หรือคุณหมายถึง preßa?
Search result for

pressa

(20 entries)
(0.0337 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pressa-, *pressa*
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
antidepressant(แอนทิดีเพรส' ซันทฺ) n. ยาต้านอาการเศร้าซึม
depressant(ดีเพรส'เซินทฺ) adj. ซึ่งกดประสาท,ซึ่งระงับ,ซึ่งทำให้หดหู่ใจ. n. ยากดประสาท
suppressant(ซะเพรส'เซินทฺ) n. ยาระงับ,สารระงับ,ยาระงับอาการ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Among the survivors, there are 8 employees of Pressage Paper on a way to to a business retreat.ในจำนวนผู้รอดชีวิตนั้น มีพนักงานจากพรีเซจ เปเปอร์จำนวน 8 คน ได้มีการหนีออกมาได้ Final Destination 5 (2011)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เร่ง[adj.] (reng) EN: urgent ; pressing   FR: urgent ; pressant
รีบด่วน[adj.] (rīpduan) EN: instant   FR: urgent ; pressant
ร้อน[adj.] (røn) EN: urgent ; imperative ; pressing ; in desperate need   FR: urgent ; pressant
ยาแก้เศร้า[n. exp.] (yā kaē sao) EN: antidepressant   FR: antidépresseur [m] ; médicament antidépresseur [m]
ยานอนหลับ[n. exp.] (yā nønlap) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant   FR: somnifère [m]

Japanese-English: EDICT Dictionary
イミドール[, imido-ru] (n) Imidol (Japanese brand of imipramine, the first tricyclic antidepressant) [Add to Longdo]
シークワーシャー;シクワーシャー;シークヮーサー[, shi-kuwa-sha-; shikuwa-sha-; shi-kuwa-sa-] (n) (See ヒラミレモン) flat lemon (Citrus depressa Hayata); Hirami lemon; thin-skinned flat lemon; shekwasha; Taiwan tangerine [Add to Longdo]
ダイエットふりかけ[, daietto furikake] (n) (col) (See ふりかけ) furikake put on rice to make it blue, which is said to act as an appetite suppressant [Add to Longdo]
ヒノキ科[ヒノキか, hinoki ka] (n) (See 檜) Cupressaceae (plant family); cypress [Add to Longdo]
ヒノキ目[ヒノキもく, hinoki moku] (n) Cupressales (order of plants) [Add to Longdo]
ヒメキンチャクフグ[, himekinchakufugu] (n) compressed toby (Canthigaster compressa); fingerprint sharpnose puffer [Add to Longdo]
ヒラミレモン[, hiramiremon] (n) (See シークワーシャー) Hirami lemon (Citrus Depressa) [Add to Longdo]
抗うつ;抗鬱[こううつ, kouutsu] (n) antidepressant [Add to Longdo]
抗うつ剤;抗鬱剤[こううつざい, kouutsuzai] (n) antidepressant [Add to Longdo]
三環系抗うつ剤[さんかんけいこううつざい, sankankeikouutsuzai] (n) tricyclic antidepressant [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From Portuguese-English Freedict dictionary [fd-por-eng]:

  pressa
     haste
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top