Search result for

pneu

(96 entries)
(0.0329 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -pneu-, *pneu*
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis (n ) Pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconosis[นิวโมโนอัลตร้าไมโครสโคปิคซิลิโคโวลคาโนโคโนซิส] (n ) โรคปอดแข็งที่เกิดจากการสูดเอาฝุ่นทรายเข้าไป

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
pneumatic[ADJ] ซึ่งใช้กำลังอัดของอากาศ
pneumatic[ADJ] เกี่ยวกับอากาศหรือลม, Syn. atmospheric, breezy, airy
pneumonia[N] โรคปอดบวม, Syn. pneumonitis
pneumonia[N] ปอดบวม, Syn. pneumonitis

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
pneumatic(นิวแมท'ทิค) adj. เกี่ยวกับอากาศ แก๊ส หรือลม,มีอากาศอัดอยู่,ประกอบด้วยโพรงอากาศ. n. ยางรถอัดลม.
pneumonia(นิวมอน'เนีย,-โม'เนีย) n. โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม
bronchopneumonian. ภาวะหลอดลมใหญ่และปอดอักเสบ

English-Thai: Nontri Dictionary
pneumatic(adj) จุลม,ซึ่งมีอากาศอยู่,ที่เกี่ยวกับลม
pneumonia(n) โรคปอดอักเสบ,โรคปอดบวม

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
pneumathaemia; embolism, air; pneumathemia; pneumohaemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumathemia; embolism, air; pneumathaemia; pneumohaemia; Pneumohaemia; pneumohemiaภาวะฟองอากาศอุดหลอดเลือด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumathodesแถบรูหายใจ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
pneumatic๑. -อากาศ, -ลม, -แก๊ส๒. -การหายใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatic controlการควบคุมแบบลมอัด [ปรับอากาศ ๗ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumatic spaceโพรงอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatic suspensionระบบรองรับแบบใช้ลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumatic tire; pneumatic tyreยางสูบลม [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
pneumatised; pneumatized-บรรจุด้วยอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
pneumatized; pneumatised-บรรจุด้วยอากาศ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Pneumaticนิวแมติกส์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Pneumatic controlการควบคุมแบบนิวแมติก [TU Subject Heading]
Pneumatic-tube transportationการขนถ่ายวัสดุด้วยท่อลม [TU Subject Heading]
Pneumaticsนิวแมติกส์ [TU Subject Heading]
pneumococcusนิวโมคอคคัส, แบคทีเรียพวกหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคปอดอักเสบในสัตว์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Pneumoconiosisนิวโมโคนิโอซิส [TU Subject Heading]
Pneumoniaปอดอักเสบ [TU Subject Heading]
Pneumonia, Ventilator-associatedปอดอักเสบที่สัมพันธ์กับการใช้เครื่องช่วยหายใจ [TU Subject Heading]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
pneumograph (n ) อุปกรณ์บันทึกกำลังแรงความเร็วของการขยับหน้าอกระหว่างการหายใจเข้า-ออกรัดรอบหน้าอก
pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis[นุ-โม-โน-อัล-ตรา-ไม-โคร-สะ-โก-ปิก-ซิ-ลิ-โค-โวล-คา-โน-โค-นิ-โอ-ซิส] (name ) โรคปอดชนิดหนึ่ง

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
No bacteria, no pneumonia.ไม่มีแบททีเรีย ไม่มีปอดบวม Emancipation (2008)
Joon-Soo is suffering from pneumonia.ความเจ็บป่วยของจุนซู จากปอดบวม Baby and I (2008)
(Daddy, I'm in pain. They say it's pneumonia.)(พ่อ, ผมป่วย หมอบอกว่าผมเป็นปอดบวม) Baby and I (2008)
Even today, there are many who suffer from death sentences like pneumoconiosis* and silicosis**.ทุกๆวัน, จะมีคนจำนวนมากที่ต้องทรมาน จาก การถูกพิพากษาให้ตายด้วยโรคนิวโมโคนิโอซีส * และ ซิลิคอซิส**. *โรคปอดที่เกิดจากการหายใจ เอาฝุ่นถ่านหินเขาไปในปอดมากๆ **โรคปอดเนื่องจากการสูดผงซิลิก้า Episode #1.7 (2008)
When she gets a cold, if she's not careful, it turns to pneumonia.ถ้าแม่เป็นหวัดแล้วไม่ระวัง จะกลายเป็นปอดบวม WarGames: The Dead Code (2008)
Head-to-toe hydraulics and highly pressurized pneumatics.ไฮโดรลิคหัวจรดเท้า ระบบนิวเมติคส์ความดันสูง G.I. Joe: The Rise of Cobra (2009)
I recommend that we let the pneumonitis heal for another couple of weeks, and then we'll have at it.ผมขอแนะนำว่าเราปล่อยให้ปอดอักเสบ รอดูอาการเลื่อนไปอีกสัก 2-3 อาทิตย์ แล้วจากนั้นเราค่อยว่ากันใหม่ Mandala (2009)
According to your scan, Walt, you have radiation pneumonitis.ตามผลการสแกนของคุณ วอลท์ จากการฉายรังสีปอดอักเสบ 4 Days Out (2009)
Eosinophilic pneumonitis.Eosinophilic pneumonitis. House Divided (2009)
It's not eosinophilic pneumonitis.มันไม่ใช่eosinophilic pneumontitis House Divided (2009)
Eosinophilic pneumonitis could actually make sense.eosinophilic pneumontitis มันสมเหตุสมผล House Divided (2009)
It wasn't eosinophilic pneumonitis, was it?มันไม่ได้เป็น eosinophilic pneumonitis House Divided (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
pneuAn operation on his throat helped him recover from the pneumonia, but it left him without his voice.
pneuPneumonia causes difficulty in breathing.
pneuHe is very ill with pneumonia.
pneuMy wife is suffering from pneumonia.
pneuIt took me a long time to recover from pneumonia.
pneuMy father contracted pneumonia last month.
pneuWhile visiting Switzerland, he became ill with pneumonia.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปอดบวม[N] pneumonia, Syn. ปอดอักเสบ, Example: ถ้าไปอยู่ประเทศหนาวต้องแต่งตัวให้อุ่นอยู่เป็นประจำ มิฉะนั้นถ้าเผลออาจเป็นหวัดหรือเป็นปอดบวมได้ง่าย, Thai definition: ปอดอักเสบเนื่องจากเชื้อโรค

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดอก[n.] (døk) EN: [classifier : individual flowers; patterns on cloth; tyres/tires treads]   FR: [classificateur : fleurs; motifs vestimentaires; chapes de pneus]
กีบรถ[n. exp.] (kīp rot) EN: tires of a car   FR: pneu (de voiture) [m]
ปะยาง[X] (pa yāng) FR: atelier de vulcanisation [m] ; atelier de réparation de pneus [m]
เผายางรถยนต์[n. exp.] (phao yāng rotyon) EN: burn tyres ; burn tires (Am.)   FR: brûler des pneus ; enflammer des pneus
ปอดอักเสบ[n.] (pøt aksēp) EN: pneumonia   FR: pneumonie [f]
ปอดบวม[n.] (pøt būam) EN: pneumonia   FR: pneumonie [f]
เรือยาง[n. exp.] (reūa yāng) FR: canot pneumatique [m]
สูบลมเข้าไปในล้อรถ [v. exp.] (sūp lom khao pai nai lø rot) EN: pump some air into a tyre   FR: gongler un pneu
สูบยางล้อ [v. exp.] (sūp yāng lø) FR: gonfler les pneus
เติมลม[v. exp.] (toēm lom) FR: gonfler les pneus

CMU English Pronouncing Dictionary
PNEUMO    N UW1 M OW0
PNEUMATIC    N UW0 M AE1 T IH0 K
PNEUMONIA    N UW0 M OW1 N Y AH0
PNEUMONIA    N AH0 M OW1 N Y AH0
PNEUMONIC    N UW0 M AA1 N IH0 K
PNEUMATICS    N UH0 M AE1 T IH0 K S
PNEUMOCYSTIS    N UW0 M OW1 S IH2 S T AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
pneumatic    (j) (n y uu1 m a1 t i k)
pneumonia    (n) (n y uu1 m ou1 n i@)
pneumatically    (a) (n y uu1 m a1 t i k l ii)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Pneumatik {f}pneumatics [Add to Longdo]
pneumatisch; druckluftbetätigt {adj}pneumatic [Add to Longdo]
pneumatisch {adv}pneumatically [Add to Longdo]
Pneumologie {f}; Lungenlehre {f} [med.]pneumology [Add to Longdo]
Pneumopathia {f}; Lungenerkrankung {f} [med.]pneumopathy; lung disease [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアシューター[, eashu-ta-] (n) (See 気送管) pneumatic tube (wasei [Add to Longdo]
エアシリンダ[, eashirinda] (n) air cylinder; pneumatic cylinder [Add to Longdo]
カタル性肺炎[カタルせいはいえん, kataru seihaien] (n) (See 気管支肺炎) catarrhal pneumonia [Add to Longdo]
カリニ肺炎[カリニはいえん, karini haien] (n) pneumocystis carinii pneumonia [Add to Longdo]
ニューマチック[, nyu-machikku] (n) pneumatic [Add to Longdo]
ニューマチックハンマー[, nyu-machikkuhanma-] (n) pneumatic hammer [Add to Longdo]
ニューモノウルトラマイクロスコーピックシリコヴォルケーノコニオシス[, nyu-monourutoramaikurosuko-pikkushirikovoruke-nokonioshisu] (n) (See 塵肺) pneumonoultramicroscopicsilicovolcanoconiosis; pneumonoultramicroscopicsilicovolcanokoniosis [Add to Longdo]
マイコプラズマ肺炎;マイコプラスマ肺炎[マイコプラズマはいえん(マイコプラズマ肺炎);マイコプラスマはいえん(マイコプラスマ肺炎), maikopurazuma haien ( maikopurazuma haien ); maikopurasuma haien ( maikopurasuma ha] (n) mycoplasma pneumonia [Add to Longdo]
レジオネラ菌[レジオネラきん, rejionera kin] (n) Legionella pneumophila (bacteria that causes Legionnaires' disease) [Add to Longdo]
気管支肺炎[きかんしはいえん, kikanshihaien] (n) bronchial pneumonia [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
肺炎[fèi yán, ㄈㄟˋ ㄧㄢˊ, ] pneumonia; inflammation of the lungs, #10,981 [Add to Longdo]
气动[qì dòng, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ, / ] pneumatic, #37,391 [Add to Longdo]
气锤[qì chuí, ㄑㄧˋ ㄔㄨㄟˊ, / ] pneumatic drill, #190,327 [Add to Longdo]
气动式[qì dòng shì, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄕˋ, / ] pneumatic, #230,814 [Add to Longdo]
气动泵[qì dòng bèng, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄅㄥˋ, / ] pneumatic pump, #805,256 [Add to Longdo]
气动葫芦[qì dòng hú lu, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄏㄨˊ ㄌㄨ˙, / ] pneumatic hoist pulley [Add to Longdo]
气动开关[qì dòng kāi guān, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄎㄞ ㄍㄨㄢ, / ] pneumatic switch [Add to Longdo]
气动闸[qì dòng zhá, ㄑㄧˋ ㄉㄨㄥˋ ㄓㄚˊ, / ] pneumatic brake [Add to Longdo]
胶轮[jiāo lún, ㄐㄧㄠ ㄌㄨㄣˊ, / ] pneumatic tire; rubber tire [Add to Longdo]
黑肺病[hēi fèi bìng, ㄏㄟ ㄈㄟˋ ㄅㄧㄥˋ, ] pneumoconiosis (occupational disease of coal miners); silicosis; also written 矽肺病 [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top