostto can; to tin | canning; to tinning | canned; tinned [Add to Longdo]
reservieren; reservieren lassen | reservierend | reserviert | reserviert | reservierteto reserve | reserving | reserved | reserves | reserved [Add to Longdo]
reservieren; zurückhalten; belegento reserve [Add to Longdo]
reservieren; belegen; allozierento allocate [Add to Longdo]
reservieren; widmento dedicate [Add to Longdo]
servieren; auftragen | servierend; auftragend | serviert; aufgetragento serve | serving | served [Add to Longdo]
etw. verbindlich reservierento make a confirmed reservation for sth. [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  servieren [zɛrviːrən]
     to serve
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top