Search result for

gords

(90 entries)
(0.0352 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -gords-, *gords*, gord
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา gords มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *gords*)
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
gordian(กอ'เดียน) adj. เกี่ยวกับเรื่องแก้ยาก,เป็นประเด็นสำคัญ

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Amputation, Gordon-Taylorการตัดขาโดยเอากระดูกเชิงกรานด้านนั้นออกด้วยซีก, การตัดขาโดยเอากระดูกเชิงกรานด้านนั้นออก [การแพทย์]
Approach, Gordonวิธีผ่าตัดเข้าสู่ปลายแขนทางด้านหลังแบบกอร์ดอน [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Gordon?Gordon? Truth or Consequences, N.M. (1997)
GORDON:GORDON: Fresh Blood (2007)
Hey.Gord, sieh dir das an. War (2015)
Read Vere Gordon Childe on diffusionism.อ่านของเวน กอดอน/เขาไม่พูดมาก Indiana Jones and the Kingdom of the Crystal Skull (2008)
Oh, Jim Gordon? He's a friend, actually. Try to be nice.จิม กอร์ดอนเหรอ จริงๆแล้วเขาเป็นมิตรนะ ดีกับเขาหน่อย The Dark Knight (2008)
Save it, Gordon. I wanna meet him.เก็บไว้น่ะกอร์ดอน ผมอยากเจอเขา The Dark Knight (2008)
Gordon's got plans.กอร์ดอนมีแผน The Dark Knight (2008)
What is this, Gordon, your fortress?คุณไว้ใจคนที่นั่นอย่างนั้นเหรอ The Dark Knight (2008)
Gordon. What are you up to?กอดอน นั่นคุณคิดจะทำอะไร The Dark Knight (2008)
Gordon, you're unlikely to discover this for yourself, so take my word, the police commissioner earns a lot of threats.กอร์ดอนคุณคงไม่รู้เรืองนี้หรอกนะ\แต่เชื่อผมเถอะว่า ผ.บ ตำรวจกังใจจากการขู่ฆ่า The Dark Knight (2008)
- This is Gordon's unit. - Gordon's gone.นี่เป็นหน่วยของกอร์ดอน ตอนนี้เค้าไปแล้ว The Dark Knight (2008)
The Joker killed Gordon. He's gonna kill Rachel.โจ๊กเกอร์ฆ่ากอร์ดอน เขาจะฆ่าราเชลต่อ The Dark Knight (2008)
The criminals you arrested would be released and Jim Gordon will have died for nothing.ผู้ร้ายทุกคนที่คุณจับไป จะถูกปล่อย และจิม กอร์ดอน จะตายเปล่า The Dark Knight (2008)
- No other alias. - Go home, Gordon.ไม่มีชื่ออื่นๆ กลับบ้านไปกอร์ดอน The Dark Knight (2008)
You don't have any say in the matter. Commissioner Gordon.คุณไม่ต้องพูดอะไรอีกแล้ว ผู้บัญชาการกอร์ดอน The Dark Knight (2008)
What was it, Gordon?ชื่ออะไรนะ,กอร์ดอน The Dark Knight (2008)
I need you plugged in, checking Gordon's men and their families.ผมอยากให้คุณตรวจสอบ คนที่ไปกับกอร์ดอนและครอบครัวของพวกเขา The Dark Knight (2008)
Send the information to Gordon.ส่งข้อมูลไปให้กอร์ดอน The Dark Knight (2008)
...Rachel were being abducted I was sitting in Gordon's cage.-เรเชล กำลังถูกลักพาตัวน่ะ ..ฉันกำลังนั่งอยู่ในคุกของกอร์ดอนนะ The Dark Knight (2008)
Are you telling me that you're gonna protect the other traitor in Gordon's unit?นายกำลังบอกฉันว่า นายกำลังปกป้อง คนทรยศในหน่วยของกอร์ดอนเหรอ The Dark Knight (2008)
I took care of Wuertz, but who was your other man inside Gordon's unit?ฉันดูแล เวิรทซ์แต่ใครเป็น คนอีกคนภายในหน่วยของกอร์ดอน The Dark Knight (2008)
- Gordon. - I have the Joker's location.กอร์ดอน ฉันได้ตำแหน่งโจ๊กเกอร์แล้ว The Dark Knight (2008)
This is where they brought her, Gordon, after your men handed her over.ที่นี่คือที่ที่เขาเอาเธอมา กอร์ดอน หลังจากคนของนายส่งเธอต่อ The Dark Knight (2008)
Well, you're about to know what that feels like, Gordon.นายกำลังจะรู้ว่ามันรู้สึกยังไงกอร์ดอน The Dark Knight (2008)
Tell your boy he's gonna be all right, Gordon.บอกลูกนาย เขาจะไม่เป็นอะไร กอร์ดอน The Dark Knight (2008)
My cousin is Gordon Northcott;ลูกพี่ลูกน้องผม กอร์ดอน นอร์ธคอร์ท Changeling (2008)
Gordon said maybe one or two may have escaped;กอร์ดอนบอกว่า อาจจะมีคนสองคนหนีไปได้ Changeling (2008)
GORDON: well, there you are!อยู่นี่เอง Changeling (2008)
No! GORDON: No what?-ไม่อะไรหรอ Changeling (2008)
Then put out an APB on Gordon Stewart Northcott;จากนั้นให้รายงานไปที่อื่น กอร์ดอน สจ๊วร์ต นอร์ทคอตต์ Changeling (2008)
Gordon;กอร์ดอน Changeling (2008)
Gordon Stewart Northcott, you've been charged with three counts of murder in the first degree, with an additional 1 7 counts under review by the district attorney's office;กอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ คุณถูกจับเพราะฆาตรกรรมโหด 3 คดี และอื่น ๆ อีก 17 คดี ภายใต้การรายงานของเจ้าหน้าที่ Changeling (2008)
"We the jury find the defendant, Gordon Stewart Northcott,คณะลูกขุนมีความเห็นว่า จำเลย, นายกอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ Changeling (2008)
counsel, that's enough! GORDON:ทนายจำเลย พอได้แล้ว กอร์ดอน: Changeling (2008)
Come on, Gordon; GORDON:มาเถอะ กอร์ดอน กอร์ดอน : Changeling (2008)
Gordon Stewart Northcott, it is the judgment of this court that you be conveyed to San Quentin Prison, where you'II be held in solitary confinement for a period of two years, until October 2, 1930;กอร์ดอน สจ๊วด นอร์ทคอทท์ ฟังคำพิพากษา ขอสั่งให้นำตัวไปจองจำที่คุกซานเควนติน Changeling (2008)
Gordon Northcott;กอร์ดอน นอร์ทคอทท์ Changeling (2008)
"Gordon Stewart Northcott,กอร์ดอน สจ๊วต นอร์ทคอทท์ Changeling (2008)
GORDON:กอร์ดอน : Changeling (2008)
(GORDON CONTINUES SOBBING)(GORDON CONTINUES SOBBING) Changeling (2008)
(GORDON CONTINUES CRYING)(GORDON CONTINUES CRYING) Changeling (2008)
(GORDON PANTING)(GORDON PANTING) Changeling (2008)
GORDON: (SINGING) silent nightGORDON: (SINGING) SiIent night Changeling (2008)
(GORDON YELLS)(GORDON YELLS) Changeling (2008)
(GORDON GASPING)(GORDON GASPING) Changeling (2008)
(DAVID GRUNTS) GORDON:กอร์ดอน : Changeling (2008)
GORDON:กอร์ดอน : Changeling (2008)
(BOYS GRUNTING) GORDON:(BOYS GRUNTING) GORDON: Changeling (2008)
3 measures of Gordon's Gin one of vodka, half a measure of ..กอร์ดอน จิน สามส่วน ผสมวอดก้าหนึ่งส่วน และอีกครึ่ง... Quantum of Solace (2008)
Gay Gordon's party remix, just for you.ปาร์ตี้ ของ เก กอร์ดอน จัดให้ Made of Honor (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
gordGordon has had his head in the clouds all week.
gordGordon is interested in Japanese way of life.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตัดปัญหา[V] get around (a problem), See also: eliminate the problem, cut the Gordian knot, Syn. หยุดปัญหา, ยุติปัญหา, Example: บริษัทตัดสินใจทำตามข้อเรียกร้องของพนักงานเพื่อตัดปัญหาการหยุดงานของพนักงาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ผักตำลึง[n.] (phak tamleung) EN: gord gourd   
ปมกอร์เดียน[n. exp.] (pom kødīen) EN: Gordian knot   FR: noeud gordien [m]
ตัดปัญหา[v. exp.] (tat panhā) EN: get around a problem ; cut the Gordian knot   

CMU English Pronouncing Dictionary
GORDA    G AO1 R D AH0
GORDY    G AO1 R D IY0
GORDEN    G AO1 R D AH0 N
GORDON    G AO1 R D AH0 N
GORDJI    G AO1 R JH IY0
GORDIN    G AO1 R D IH2 N
GORDAN    G AO1 R D AH0 N
GORDIE    G AO1 R D IY0
GORDER    G AO1 R D ER0
GORDIAN    G AO1 R D IY0 AH0 N
GORDNER    G AO1 R D N ER0
GORDEYEV    G AO0 R D AY1 AH0 V
GORDON'S    G AO1 R D AH0 N Z
GORDILLO    G AO2 R D IH1 L OW0
VANGORDEN    V AE1 NG G ER0 D AH0 N
MATAGORDA    M AE2 T AH0 G AO1 R D AH0
GORDINIER    G AO1 R D AH0 N IY0 ER0
VANGORDER    V AE1 NG G ER0 D ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Gordon    (n) (g oo1 d n)
Gordian    (j) (g oo1 d i@ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gordischer Knoten | den gordischen Knoten durchschlagenGordian knot | to cut the Gordian knot [Add to Longdo]
Rangordnung {f}; Rangfolge {f}; Stufenfolge {f}hierarchy [Add to Longdo]
Rangordnung {f} [mil.]order of ranks [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
一刀両断[いっとうりょうだん, ittouryoudan] (n) cutting in two with a single stroke; taking decisive (drastic) measure; cutting the (Gordian) knot [Add to Longdo]
快刀乱麻を断つ[かいとうらんまをたつ, kaitouranmawotatsu] (exp,v5t) to cut the Gordian knot [Add to Longdo]
針金虫[はりがねむし;ハリガネムシ, hariganemushi ; hariganemushi] (n) (1) (uk) (See 線形虫) any horsehair worm of class Gordioidea; gordian worm (of class Gordioidea); hair worm (of class Gordioidea); (2) (See 米搗虫) wireworm (click beetle larva) [Add to Longdo]
線形虫[せんけいちゅう, senkeichuu] (n) nematomorph; horsehair worm; gordian worm; hair worm (any of the parasitic nematode-like worms of phylum Nematomorpha) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
布朗[Bù lǎng, ㄅㄨˋ ㄌㄤˇ, ] Brown (name); Gordon Brown (1951-), UK politician, prime minister from 2007 [Add to Longdo]
快刀斩乱麻[kuài dāo zhǎn luàn má, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄠ ㄓㄢˇ ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. quick sword cuts through tangled hemp (成语 saw); decisive action in a complex situation; cutting the Gordian knot [Add to Longdo]
快刀断乱麻[kuài dāo duàn luàn má, ㄎㄨㄞˋ ㄉㄠ ㄉㄨㄢˋ ㄌㄨㄢˋ ㄇㄚˊ, / ] lit. quick sword cuts through tangled hemp (成语 saw); decisive action in a complex situation; cutting the Gordian knot [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
順位[じゅんい, jun'i] Rangordnung [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top