Search result for

noahs

(63 entries)
(1.3846 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -noahs-, *noahs*, noah
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา noahs มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *noahs*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
Noah    [N] โนอาห์ในคริสต์ศาสนา
Noah's ark    [N] เรือใหญ่ที่โนอาห์สร้างขึ้นให้ครอบครัวและสัตว์เลี้ยงโดยสาร, Syn. ark
Noah's Flood    [N] น้ำท่วมครั้งใหญ่ในคริสต์ศาสนา

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
noah(โน'อะ) n. โนอาผู้สร้างเรือใหญ่บรรทุกครอบครัวของเขาและสัตว์ทุกชนิดเพื่อหนีน้ำท่วมโลก (ในพระคัมภีร์ไบเบิล)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Noah!โนอา! Chapter Nine 'Turn and Face the Strange' (2009)
Noah!NoahThe Boondock Saints II: All Saints Day (2009)
NOAH:NOAHDriving Miss Dalia (2012)
Noah!NoahThe Great Compromise (2012)
What...?NoahWhen a Stranger Calls (2016)
- Stop!- NoahEpisode #3.9 (2017)
-It's just like Noah's ark.เหมือนกับโนอาห์อาร์คเลย Oh, God! (1977)
I'm sorry. Noah Banes is on one. He says it's important.ขอโทษค่ะ โนอา เบนส์ที่สายหนึ่ง เขาบอกว่าสำคัญ Junior (1994)
Larry! Noah! Hi!ลาร์รี่ โนอา สวัสดี Junior (1994)
- Come on, guys, it's me, Noah.- ไม่เอาน่าพวก นี่ผมเองโนอาไง Junior (1994)
I'm Noah Banes... director of Lufkin's Biotechnology Research Center.ผมชื่อโนอา เบนส์ ผ.อ. สถาบันวิจัยไบโอเทคของลุฟคินส์ Junior (1994)
NoahNoah All About Lily Chou-Chou (2001)
"Noah, was there with his friends, Fin and Sarah."โนอาห์ จะไปกับเพื่อนของเขา / ฟิน กับซาร่า The Notebook (2004)
- Noah?โนอาห์เหรอ? The Notebook (2004)
Noah, she's with us.โนอาห์ เธออยู่กับเรา The Notebook (2004)
- Noah Calhoun. - What?โนอาห์ คัลโฮอ์น / อะไร? The Notebook (2004)
Yeah, I saw. That's Noah, though.ใช่ ฉันเห็น / ไม่ว่าใคร นั่นแหละคือ โนอาห์ The Notebook (2004)
I'm Noah Calhoun.ผม โนอาห์ คัลโฮอ์น The Notebook (2004)
- I don't know, Noah Calhoun./ ฉันไม่รู้ เขาชื่อ โนอาห์ คัลโฮอ์น The Notebook (2004)
You can't sit more than two people in a chair, Noah.นายจะนั่งมากกว่าสองคนก็ได้ / บนเก้าอี้ตัวเดียว โนอาห์ The Notebook (2004)
Get down, Noah, you're gonna kill yourself!ลงไป โนอาห์ / คุณกำลังฆ่าตัวตายนะ! The Notebook (2004)
Noah, cut it out.โนอาห์ ตัดมือออก The Notebook (2004)
Noah!โนอาห์! The Notebook (2004)
- Noah, stop fooling around. - What are you doing?โนอาห์ เลิกทำโง่ๆ ซะที / คุณทำอะไรเนี่ย? The Notebook (2004)
- Noah, grab the bar. - I'm gonna ask you one more time.โนอาห์ จับบาร์ไว้นะ / ผมจะถามคุณซ้ำอีกครั้ง The Notebook (2004)
- Noah, you best come on./ โนอาห์ คุณน่าจะใจเย็นๆ นะ The Notebook (2004)
That wasn't funny, Noah, you idiot!นั่นไม่ตลกเลย / โนอาห์ นายมันบ้า! The Notebook (2004)
- Allie, you remember Noah, don't you?/ อัลลีย์ จำโนอาห์ได้รึป่าว? The Notebook (2004)
- Noah, what are you doing?โนอาห์ นี่คุณจะทำอะไร? The Notebook (2004)
Noah and Allie gave a remarkably convincing portrayal of a boy and a girl traveling down a very long road with no regard for the consequences.โนอาห์กับอัลลีย์ได้มอบรูปภาพสุดพิเศษของเด็กชายและหญิง ท่องเที่ยวลงไป/ตามหนทางที่ยาวไกล ไม่มีการจับจ้อง/ที่ผลสุดท้าย The Notebook (2004)
Allie and Noah spent every waking hour together.อัลลีย์และโนอาห์ ใช้เวลาทุกเช้ายามตื่นนอนด้วยกัน The Notebook (2004)
- Noah, come on. - Your boat cannot beat me there.โนอาห์ ไม่เอาน่า / เรือของคุณมันอัดฉันไม่ได้หรอกนะ The Notebook (2004)
Noah, come on.โนอาห์ มานี่สิ The Notebook (2004)
So, what do you do, Noah?แล้ว คุณทำงานอะไร โนอาห์ The Notebook (2004)
So Noah, you and Allie have been spending a lot of time together.โนอาห์ คะณกับอัลลีย์ ได้ใช้เวลา/ในการอยู่ด้วยกันตลอด The Notebook (2004)
- Noah. - Yeah?โนอาห์ / เอาจริงเหรอ? The Notebook (2004)
Noah!โนอาห์! The Notebook (2004)
Noah!/ โนอาห์! The Notebook (2004)
- You are going to stop seeing Noah./ ลูกจะต้องหยุดคบกับโนอาห์ The Notebook (2004)
You don't look at Daddy the way I look at Noah.แม่ไม่ได้มองพ่อ ในแบบที่หนูมองโนอาห์ The Notebook (2004)
Noah?โนอาห์? The Notebook (2004)
Noah?โนอาห์? The Notebook (2004)
Where's Noah?โนอาห์อยู่ไหน? The Notebook (2004)
Look, I need you to tell Noah something, okay?ดูนี่ ฉันอยากให้คุณช่วยบอกอะไรโนอาห์สักอย่างนึงได้มั้ย? The Notebook (2004)
Noah was desperate.โนอาห์กำลังหมดหวัง The Notebook (2004)
Noah!โนอาห์! The Notebook (2004)
Noah!โนอาห์! The Notebook (2004)
Noah!โนอาห์! The Notebook (2004)
Noah and Fin enlisted together.โนอาห์ กับฟิน / ไปเป็นทหารด้วยกัน The Notebook (2004)
To her, the broken men with shattered bodies, who filled the ward were all Noah.สำหรับเธอ ชายหนุ่มพิการผู้มีร่างกายที่ทรุดโทรม คนที่เข้ามาในวอร์ด/ ทุกคนคือโนอาห์ The Notebook (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
noahDo you know Noah's ark?
noahThey forgot all about Noah, who had saved them.

CMU English Pronouncing Dictionary
NOAH    N OW1 AH0
NOAH'S    N OW1 AH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Noah    (n) (n ou1 @)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ノアの箱舟;ノアの方舟[ノアのはこぶね, noa nohakobune] (n) Noah's ark [Add to Longdo]
箱舟;箱船;方舟[はこぶね, hakobune] (n) ark (i.e. Noah's) [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
挪亚[Nuó yà, ㄋㄨㄛˊ ㄧㄚˋ, / ] Noah [Add to Longdo]
诺亚[Nuò yà, ㄋㄨㄛˋ ㄧㄚˋ, / ] Noah [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top