หรือคุณหมายถึง saür?
Search result for

sauer

(41 entries)
(0.0228 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sauer-, *sauer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sauerkraut[N] กะหล่ำปลีดอง (ของเยอรมัน)
sauerbraten[N] เนื้อย่างหมักในเครื่องปรุงรส

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Can I get some cheese burgers and one large sauerkraut, please.ผมขอชีสเบอร์เกอร์กะหล่ำปลีดองด้วย District 9 (2009)
I can break down a sig sauer in, like, 12 seconds.ฉันสามารถชักปืนพกยิง ภายใน 12 วินาที Gimme Some Truth (2009)
I don't even know what a sig sauer is.ฉันยังไม่เคยรู้เลยว่า คืออะไรปืนพกคืออะไร? Gimme Some Truth (2009)
I'm armed with a Sauer 200 rifle, just like he is.ผมใช้ปืนไรเฟิลเซาเออร์ 200 เหมือนกับเขา The International (2009)
Well, it was a beautiful, sunny day and I was in the kitchen standing by the sink eating sauerkraut when my water broke.มันเป็นวันที่ท้องฟ้าสวยงาม.. ..แล้วแม่ก็ยืนกิน กระหล่ำปีดองอยู่ในห้องครัว ..แล้วถุงน้ำคร่ำแม่ก็แตก A Birthday Story (2010)
The sauerkraut by the sink? I pulled that out of my...ไม่เอาน่า กระหล่ำดองตรงอ่างไง ฉันดึงมันมา.. A Birthday Story (2010)
You're gonna tell them that you ate a bad sauerkraut omelet for breakfast and that you are feeling like you're sick and that you gotta go.แต่อยากจะได้สัก 2 ห้อง ได้เลยครับ Just Go with It (2011)
Your Sig Sauer-- is that a .357, a .40, or the 9-millimeter?9 มม. ปืนดีนี่ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)
Check it out, Sauerkraut. I can hover, roll and zing.ดูสิ กะหล่ำปลีดอง ฉันบินได้ กลิ้งได้ และรวดเร็วด้วย Ice Age: A Mammoth Christmas (2011)
Hey, sauerkraut. I love sauerkraut.อย่าๆ ใจเย็นๆ ฉันชอบกินซาวเออร์เคร้าท์ Iron Sky (2012)
Look I don't even like frigging Sauerkraut, okay, so you can just skip the --ฉันไม่แม้แต่จะปลื้มเยอรมัน โอเค เพราะงั้นช่วยข้าม-- Time After Time (2012)
Definitely a Sig Sauer P227...ต้องเป็น ปืน Sig Sauer P227 Neighborhood Watch (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUER    S AW1 ER0
SAUERS    S AW1 ER0 Z
SAUERTEIG    S AW1 ER0 T EY2 G
SAUERWEIN    S AW1 ER0 W AY0 N
SAUERKRAUT    S AW1 ER0 K R AW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sauerkraut    (n) (s au1 @ k r au t)

German-Thai: Longdo Dictionary
sauer(adj) ที่มีรสเปรี้ยว เช่น Der Apfel ist sehr sauer.
sauer(adj colloq) |auf etw.(A)/jmdn.| โกรธ, โมโห เช่น Bist du sauer auf mich? เธอกำลังโกรธฉันอยู่หรือ, See also: S. böse,
Sauerstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุออกซิเจน (เคมี)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerstoff {m} [chem.]oxygen [Add to Longdo]
Sauerbraten {m} [cook.]sauerbraten; marinated pot roast [Add to Longdo]
Sauerampfer {m} [bot.]sorrel [Add to Longdo]
Sauerbrunnen {m}acidulous mineral water [Add to Longdo]
Sauerei {f}; Schmutz {m}dirtiness [Add to Longdo]
Sauerei {f}; Schweinerei {f}; Zote {f} | Sauereien erzählen; Schweinereien erzählen; Zoten reißen; schweinigeln [ugs.]smut | to talk smut; to tell dirty stories [Add to Longdo]
Sauerkirsche {f} | Sauerkirschen {pl}sour cherry | sour cherries [Add to Longdo]
Sauerkraut {n} [cook.]sauerkraut [Add to Longdo]
Sauermilch {f}curdled milk [Add to Longdo]
Sauerstoffapparat {m}oxygen apparatus [Add to Longdo]
Sauerstoffbedarf {m}oxygen demand [Add to Longdo]
Sauerstoffflasche {f}oxygen bottle; oxygen flask; oxygen tank [Add to Longdo]
Sauerstoffmangel {m}lack of oxygen [Add to Longdo]
Sauerstoffmaske {f}oxygen mask [Add to Longdo]
Sauerstoffzehrung {f}decrease of the oxygen demand [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ザワークラウト;ザウアークラウト;ザワークラフト;ザウアクラウト[, zawa-kurauto ; zaua-kurauto ; zawa-kurafuto ; zauakurauto] (n) sauerkraut (i.e. pickled cabbage) (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
酸素[さんそ, sanso] Sauerstoff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  sauer [zaur]
     acid; acidly; moped; moping; sour; sourly; sulkily; sulky; tartly
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top