ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

per cent

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -per cent-, *per cent*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
per cent(n) เปอร์เซ็นต์

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
per cent(เพอเซนทฺ') n. เปอร์-เซ็นต์, ร้อยละ, ส่วนร้อย, อัตราร้อยละ. adj. เป็นเปอร์เซ็นต์, เป็นร้อยละ, Syn. per centum

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
per cent (per centum)ร้อยละ, ส่วนร้อย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I can smell them, the ones who are not 100 per cent for it.คนที่ไม่ได้ร้อยละ 100 สำหรับ มัน ลองที่หนึ่งกับฉัน? How I Won the War (1967)
-..37 per cent market share, ...นี่แหละที่ฉันเรียกว่าทักซิโด Big (1988)
Well, if you'd read your industry breakdown, ... ..you'd see that our success in the action-figure area... ..has climbed from 27 per cent to 45 per cent in the last two years.ผมเอาตารางเวลาทํางานให้เขาดู เขาบอกว่า... มันไม่ใช่ขบวนการบัญชีที่ถูกต้อง ขอผมผ่อนประสาทหน่อยเถอะ Big (1988)
Ten per cent, Ben. They offered you ten per cent and you turned it down.10%เชียวนะ เบน พวกนั้นเสนอให้นาย 10% แต่นายไม่เอา National Treasure (2004)
You know what will happen when I go? Ten per cent fall in share prices.คุณรู้ไหมอะไรจะเกิดขึ้นถ้าชั้นไป ส่วนแบ่งจะลดลง 10% AVP: Alien vs. Predator (2004)
- You're not 100 per cent sure she's actually a woman.คุณไม่ได้ 100 เปอร์เซ็นต์แน่ใจ ที่จริงแล้วเธอเป็นผู้หญิง. One Chance (2013)
As far as we know, the type of landmines scattered in that area can remain active for up to 40 years, but ten years after they're produced, depending on certain variables, there's a four per cent chance of their malfunctioning.ที่กระจัดกระจายในบริเวณนั้น สามารถทำงานได้ถึง 40 ปี แต่สิบปีหลังผลิต ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่างๆ มีโอกาสสี่เปอร์เซ็นที่จะใช้การไม่ได้ Mine (2016)
I only have a seven per cent chance of not dying.ฉันก็จะมีโอกาสเจ็ดเปอร์เซ็นต์ที่จะไม่ตาย Mine (2016)
Seven per cent good.เจ็ดเปอร์เซ็นต์นั่นล่ะดี Mine (2016)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
per centGenius is one per cent inspiration and ninety-nine per cent perspiration.
per centIt has been announced that railway fares will be raised by 10 per cent on and after March first.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เปอร์เซ็นต์(clas) percent, See also: per cent, Syn. ร้อยละ, ต่อร้อย, Example: โครงการนี้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้วถึง 90 เปอร์เซ็นต์

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ในอัตราร้อยละ 5[nai attrā røila hā] (xp) EN: at the rate of 5 per cent
เปอร์เซ็นต์[poēsēn] (n) EN: percentage ; percent ; per cent ; commission ; royalty   FR: pour cent ; pourcentage [ m ]
ร้อยละ[røila] (n) EN: percent = per cent ; percentage  FR: pour cent [ m ] ; pourcentage [ m ]

Japanese-English: EDICT Dictionary
アルコール度[アルコールど, aruko-ru do] (n) alcohol content (usu. expressed per cent) [Add to Longdo]
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) { Buddh } 16, 800, 000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84, 000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Per \Per\, prep. [L. Cf. {Far}, {For-}, {Pardon}, and cf. {Par},
   prep.]
   Through; by means of; through the agency of; by; for; for
   each; as, per annum; per capita, by heads, or according to
   individuals; per curiam, by the court; per se, by itself, of
   itself. Per is also sometimes used with English words.
   [1913 Webster]
 
   {Per annum}, by the year; in each successive year; annually.
    
 
   {per cent}, {Per centum}, {percent}, by the hundred; in the
    hundred; a proportion multiplied by one hundred; -- used
    esp. of proportions of ingredients, rate or amount of
    interest, and the like; most commonly used in the
    shortened form per cent; as, 5 is ten per cent of 50. It
    is commonly symbolized with the per cent sign, "%".
 
   {Per diem}, by the day. [For other phrases from the Latin,
    see Quotations, Phrases, etc., from Foreign Languages, in
    the Supplement.]
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top