หรือคุณหมายถึง saür?
ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sauer

S AW1 ER0   
41 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sauer-, *sauer*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
sauerkraut[N] กะหล่ำปลีดอง (ของเยอรมัน)
sauerbraten[N] เนื้อย่างหมักในเครื่องปรุงรส

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
He's like wet sauerkraut in my hands. By morning he will be my slave.เหมือนลูกไก่ในกำมือฉัน เขาตกเป็นทาสฉันแน่ Blazing Saddles (1974)
Your sig sauer can't. We have a rule.เขาแกร่งมาก ตอนประจำการที่แบกแดด Yankee White (2003)
sig Sauer .45 auto.ซิกซาวเออร์.45 ออโต้ Four Brothers (2005)
SAUERKRAUT?กะหล่ำปลีดอง? Betty's Wait Problem (2007)
Can I get some cheese burgers and one large sauerkraut, please.ผมขอชีสเบอร์เกอร์กะหล่ำปลีดองด้วย District 9 (2009)
I can break down a sig sauer in, like, 12 seconds.ฉันสามารถชักปืนพกยิง ภายใน 12 วินาที Gimme Some Truth (2009)
I don't even know what a sig sauer is.ฉันยังไม่เคยรู้เลยว่า คืออะไรปืนพกคืออะไร? Gimme Some Truth (2009)
I'm armed with a Sauer 200 rifle, just like he is.ผมใช้ปืนไรเฟิลเซาเออร์ 200 เหมือนกับเขา The International (2009)
Well, it was a beautiful, sunny day and I was in the kitchen standing by the sink eating sauerkraut when my water broke.มันเป็นวันที่ท้องฟ้าสวยงาม.. ..แล้วแม่ก็ยืนกิน กระหล่ำปีดองอยู่ในห้องครัว ..แล้วถุงน้ำคร่ำแม่ก็แตก A Birthday Story (2010)
The sauerkraut by the sink? I pulled that out of my...ไม่เอาน่า กระหล่ำดองตรงอ่างไง ฉันดึงมันมา.. A Birthday Story (2010)
You're gonna tell them that you ate a bad sauerkraut omelet for breakfast and that you are feeling like you're sick and that you gotta go.แต่อยากจะได้สัก 2 ห้อง ได้เลยครับ Just Go with It (2011)
Your Sig Sauer-- is that a .357, a .40, or the 9-millimeter?9 มม. ปืนดีนี่ Where in the World is Carmine O'Brien? (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
SAUER    S AW1 ER0
SAUERS    S AW1 ER0 Z
SAUERTEIG    S AW1 ER0 T EY2 G
SAUERWEIN    S AW1 ER0 W AY0 N
SAUERKRAUT    S AW1 ER0 K R AW2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
sauerkraut    (n) sˈauəkraut (s au1 @ k r au t)

German-Thai: Longdo Dictionary
sauer(adj) ที่มีรสเปรี้ยว เช่น Der Apfel ist sehr sauer.
sauer(adj colloq) |auf etw.(A)/jmdn.| โกรธ, โมโห เช่น Bist du sauer auf mich? เธอกำลังโกรธฉันอยู่หรือ, See also: S. böse,
Sauerstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุออกซิเจน (เคมี)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerbraten {m} [cook.]sauerbraten; marinated pot roast [Add to Longdo]
Sauerampfer {m} [bot.]sorrel [Add to Longdo]
Sauerbrunnen {m}acidulous mineral water [Add to Longdo]
Sauerei {f}; Schmutz {m}dirtiness [Add to Longdo]
Sauerei {f}; Schweinerei {f}; Zote {f} | Sauereien erzählen; Schweinereien erzählen; Zoten reißen; schweinigeln [ugs.]smut | to talk smut; to tell dirty stories [Add to Longdo]
Sauerkirsche {f} | Sauerkirschen {pl}sour cherry | sour cherries [Add to Longdo]
Sauerkraut {n} [cook.]sauerkraut [Add to Longdo]
Sauermilch {f}curdled milk [Add to Longdo]
Sauerstoffapparat {m}oxygen apparatus [Add to Longdo]
Sauerstoffbedarf {m}oxygen demand [Add to Longdo]
Sauerstoffflasche {f}oxygen bottle; oxygen flask; oxygen tank [Add to Longdo]
Sauerstoffmangel {m}lack of oxygen [Add to Longdo]
Sauerstoffmaske {f}oxygen mask [Add to Longdo]
Sauerstoffzehrung {f}decrease of the oxygen demand [Add to Longdo]
Sauerstoffzelt {n}oxygen tent [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
ザワークラウト;ザウアークラウト;ザワークラフト;ザウアクラウト[, zawa-kurauto ; zaua-kurauto ; zawa-kurafuto ; zauakurauto] (n) sauerkraut (i.e. pickled cabbage) (ger [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
酸素[さんそ, sanso] Sauerstoff [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

  sauer /zaur/
   acid; acidly; moped; moping; sour; sourly; sulkily; sulky; tartly

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top