Search result for

pageas

(77 entries)
(0.0235 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pageas-, *pageas*, pagea
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา pageas มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *pageas*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pageant[N] การประกวด
pageantry[N] พิธีแห่แหน, See also: พิธีเฉลิมฉลอง

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pageant(แพจ'จันทฺ) n. การแห่แหน, See also: pageantry n.

English-Thai: Nontri Dictionary
pageant(n) การแห่แหน,การแสดงกลางแจ้ง
pageantry(n) ขบวนแห่,การแสดงหรูหรา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pageantละครขบวนแห่ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Well, I think it's an excellent idea to rethink the Christmas pageant.อืม,ผมว่ามันเป็นความคิดที่เยี่ยมความคิดหนึ่ง เพื่อทบทวนใช้ในงานประกวดคริสมาต์ Doubt (2008)
But I love all pageants. The hymns!แต่ฉันก็ชอบการทั้งหมดของงาน เพลงสวด! Doubt (2008)
The Christmas pageant.งานประกวดคริสมาต์ Doubt (2008)
We must be careful how Donald Miller is used in the pageant.พวกเราต้องระมัดระวัง... เรื่องใช้งานโดนัลด์ มิลเลอร์ ในงานประกวด Doubt (2008)
We must be careful, in the pageant, that we neither hide Donald Miller nor put him forward.พวกเราต้องระวัง,ในงานประกวด ที่พวกเราไม่ซ่อนตัวโดนัลด์ มิลเลอร์ ก็ต้องพลักเขาให้ออกไปพ้นๆ Doubt (2008)
Did you want to discuss the pageant, is that why I'm here, or is this what you wanted to discuss?ใช่ที่คุณต้องการสรุปเรื่องงานประกวด,ที่ทำให้ผมต้องมาที่นี่ หรือว่าเป็นเพราะต้องการหาข้อสรุปเรื่องนี้? Doubt (2008)
As someone who's had long, luxurious locks Since I was a toddler in the pageant circuit,ในฐานะที่ฉัน มีผมยาว สวย ตั้งแต่เด็ก Hairography (2009)
In the final two performances of the thanksgiving pageant.การแสดงสองครั้งสุดท้ายของงานวันขอบคุณพระเจ้า Don't Walk on the Grass (2009)
Penny's Christmas pageant is tonight.ฉันมีงานแสดงละครของเพนนีประจำวันคริสท์มาสคืนนี้นะ Would I Think of Suicide? (2009)
Gaby and I are gonna have to miss her pageant this year?ปีนี้แกบบี้กับฉันจะไม่ไปดูงานแสดงละครของเธอ Would I Think of Suicide? (2009)
Now remember, your dad's gonna videotape your pageant, and we're all gonna watch it tomorrow.พ่อของลูกจะอัดวีดีโอเทปที่ลูกแสดง แล้วเรามาดูกันพรุ่งนี้นะ Would I Think of Suicide? (2009)
Well, it wouldn't have been impossible if you'd skipped your daughter's pageant.ใช่ มันอาจจะเป็นไปไม่ได้ ถ้าคุณโดดไม่ไปงานละครของเพนนี Would I Think of Suicide? (2009)
I'd enroll myself, but I became ineligible for teen pageants a few days ago.ฉันก็อยากเข้าร่วม แต่ขาดคุณสมบัติ ฉันเคยท้องตอนเด็ก Precious (2009)
You know, this pageant can do Brenda a world of good, Mary.รู้ไหม ตอนที่ฉันตั้งท้องเบรนด้ามันเป็นอะไรที่มหัศจรรย์มาก Precious (2009)
This ain't a goddamn beauty pageant.นี้มันไม่ใช่การประกวดนางงาม Bad Blood (2010)
No, it's because of me winning the Miss America Pageant.ไม่ใช่หรอก พวกนั้นมาพราะว่า ฉันชนะนางงามอเมริกาต่างหากละ Beautifully Broken (2010)
You guys aren't watching the video of me falling off stage at my first TinyTots beauty pageant, are you?คงไม่ใช่ที่ฉันตกเวที ตอนประกวดนางงามเด็กนะ? Bad Reputation (2010)
That way, we can put her in baby beauty pageants.เราจะได้ส่งลูกสาวสุดสวยของเราขึ้นประกวด We All Deserve to Die (2010)
The Miss Congeniality of the bowling pageant.เหมือนนางงามมิตรภาพ ของการประกวดโบลว์ลิ่งไม่มีผิด The Wheaton Recurrence (2010)
So the pageant doesn't look like it's founding families only.ดังนั้นการประกวดนี้จึงไม่ใช่เพียง สมาชิกภายในตระกูล คณะผู้ก่อตั้งเมืองเท่านั้น Miss Mystic Falls (2010)
Have you ever seen such pageantry?คุณเคยเห็นงานที่ใหญ่เท่านี้ไหม Homecoming (2010)
I missed it all. The pageantry, the walk, the corsage.ฉันพลาดหมด งานเอย เดินที่สนาม ช่อดอกไม้ Homecoming (2010)
Is it the girl that i saw you with at the founder's pageant?ใช่เด็กผู้หญิงที่ลุงเห็นเธออยู่ด้วยกัน ในงานสถาปนาหรือเปล่า? Isobel (2010)
We will introduce you to fashion models, pageant winners, beau...เราจะพาคุณไปรู้จักสาวงาม นางแบบ นางงาม และ.. Need to Know (2010)
Beauty pageants?ประกวดนางงามเด็ก? A Humiliating Business (2010)
Thanksgiving... it's a time for defrosting turkeys... for visiting families... for performing in pageants.วันขอบคุณพระเจ้า เป็นเวลาที่เราเริ่มละลายน้ำแข็งเจ้าไก่งวง เป็นเวลาที่ได้ไปเยี่ยมเยียนครอบครัว หรือแสดงการละเล่นต่างๆ Sorry Grateful (2010)
Mama was third runner-up in the Miss South Carolina pageant.แม่ได้ตำแหน่งรองอันดับ 3 นางงามเชาว์ แคโลโลน่า The Help (2011)
Great job, guys. This concludes our social-skills pageant.เยี่ยมจ้ะ นี่คือผลสรุปนะจ้ะ Friends, Lies, and Videotape (2011)
That is, until the shoddy Zizes thyroid kicked in as well as a love of chips, and suddenly I was denied entry into the pageant circuit.จนโรคไทรอยด์ต่ำกรรมพันธุ์เข้ารุม เหมือนความรักของมันฝรั่งทอด ทันใดฉันก็ถูกห้ามเข้า Born This Way (2011)
At the pageant, every child is paired with a parent to bring the story of Noah's ark to life.ที่งานโรงเรียน เด็กๆทุกคน จะต้องจับคู่กับผู้ปกครอง ในการเล่าเรื่องของชีวิตต่างๆ บนเรือโนอาห์ Talk to the Hand (2011)
Ok. Well, mom's gonna record the pageant.โอเค แม่จะอัดการประกวดเอาไว้ Dorado Falls (2011)
I think that we should focus on the more joyous and the pageant aspect of this holiday season.ฉันคิดว่าพวกเราน่าจะโฟกัสไปที่เรื่องน่ายินดีมากกว่านี้นะ และเรื่องการแข่งขัน ของช่วงวันหยุดนี้ Extraordinary Merry Christmas (2011)
But I don't know about tomorrow, because the girls are busy with their Bible pageant, and their extensive charity work...แต่ชั้นไม่รู้ว่าพรุ่งนี้จะได้ไหม เพราะเด็กๆ ไม่ว่างกัน ต้องไปแสดงพิธีไบเบิ้ล และต้องไปร่วมงานการกุศล Always in Control (2011)
- Uh, duet from the pageant, huh?เอ่อ ร้องคู่เหมือนประกวดละครนั้นนะ ห๊ะ? Thanksgiving (2011)
Glee club here, reminding you that our Christmas pageant is coming.ชมรม Glee มาแล้ว เพื่อเตือนทุกคนว่า การแสดงในวันคริสต์มาสของเรา กำลังจะมาถึง Regional Holiday Music (2011)
We might have to cancel the Christmas pageant.เราอาจต้องยกเลิกการแสดงในวันคริสต์มาส Regional Holiday Music (2011)
Nobody let him corner you until he is out of recruitment mode, or next thing you know, we'll all be caring about Christmas pageants and...อย่าเผลอไปติดกับ จนกว่าเขาจะออกจากโหมดเกณฑ์คนเข้าชมรม ไม่งั้นสิ่งต่อไปที่รู้ คือเราจะต้องแสดงในวันคริสต์มาสและ... Regional Holiday Music (2011)
No glee club means no pageant, means no Christmas.ไม่มีชมรม Glee หมายถึงไม่มีการแสดง และไม่มีคริสต์มาส Regional Holiday Music (2011)
I'm gonna try to get my friends to be in the Christmas pageant.ผมจะชวนเพื่อนๆ มาร่วมแสดงในวันคริสต์มาสให้ได้ Regional Holiday Music (2011)
Troy, don't you think it might actually be fun, doing this Christmas pageant for the glee club?ทรอย นายไม่คิดจริงๆเหรอว่า มันอาจสนุกก็ได้ ที่เราไปร่วมแสดงในวันคริสต์มาส ให้ชมรม Glee? Regional Holiday Music (2011)
We need this space to rehearse for the pageant.เราต้องใช้พื้นที่เพื่อเตรียมการแสดงน่ะ Regional Holiday Music (2011)
But we're not doing the pageant.แต่เราไม่ได้กำลังจะแสดง Regional Holiday Music (2011)
You stepped up, and you saved the Christmas pageant! Whoo! And it's all thanks to you, Mr. Rad.พวกคุณก้าวเข้ามาและช่วยการแสดง ในวันคริสต์มาสไว้! ขอบคุณทั้งหมดเลยครับ คุณแร็ด Regional Holiday Music (2011)
This was all my fault for insisting we do the pageant.นี่เป็นความผิดผมเอง ที่ยืนกรานให้พวกเราแสดง Regional Holiday Music (2011)
One young man and woman to fight to the death in a pageant of honor, courage and sacrifice.เด็กหนุ่ม และเด็กสาว สู้กันจนกว่าจะถึงชีวิต เพื่อแสดงถึงเกียรติยศ ความกล้าหาญ และเสียสละ The Hunger Games (2012)
What, she like, uh, she get crushed under the weight of her pageant tiara?ยังไงเหรอ ถูกมงกุฏหงส์ประดับเพชรทับตาย? Turn This Mother Out (2012)
Professor by day, pageant judge by other day.กรรมการประกวดแข่งขันอีกวันนึง My Brother's Keeper (2012)
He's also the one that has Bonnie so obsessed with practicing magic that she bailed on pageant prep.เขายังเป็นคนที่บอนนี่หมกหมุ่น กับการฝึกเวทย์มนตร์ จนเธอไม่มางานประกวดนี่ My Brother's Keeper (2012)
Watching Klaus Fawn over Caroline at some lame-ass pageant?ไปดูเคล้าส่งตาหวานให้แคโรไลน์ ที่งานประกวดไร้สาระนั่นหน่ะนะ? My Brother's Keeper (2012)
It's a pageant. That's the whole point.มันเป็นการประกวด นั้นคือประเด็น My Brother's Keeper (2012)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ประกวดนางงาม[N] beauty contest, See also: beauty pageant, Syn. การประกวดนางงาม
ประกวดความงาม[V] enter a beauty contest, See also: enter a beauty pageant, Example: เธอเข้าประกวดความงามบนเวทีนางสาวไทย

CMU English Pronouncing Dictionary
PAGEANT    P AE1 JH AH0 N T
PAGEANTS    P AE1 JH AH0 N T S
PAGEANTRY    P AE1 JH AH0 N T R IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pageant    (n) (p a1 jh @ n t)
pageants    (n) (p a1 jh @ n t s)
pageantry    (n) (p a1 jh @ n t r ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Festumzug {m}; Umzug {m}; Festspiel {n} | historischer Festzug; historischer Umzug; Historienspiel {n}pageant | historical pageant [Add to Longdo]
Pomp {m}pageant [Add to Longdo]
Prunk {m}pageantries [Add to Longdo]
Prunk {m}pageantry [Add to Longdo]
Schauspiel {n}; Spektakel {n}pageant [Add to Longdo]
auslagerbarpageable [Add to Longdo]
nicht auslagerbar; residentnon-pageable [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアページェント[, eape-jiento] (n) air pageant [Add to Longdo]
ページェント[, pe-jiento] (n) pageant [Add to Longdo]
ページング可能[ページングかのう, pe-jingu kanou] (adj-na) {comp} pageable [Add to Longdo]
野外劇[やがいげき, yagaigeki] (n) pageant [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盛会[shèng huì, ㄕㄥˋ ㄏㄨㄟˋ, / ] pageant; distinguished meeting [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ページング可能[ページングかのう, pe-jingu kanou] pageable (an) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top