ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-mindblowing-

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: mindblowing, *mindblowing*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
What an amazing first run, mindblowing for Maverick.ออกตัวได้น่าประทับอะไจอะไรเช่นนี้ น่าประหลาดใจสำหรับมาร์เวอริก Surf's Up (2007)
What an amazing first run, mindblowing for Maverick.ออกตัวได้น่าประทับอะไจอะไรเช่นนี้ น่าประหลาดใจสำหรับมาร์เวอริก Surf's Up (2007)
Mindblowing.- สุดยอด O-Mouth (2013)
Mindblowing. Yeah.สุดยอด ใช่ O-Mouth (2013)
Mindblowing, man. Check the chairs.Mindblowing, Mann. Salaam Namaste (2005)
Mindblower.Mindblow. The Angry Birds Movie (2016)

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 mind-blowing \mind-blowing\ adj.
   1. mind-bending. [informal]
 
   Syn: .
     [WordNet 1.5]
 
   2. intensely affecting the mind or emotions; astonishing; --
    usually referring to extraordinary experiences; as,
    spending a week in the jungle was a mind-blowing
    experience; a mind-blowing horror story.
    [WordNet 1.5]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top