ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

potation

   
ภาษา
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -potation-, *potation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
Dictionaries languages

English Phonetic Symbols
Chinese Phonetic Symbols


English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
potation(n) การดื่ม, See also: เครื่องดื่ม, Syn. drink

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
compotation(คอมพะเท'เชิน) n. การร่วมดื่มกัน

English-Thai: Nontri Dictionary
potation(n) สุรา, เหล้า, เครื่องดื่ม

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
potation
potations

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Getränk { n } | Getränke { pl }potation | potables [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Potation \Po*ta"tion\, n. [L. potatio, fr. potare. See
   {Potable}.]
   1. The act of drinking. --Jer. Taylor.
    [1913 Webster]
 
   2. A draught. "Potations pottle deep." --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Drink; beverage. "Thin potations." --Shak.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 potation
   n 1: a serving of drink (usually alcoholic) drawn from a keg;
      "they served beer on draft" [syn: {draft}, {draught},
      {potation}, {tipple}]
   2: the act of drinking (especially an alcoholic drink)

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top