ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

kv

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -kv-, *kv*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
kvetch[VI] บ่น (คำไม่เป็นทางการ), See also: บ่นไม่หยุดไม่หย่อน, Syn. whine
kvetch[SL] ดุว่า, See also: บ่น, ว่ากล่าว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
kvoabbr. keep vein open

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Subtitles by KV on Subtitle Workshop - 2009บรรยายไทยโดย Bolt (2008)
KV had a 90% kill rate, that is 5.4 billion people.ไวรัส KV คร่าคนไป 90 เปอร์เซนต์ นั่นคือคน 5.4 พันล้าน I Am Legend (2007)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผีเสื้อจ่าเส้นปีกดำ[n. exp.] (phīseūa jā sen pīk dam) EN: Blackvein Sergeant   

CMU English Pronouncing Dictionary
KVAM    K V AE1 M
KVALE    K V EY1 L
KVANT    K V AA1 N T
KVAMME    K AH0 V AE1 M
KVAMME    K V AA1 M EY0
KVETCH    K V EH1 CH
KVETON    K V EH1 T AO0 N
KVISTAD    K V IH1 S T AE2 D
KVASNICKA    K V AH0 S N IH1 S K AH0
KVITSINSKY    K V IH0 T S IH1 N S K IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
kvass    (n) kvˈæs (k v a1 s)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアビット[, akuabitto] (n) aquavit; akvavit [Add to Longdo]
クワス[, kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus [Add to Longdo]
チェックバルブ[, chiekkubarubu] (n) checkvalve [Add to Longdo]
暗号検査値[あんごうけんさち, angoukensachi] (n) {comp} cryptographic checkvalue [Add to Longdo]
日中韓越[にっちゅうかんえつ, nicchuukan'etsu] (n) Chinese, Japanese, Korean and Vietnamese (usu. characters); CJKV [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
暗号検査値[あんごうけんさち, angoukensachi] cryptographic checkvalue [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 kV
   n 1: a unit of potential equal to a thousand volts [syn:
      {kilovolt}, {kV}]

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 KV
     Karnaugh Veitch diagram
     

From V.E.R.A. -- Virtual Entity of Relevant Acronyms (June 2013) [vera]:

 KV
     KabelVerzweiger
     

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top