ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

-beverage-

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -beverage-, *beverage*
Possible hiragana form: べう゛ぇらげ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
beverage(n) เครื่องดื่ม, Syn. refreshment, drink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
beverage(เบฟ'เวอเรจฺ) n. เครื่องดื่ม, ของเหลวที่ดื่มได้

English-Thai: Nontri Dictionary
beverage(n) เครื่องดื่ม

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Beverage Canกระป๋องน้ำอัดลม [สิ่งแวดล้อม]
Beverage containersภาชนะบรรจุเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]
Beverage industryอุตสาหกรรมเครื่องดื่ม [TU Subject Heading]

WordNet (3.0)
beverage(n) any liquid suitable for drinking, Syn. drink, potable, drinkable

The Collaborative International Dictionary of English (GCIDE) v.0.53
Beverage

n. [ OF. bevrage, F. breuvage, fr. beivre to drink, fr. L. bibere. Cf. Bib, v. t., Poison, Potable. ] 1. Liquid for drinking; drink; -- usually applied to drink artificially prepared and of an agreeable flavor; as, an intoxicating beverage. [ 1913 Webster ]

He knew no beverage but the flowing stream. Thomson. [ 1913 Webster ]

2. Specifically, a name applied to various kinds of drink. [ 1913 Webster ]

3. A treat, or drink money. [ Slang ] [ 1913 Webster ]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You mind if I have some of your tasty beverage to wash this down with?คุณคิดว่าฉันมีบางส่วนของเครื่องดื่มอร่อยของคุณเพื่อล้างลงด้วย? Pulp Fiction (1994)
"Would you like another beverage, Rupert, sir?" And it chaps my ass!จะดื่มอะไรอีกสักแก้วมั้ยคะ และมันทำให้ฉันคันก้น Bicentennial Man (1999)
Why don't you offer him a cold beverage... or a neck massage or something?ทำไมไม่ชวนเขาดื่มน้ำเย็นๆ หรือเสนอนวดต้นคอให้เขาอะไรยังงี้ล่ะ Legally Blonde (2001)
- How about a nice adult beverage? - Excellent.- วิธีการเกี่ยวกับเครื่องดื่มที่เป็นผู้ใหญ่ดี? Dante's Peak (1997)
Did You offerthem beverages?เอาเครื่องดื่มมาให้แขกสิ Eating Out (2004)
Once we've reached cruising altitude and the captain turns off the fasten seat belt sign, we will be offering our beverage service with complimentary soft drinks, juice and coffee.หลังจากที่เครื่องไต่ระดับได้ที่ และกัปตันปิดสัญญาณไฟ รัดเข็มจัดแล้ว เราจะเสริ์ฟของว่าง พร้อมกับเครื่องดื่ม น้ำผลไม้ และกาแฟให้ค่ะ Red Eye (2005)
Jeoha. Do you want any cold beverage?เจ้าชาย ท่านต้องการเครื่องดื่มเย็นๆไหมพะยะคะ? Princess Hours (2006)
Susan, you do beverages, and, uh, katherine, why don't you bring a simple green salad?ซูซาน เธอก็เอาเครื่องดื่มมา แล้ว เอ่อ แคทเธอรีน ทำไมเธอไม่ เอาอะไรง่าย ๆ อย่างพวกสลัดผักมา Smiles of a Summer Night (2007)
I got a scalding-Hot beverage here, dex.ฉันมีเครื่องดื่มร้อนๆ อยู่ในมือนะ The Dark Defender (2007)
He was awake till 5:00 in the morning, reciting the chemical compositions of his favorite beverages to me.เขาไม่นอนจนถึงตี 5 บรรยายส่วนประกอบทางเคมี ของเครื่องดื่มโปรดของเขาให้ผมฟังซิ The Arrival (2008)
To deserve getting bean ed by an iced beverage.เพื่อจะให้ได้ ดริ้ง และ ถั่ว Chuck in Real Life (2008)
What is holding up that beverage service?ฉันจะไป เอ่อ.. ทำไมเรายังไม่ได้เครื่องดื่มอีกนะ Madagascar: Escape 2 Africa (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
beverageMilk is a popular beverage.
beverageSixty percent of Japanese adult males drink alcoholic beverages on a regular basis.
beverageSome of the ingredients in this beverage are harmful, especially if you are pregnant.
beverageThe meal includes dessert as well as beverage.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เครื่องดื่ม(n) beverage, See also: drink, refreshment, potation, potable, refresher, Example: คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงควรพยายามเลิกบุหรี่และเลิกดื่มเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์, Count Unit: ชนิด, ประเภท

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
beverage
beverage
beverages

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
beverage
beverages

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
饮品[yǐn pǐn, ㄧㄣˇ ㄆㄧㄣˇ,   /  ] beverage #18,160 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getränk { n } | Getränke { pl }beverage | beverages [Add to Longdo]
Getränkeindustrie { f }beverage industry [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
杯(P);盃;巵;盞;坏;酒盃(iK)[さかずき(P);さかづき;うき(盞), sakazuki (P); sakaduki ; uki ( sakazuki )] (n) sake cup; cup for alcoholic beverages; (P) #1,247 [Add to Longdo]
杯;盃[はい;はた(杯)(ok), hai ; hata ( hai )(ok)] (n) (1) (はい only) sake cup; cup for alcoholic beverages; (suf, ctr) (2) counter for cupfuls; (3) (はい only) counter for ships, octopuses and squid #1,247 [Add to Longdo]
飲料[いんりょう, inryou] (n) beverage; drink; (P) #7,057 [Add to Longdo]
ジュース[ju-su] (n) (1) juice; (2) soft drink (any (sweet) non-alcoholic beverage, carbonated or uncarbonated); (3) deuce; (P) #13,723 [Add to Longdo]
PETボトル[ペットボトル, pettobotoru] (n) (uk) PET bottle (clear plastic beverage bottle) [Add to Longdo]
アルコール飲料[アルコールいんりょう, aruko-ru inryou] (n) alcoholic drink; alcoholic beverage [Add to Longdo]
クワス[kuwasu] (n) kvass (fermented beverage resembling beer but made from rye or barley) (rus [Add to Longdo]
サイダー[saida-] (n) (1) carbonated beverage, esp. fruit flavored; (2) cider [Add to Longdo]
マッカリ[makkari] (n) alcoholic beverage made from flour or sticky rice (kor [Add to Longdo]
マッコリ[makkori] (n) makgeolli (Korean alcoholic beverage) [Add to Longdo]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top